Avondmaal

Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal gebruikt, weet je vast en zeker dat al je zonden vergeven zijn.

Een bijzondere maaltijd

Als je wordt uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een vriend of vriendin uit de klas, ga je meestal samen eten. Vaak is dat een feestelijke maaltijd. Met elkaar vier je feest en samen eten maakt het extra feestelijk. Je viert de verjaardag én je geniet ervan dat je samen met vrienden bent.

De laatste maaltijd die de Heere Jezus met Zijn vrienden at, was tijdens een Joods feest, het Pascha. De maaltijd is een belangrijk onderdeel van het Pascha. De Joden denken terug aan de bevrijding uit Egypte. Ze eten lamsvlees en denken aan het lam dat toen geslacht werd. Ze eten de ongegiste broden, die ze dopen in de bittere saus en denken aan de zware slavenarbeid.

Jezus heeft ernaar uitgekeken om voor de laatste keer het Pascha te vieren met Zijn discipelen. Hij weet dat dit de laatste keer is, voordat hij gaat lijden en sterven. Tijdens die laatste maaltijd doet Jezus iets bijzonders. Hij neemt het brood dat op tafel ligt en breekt het. “Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt.” Hij deelt het uit aan Zijn discipelen en ze eten ervan. Daarna neemt Jezus de drinkbeker met wijn. “Drink allen daaruit. Dit is Mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. De discipelen drinken één voor één van de wijn. Ze zien dat het deze keer anders is dan anders, maar ze begrijpen het niet. Jezus geeft hen een opdracht mee: “Door dit te doen, blijven jullie aan Mij denken. Totdat Ik terugkom”.
De volgende dag sterft de Heere Jezus aan het kruis. In het Heilig Avondmaal heeft Hij aan Zijn discipelen laten zien hoe Zijn lichaam gebroken en Zijn bloed vergoten wordt. In hun plaats draagt Hij de straf voor de zonden aan het kruis. Na Zijn dood en opstanding begrijpen de discipelen pas echt wat het brood en de wijn betekenen.

Sinds de dag dat Jezus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld, vieren kinderen van God dit over de hele wereld. Ook bij jou in de kerk zie je verschillende keren in het jaar de tafel voor het Avondmaal staan. De mensen die het Avondmaal vieren, laten zo zien dat ze berouw hebben over hun zonden. Ze zeggen daarmee dat ze het offer van de Heere Jezus nodig hebben voor de vergeving van hun schuld. Ze verlangen ernaar om in liefde voor God en met de mensen om hen heen te leven.
Het eten van het brood en het drinken van de wijn helpen hen om de belofte van God te geloven dat al hun zonden vergeven zijn. Het maakt hun geloof in de belofte van God sterker.

Samen eten met vrienden is speciaal. Maar geen enkele maaltijd is zo speciaal als het Avondmaal dat de Heere Jezus heeft ingesteld. Want Zijn vrienden zijn slechte, zondige mensen. En toch mogen ze met Hem eten. Dat is een wonder!Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor kinderen

Alles van

Bekering

12 januari 2021
Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

12 januari 2021
Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.
+
Ontwikkeld door

Doop

10 november 2020
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Bidden is spreken met God.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

10 november 2020
Geloof is een vast vertrouwen dat God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen heeft. Dat vertrouwen geeft God in …
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
De Heere God heeft één dag in de week apart gezet. Op deze dag hoeven we niet te werken, maar hebben we alle tijd om Hem te zoeken, te eren en te …
+
Ontwikkeld door

Gods naam

12 januari 2021
Gods naam vertelt ons Wie God is. Zijn Naam mag alleen vol eerbied gebruikt worden. Nooit zomaar of in een vloek.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is een Persoon en Hij is God, samen met de Vader en de Zoon. Hij zorgt ervoor dat mensen leren vertrouwen op de Heere Jezus Christus …
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent apart gezet. Dat God heilig is, betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor mensen die in ongeloof aan Gods liefde voorbij hebben …
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de plek waar God woont. Een christen die sterft, gaat naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Koninkrijk van God

10 november 2020
Het koninkrijk van God is overal waar mensen God liefhebben en dienen. God is de Koning van dat rijk. Je hoort bij dat Koninkrijk als je deze Koning …
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus' wil

10 november 2020
Alle zorgen, verdriet en pijn die mensen ervaren, omdat ze in de Heere Jezus geloven.
+
Ontwikkeld door

Niet doodslaan

10 november 2020
De Heere wil niet dat mensen elkaar kwaad doen. Elkaar doden mag al helemaal niet. Want het leven is een geschenk van God.
+
Ontwikkeld door

Niet stelen

10 november 2020
Stelen is iets nemen dat niet van jou is. Het betekent ook dat je iets niet geeft wat een ander wel nodig heeft.
+
Ontwikkeld door

Opstanding

10 november 2020
De Heere Jezus is gestorven en begraven, maar op de derde dag wordt Hij weer levend: Hij staat op uit de dood. Door Zijn opstanding heeft Jezus de …
+
Ontwikkeld door

Ouders eren

10 november 2020
Onze ouders hebben we van de Heere God gekregen. Hij wil dat we van hen houden en hen gehoorzamen.
+
Ontwikkeld door

Roeping

10 november 2020
God spreekt tot je en roept je op om je te bekeren en te geloven in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Schepping

10 november 2020
Scheppen is van niets iets maken. Hemel en aarde zijn ontstaan door het spreken van God.
+
Ontwikkeld door

Verzoening

10 november 2020
Verzoening betekent dat er iets goed gemaakt moet worden. Door onze zonden hebben we straf verdiend. Jezus Christus, de Zoon van God, wilde die straf …
+
Ontwikkeld door

Vreze des Heeren

10 november 2020
Vreze des Heeren is dat je vol ontzag bent voor God en Hem eerbiedig dient. Niet uit angst, maar omdat je van Hem houdt.
+
Ontwikkeld door

Wederkomst

10 november 2020
Wederkomst betekent dat de Heere Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt. Dan zal Hij als Rechter oordelen over de mensen die nog leven en die …
+
Ontwikkeld door

Zoon

10 november 2020
De Heere Jezus is de Zoon van God. Hij is God en werd mens toen Hij geboren werd uit Maria. Alleen zo kan Hij de Redder van zondaren zijn.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!