Hoop

Hoop is de verwachting - juist tegen alle verdrukkingen in - dat we straks door het geloof eeuwig bij onze opgestane Zaligmaker mogen zijn, in wie alle beloften vastliggen (ja en amen zijn).

Hoop in de diepste duisternis

Chang is een knap meisje van 18 jaar. Ze komt uit de Filipijnen. Haar bruine ogen stralen kracht en blijdschap uit. Maar zo heeft ze zich niet altijd gevoeld. Vanaf haar 14e werd ze, door mensen uit haar eigen straat, misbruikt. Ze moest zich uitkleden voor een webcam en allerlei seksuele handelingen verrichten. Mannen uit westerse landen betaalden daar geld voor.

Chang werd door een christelijke organisatie gered uit deze verschrikking. Een Australische journalist vroeg haar pas wat het belangrijkste is dat ze geleerd heeft. Dit was haar antwoord: “Iedereen van ons heeft te maken met moeilijkheden en uitdagingen in ons leven. Maar we moeten nooit onze hoop verliezen. Er is een God voor ons. Filippenzen 4:13 is heel belangrijk voor mij: "Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft".”

Er is hoop. Temidden van alle verdriet, pijn, moeite, minderwaardigheidsgevoelens, hopeloosheid, zinloosheid, is er hoop. De duivel doet zijn uiterste best om heer en meester in ons leven te zijn en te blijven. Er zijn natuurrampen, aanslagen, oorlog, honger en ziektes. We zuchten, we kijken uit naar iets beters, we verwachten iets beters: we hopen op iets beters.

Misschien ken je veel christenen van wie het leven er ook zo vaak hopeloos en zinloos uitziet, dat je haast niet kan geloven dat zij geloven in een God die de macht heeft in hemel en op aarde. In de Psalmen hoor je ook vaak de hopeloosheid en vele ‘waaroms’. Maar toch, vaak aan het einde van de Psalm, is daar hoop. De hoop op God.

Hoop wordt vaak in één adem genoemd met geloof, hoop en liefde. Hoop is ontzettend belangrijk in het christelijk geloof. Maar wat is die hoop en waar is die op gebaseerd? Op de Heere Jezus. Toen Hij stierf leek alle hoop verdwenen. De Man waar zoveel van verwacht werd, hing te bloeden aan het kruis. Hij werd veracht, bespot en geslagen. Niemand had met Hem willen ruilen. Maar dat was niet het einde. De Heere Jezus stond op de derde dag op uit de dood. Hij zit nu aan de rechterhand van God en Hij bidt voor Zijn kinderen. Hij stierf aan het kruis en droeg de toorn op de zonde en daardoor kan Hij straks aan iedereen die in Hem gelooft door de Heilige Geest een eeuwig leven met Hem in de hemel geven. Wij hoeven daarvoor niks te doen, alleen te geloven in Hem. Het is pure genade.

Deze hoop, om straks door het geloof eeuwig bij Hem te zijn, is niet onzeker. Ze is verankerd (denk maar aan een schip dat vastligt) in Christus. Er zit helemaal niks van ons bij. Als er iets van ons bij zou zitten, dan zou het onzeker zijn, maar nu ligt alles vast in Hem. Als we bij Christus horen, dan zijn we een ‘levende hoop’ zegt Petrus (1 Petrus 1:3), dan mogen we in dit leven vol vertrouwen uitzien naar de toekomst. Ondanks onze ontrouw, blijft Hij trouw aan Zijn Woord!

Als je door de Heilige Geest overgezet bent van de duisternis naar het licht, dan leef je uit die hoop door Jezus als Heere over je leven te erkennen en door te doen wat Hij zegt. Petrus zegt ook dat je altijd bereid moeten zijn om te getuigen van de hoop die in ons is.

Hoop doet leven. Alle hoop buiten God om, droogt op. Maar door de hoop die aan God en Zijn belofte ‘hangt’, mogen we straks door het geloof delen in die heerlijke erfenis die voor ons bewaard wordt en die nooit meer zal vergaan. Denk maar aan die bekende spreuk: God heeft Zijn kinderen geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst!

Straks komt Jezus terug, om te oordelen de levenden en de doden. De gelovigen zullen met heerlijkheid en eer gekroond worden en alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Maakt die dag je bang, of kan je er verlangend naar uitzien?Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!