Avondmaal

Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal gebruikt, weet je vast en zeker dat al je zonden vergeven zijn.

Een bijzondere maaltijd

Als je wordt uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een vriend of vriendin uit de klas, ga je meestal samen eten. Vaak is dat een feestelijke maaltijd. Met elkaar vier je feest en samen eten maakt het extra feestelijk. Je viert de verjaardag én je geniet ervan dat je samen met vrienden bent.

De laatste maaltijd die de Heere Jezus met Zijn vrienden at, was tijdens een Joods feest, het Pascha. De maaltijd is een belangrijk onderdeel van het Pascha. De Joden denken terug aan de bevrijding uit Egypte. Ze eten lamsvlees en denken aan het lam dat toen geslacht werd. Ze eten de ongegiste broden, die ze dopen in de bittere saus en denken aan de zware slavenarbeid.

Jezus heeft ernaar uitgekeken om voor de laatste keer het Pascha te vieren met Zijn discipelen. Hij weet dat dit de laatste keer is, voordat hij gaat lijden en sterven. Tijdens die laatste maaltijd doet Jezus iets bijzonders. Hij neemt het brood dat op tafel ligt en breekt het. “Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt.” Hij deelt het uit aan Zijn discipelen en ze eten ervan. Daarna neemt Jezus de drinkbeker met wijn. “Drink allen daaruit. Dit is Mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. De discipelen drinken één voor één van de wijn. Ze zien dat het deze keer anders is dan anders, maar ze begrijpen het niet. Jezus geeft hen een opdracht mee: “Door dit te doen, blijven jullie aan Mij denken. Totdat Ik terugkom”.
De volgende dag sterft de Heere Jezus aan het kruis. In het Heilig Avondmaal heeft Hij aan Zijn discipelen laten zien hoe Zijn lichaam gebroken en Zijn bloed vergoten wordt. In hun plaats draagt Hij de straf voor de zonden aan het kruis. Na Zijn dood en opstanding begrijpen de discipelen pas echt wat het brood en de wijn betekenen.

Sinds de dag dat Jezus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld, vieren kinderen van God dit over de hele wereld. Ook bij jou in de kerk zie je verschillende keren in het jaar de tafel voor het Avondmaal staan. De mensen die het Avondmaal vieren, laten zo zien dat ze berouw hebben over hun zonden. Ze zeggen daarmee dat ze het offer van de Heere Jezus nodig hebben voor de vergeving van hun schuld. Ze verlangen ernaar om in liefde voor God en met de mensen om hen heen te leven.
Het eten van het brood en het drinken van de wijn helpen hen om de belofte van God te geloven dat al hun zonden vergeven zijn. Het maakt hun geloof in de belofte van God sterker.

Samen eten met vrienden is speciaal. Maar geen enkele maaltijd is zo speciaal als het Avondmaal dat de Heere Jezus heeft ingesteld. Want Zijn vrienden zijn slechte, zondige mensen. En toch mogen ze met Hem eten. Dat is een wonder!Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor kinderen

Alles van

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en vergeving, waardoor je een ander graag wilt helpen.
+
Ontwikkeld door

Beeld van God

12 januari 2021
God laat ons in de Bijbel en in de schepping zien Wie Hij is. Zo krijgen wij in ons hart een beeld van Hem.
+
Ontwikkeld door

Bekering

12 januari 2021
Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.
+
Ontwikkeld door

Belofte

10 november 2020
Een belofte is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

20 oktober 2023
Met je hart bedoelt de Bijbel jou helemaal, met al je gevoelens, verlangens en gedachten.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

12 januari 2021
Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.
+
Ontwikkeld door

Doop

10 november 2020
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.
+
Ontwikkeld door

Engelen

20 oktober 2023
Het kruis is de plek waar de Heere Jezus door te sterven gezorgd heeft dat God de zonden kan vergeven, zodat mensen weer bij God kunnen horen en …
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Bidden is spreken met God.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

10 november 2020
Geloof is een vast vertrouwen dat God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen heeft. Dat vertrouwen geeft God in …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is dat je niet krijgt wat je verdient (straf) en wel krijgt wat je niet verdient (vergeving).
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
De Heere God heeft één dag in de week apart gezet. Op deze dag hoeven we niet te werken, maar hebben we alle tijd om Hem te zoeken, te eren en te …
+
Ontwikkeld door

Gods naam

12 januari 2021
Gods naam vertelt ons Wie God is. Zijn Naam mag alleen vol eerbied gebruikt worden. Nooit zomaar of in een vloek.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
De Bijbel is het boek waarin God aan ons vertelt Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Zijn wil voor ons leven is. In de Bijbel laat God zien Wie …
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade, goedheid en liefde van God, waardoor Hij laat zien dat Hij trouw is en doet wat Hij belooft.
+
Ontwikkeld door

Hart

20 oktober 2023
Vreugde over Gods genade voor zondige mensen, die een christen ontvangt van de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is een Persoon en Hij is God, samen met de Vader en de Zoon. Hij zorgt ervoor dat mensen leren vertrouwen op de Heere Jezus Christus …
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent apart gezet. Dat God heilig is, betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor mensen die in ongeloof aan Gods liefde voorbij hebben …
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de plek waar God woont. Een christen die sterft, gaat naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Hemelvaart

20 oktober 2023
Engelen zijn goede geesten, die God eren en de gelovigen dienen.
+
Ontwikkeld door

Hoop

10 november 2020
Bijbelse hoop is zeker zijn voor de toekomst door je vast te houden aan Gods beloften.
+
Ontwikkeld door

Koninkrijk van God

10 november 2020
Het koninkrijk van God is overal waar mensen God liefhebben en dienen. God is de Koning van dat rijk. Je hoort bij dat Koninkrijk als je deze Koning …
+
Ontwikkeld door

Kruis

20 oktober 2023
De Heere Jezus ging met Zijn lichaam van de aarde naar de hemel, toen Zijn werk op aarde volbracht was.
+
Ontwikkeld door

Liefde

5 januari 2021
Liefde in de Bijbel heeft met geven te maken. God is volmaakte liefde. Dat zie je als Hij Zijn Zoon geeft uit liefde voor zondaren.
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus' wil

10 november 2020
Alle zorgen, verdriet en pijn die mensen ervaren, omdat ze in de Heere Jezus geloven.
+
Ontwikkeld door

Niet begeren

10 november 2020
Begeren is zonde in je hart. Je wilt meer dan je van God gekregen hebt en daarvoor moet alles wijken.
+
Ontwikkeld door

Niet doodslaan

10 november 2020
De Heere wil niet dat mensen elkaar kwaad doen. Elkaar doden mag al helemaal niet. Want het leven is een geschenk van God.
+
Ontwikkeld door

Niet liegen

10 november 2020
De Heere God houdt van de waarheid. Hij is de Waarheid Zelf! Daarom wil Hij dat wij de waarheid spreken.
+
Ontwikkeld door

Niet stelen

10 november 2020
Stelen is iets nemen dat niet van jou is. Het betekent ook dat je iets niet geeft wat een ander wel nodig heeft.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!