Biddag

De tweede woensdag van maart vieren we biddag voor Gewas en Arbeid. Samen bidden we de Heere om Zijn zegen over een goede oogst en ons dagelijks werk.

Biddag: leven in afhankelijkheid

Niets is vanzelfsprekend. Wij hebben ons leven en de welvaart niet zelf in onze hand. We zijn kleine, kwetsbare en afhankelijke mensen. In onze samenleving, waarin de maakbaarheidsgedachte hoogtij viert, moeten we dit steeds opnieuw beseffen.

Als er een goede maaltijd op ons bord ligt, is dat Gods genade, trouw en goedheid. Als we werk mogen hebben om in ons onderhoud te voorzien en anderen mee te dienen, is dat een gave van God.

Laten we op biddag, samen met de kinderen en jongeren, stilstaan bij Gods goedheid en trouw en de tijd nemen voor gebed. Persoonlijk, als gezin en in de gemeente. Hij wil gebeden zijn en Hij wil onze gebeden (ver)horen!

Deze themapagina biedt materiaal en toerusting om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan op biddag of over gebed. Heb je zelf geschikte materialen om hier te delen met andere leidinggevenden, docenten, catecheten of ambtsdragers? Stuur het materiaal op naar lydia@goedinvorm.nu en de redactie bekijkt of het hier ook een plekje kan krijgen.

Een krachtig gebed van een rechtvaardige, brengt veel tot stand.

Jakobus 5:16b

Gebed

ABC voor Jongeren

Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.

Gebed

ABC voor Kinderen

Bidden is spreken met God.

Groeien in gebed - Bidden met een open Bijbel