Oorlog en vrede

“Mama, komt er in Nederland ook oorlog?” “Wat is een kernbom eigenlijk?” Zomaar wat vragen die je kind kan stellen als het hoort van de oorlog in Oekraïne. Misschien komen er wel vluchtelingen in jullie gemeente of bij de kinderen in de klas. Waar oorlog lange tijd ver weg was, komt het nu dichtbij met een oorlog op Europees grondgebied.

In gesprek over oorlog en vrede

Wat bespreek je wel en wat niet met je kinderen? Wat geeft jongeren écht houvast als alles om je heen onzeker is?

Graag doen we opvoeders een handreiking om het gesprek met kinderen en jongeren aan te gaan. In het gezin, maar ook tijdens een catecheseles, op de zondagsschool, jeugdclub of tijdens een verenigingsavond. Met oog daarop vind je op deze themapagina diverse materialen en toerusting.

Ware vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van God.

Toerusting

Kinderen zijn heel verschillend en reageren (afhankelijk van leeftijd, karakter en levenservaring) op hun eigen manier op heftig nieuws. Bij de één roept het angst op, een ander lijkt er nauwelijks op te reageren. Het is belangrijk dat kinderen ruimte krijgen om hun gedachten en gevoelens te uiten en hun vragen te stellen. Lees meer in het artikel dat gedeeld werd via het opvoedingsplatform Bijbels Opvoeden.

Accepteer het als je kind angstig is. Die angst mag dan in jouw ogen niet zo reëel zijn (er komt vandaag of morgen geen oorlog in Nederland) en dat mag je ook uitleggen, maar angst is echt. Die hoef je niet weg te redeneren. Probeer praktisch met je kinderen iets bij te dragen. Doe boodschappen voor een hulptransport. Bedenk een manier om geld in te zamelen. En als er vluchtelingen aankomen in Nederland zijn er vast weer mogelijkheden om voor hen iets te betekenen. Deze en andere waardevolle handreikingen vind je in de blog die geschreven werd op Elke Dag Nieuw.

Stichting Chris deelt in het volgende filmpje adviezen voor het gesprek over de oorlog met kinderen en jongeren.

Kerken hebben belangrijke rol om situatie Oekraïne bespreekbaar te maken.

In gesprek met kinderen

Er zijn diverse materialen beschikbaar om met kinderen in gesprek te gaan over wat werkelijk houvast geeft in tijden die onzeker zijn en angst oproepen. Het bijbelse kernwoord hoop laat zien dat de toekomst vast ligt in Gods handen. En vrede in de Bijbel is veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Het is de aanwezigheid van God en de zekerheid dat het goed is tussen jou en God. Gebruik de website www.abcvoorkinderen.nl om met kinderen na te denken over deze thema’s. Je vindt hier:

  • Een bijbelleesrooster met vragen om met je kinderen een week lang na te denken over wat de Bijbel zegt over vrede en hoop.
  • Verwerkingsopdrachten bij deze bijbelse kernwoorden. Kies een van de verwerkingsopdrachten en gebruik deze om ondertussen het gesprek te voeren over oorlog en vrede.
  • Suggesties om samen te zingen. Woorden zingen van hoop en vertrrouwen op God is een beproefde manier om angst te overwinnen.

Misschien heeft je kind veel vragen of blijven sommige vragen terugkomen. Speciaal daarvoor stelt IKEG de brochure ‘Waarom gebeuren er nare dingen?’ beschikbaar. Je kunt deze brochure samen met je kind lezen en erover in gesprek gaan, op zoek gaan naar antwoorden op moeilijke levensvragen.

Telkens als ik angstig ben, steun ik op U...

In gesprek met jongeren

Ook in het gesprek met jongeren kunnen de bijbelse kernwoorden hoop en vrede gebruikt worden om tegenwicht te bieden aan al het nieuws dat angst en onzekerheid oproept. Op de website www.abcvanhetgeloof.nl vind je op de kernwoordpagina’s meer materialen die aansluiten bij deze kernwoorden.

Binnen het jongerenwerk of bij de catechese kan het materiaal van Just Read It! helpen om het gesprek aan te gaan over ons houvast in onzekere tijden. Met al onze angst mogen we schuilen bij Jezus Christus, Die Koning is!

De werkvorm van RaiseUp kan gebruikt worden om gevoelens rondom heftig oorlogsnieuws te bespreken en te ontdekken wat God zegt over oorlog en vrede.

Jezus zei: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u”

Materialen insturen

Heb je zelf geschikte materialen om hier te delen met ouders, kinder- en jongerenwerkers, docenten, ambtsdragers en catecheten? Stuur het materiaal op naar lydia@goedinvorm.nu en de redactie bekijkt of het hier ook een plekje kan krijgen.