Zending en evangelisatie

Getuigen is moeilijk. Zelfs de profeten uit het Oude Testament of discipelen uit het Nieuwe Testament hadden daar niet een vanzelfsprekend talent voor. Ze werden wel geroepen; geroepen om goed van God te spreken. Maar hoe doe je dat in de 21e eeuw?

Ga dan heen, onderwijs al de volken!

Geen enkele christen kan en mag lui achterover gaan zitten met de Bijbel in de hand en denken ‘zending en evangelisatie is niet aan mij besteed’. Elke christen die de Heere Jezus liefheeft, heeft een opdracht gekregen. Het mooie is dat gelovigen (van alle leeftijden, m.u.v. baby’s) invulling aan deze opdracht kunnen geven op de plek die zij van de Heere ontvangen hebben.

Veel christenen ervaren een drempel als een woord als ‘evangelisatie’ ter sprake komt. Ze weten hoe belangrijk het is, ze voelen zich tekort schieten en falen in hun opdracht en ze ervaren schroom om daadwerkelijk in actie te komen.

Als het gaat om zending en evangelisatie hebben we het over communicatie. Het Evangelie is een blijde Boodschap! Deze boodschap willen we communiceren. En communiceren kunnen we op heel veel manieren. We kunnen verbaal communiceren met woorden, maar ook non-verbaal met onze mimiek en gedrag. We kunnen geschreven taal gebruiken of door middel van creatieve beelden een boodschap doorgeven. Bovendien kunnen we allemaal oefenen en leren om onze communicatie vaardigheden te verbeteren en groeien in het doorgeven van de blijde Boodschap! Bent u en ben jij beschikbaar om dienstbaar te zijn? Daar komt het op aan.

De beste evangelisatiemethode is een heilig leven.

Prioriteit

Hoe belangrijk is de uitbreiding van Gods koninkrijk voor jou? Als je een hobby hebt waar je enthousiast over bent, zoals racefietsen, dan besteed je daar tijd en energie aan. Je brengt tijd door op je racefiets, je geniet van het contact met mensen die dezelfde hobby hebben. Misschien luister je wel naar een podcast over wielrennen of kijk je naar wedstrijden van professionele wielrenners. En vaak is het ook zo dat hoe meer tijd je eraan besteed, hoe enthousiaster je wordt!

Als je de Heere Jezus liefhebt dan is dat van een hele andere orde dan een willekeurige hobby. Maar vergelijkbaar is dat je ook tijd wilt besteden aan Zijn dienst. Dat je ook geniet van het contact met medegelovigen waarbij je kunt spreken over de Heere en Zijn grote daden! Dan wil je je verdiepen in het bekendmaken van Zijn evangelie en ben je bereid daar tijd in te investeren. Dan wil je beschikbaar zijn in Zijn dienst, met vallen en opstaan. Dan ben jij bereid om te willen leren, om te luisteren, om te proberen, om te oefenen, en om Hem gehoorzaam te zijn als je moet gaan.

Getuigen: hoe leer ik dat?

Maak het verschil voor die ene