Goed in vorm

Wie verantwoordelijk is voor het onderwijs van kinderen en jongeren in de kerkelijke gemeente doet er goed aan om te beseffen dat ons voorbeeld belangrijker is dan onze woorden. Durf jij in de spiegel te kijken als leidinggevende? Wat geef je (onbewust) non verbaal aan de kinderen en jongeren door? Goed in vorm wil je stimuleren, inspireren en bemoedigen om het mooie en verantwoordelijke werk onder kinderen en jongeren serieus te nemen. Want dit werk heeft eeuwigheidswaarde!

Ben je goed in vorm(en)?

Wie zich bezighoudt met kinderen en jongeren is bewust of onbewust bezig met vormen. Kinderen en jongeren leren door te kijken. Ze kijken beter dan ze luisteren. En wat ze zien aan u als ambtsdrager, catecheet of aan jou als leidinggevende daar leren zij van. Wie wil vormen moet zelf ook gevormd worden. Allereerst betekent dit werkelijk luisteren naar Gods Woord. Want Gods Woord wil ons confronteren, vermanen en veroordelen in onszelf, maar wil ons ook uitnodigen, oproepen, uitdagen, bemoedigen en vormen. Wie goed in vorm wil zijn zal veel tijd moeten doorbrengen bij een open Bijbel, zittend aan de voeten van de Heere Jezus. Daar kom je goed in vorm en ontvang je onderwijs om te leren vormen!

Praktijk
De prakijk kan heel weerbarstig zijn. We willen ons graag goed voorbereiden op een clubavond of middag, maar soms slokt het dagelijks leven onze tijd en energie op. Iedereen heeft het druk, en een zondagsschool, kinderclub, of JV avond goed voorbereiden, kost tijd! Een goed programma voorbereiden is belangrijk. Dat geldt zowel voor kinderen als voor jongeren. Ze zijn het ook waard, geestelijk onderwijs is van levensbelang! Maar dat neemt niet weg dat zo’n vrijwilligerstaak best intensief kan zijn. En soms mis je net even de creativiteit die nodig is om echt iets voor te bereiden dat passend is voor de diversiteit aan jongeren die je voor je neus krijgt.

Samen aan de keukentafel
Als 'Goed in vorm' willen we naast je staan. Naast de leidinggevenden in het kinder- en jeugdwerk, de catecheten, de (jeugd)ambtsdragers en naast iedereen die zich inzet voor kinder- en tienerevangelisatie. Dit gaat niet letterlijk, maar toch ook weer wel. Met de lancering van het online platform ‘Goed in vorm’ zitten we eigenlijk bij u en bij jou aan de keukentafel. We bieden een online leeromgeving met toerusting, materiaal en verwerkingen voor al deze doelgroepen.

We onderscheiden ons op kwaliteit en inhoud en niet op naam of denominatie

Wat is hier zoal te vinden?
Dit interkerkelijke platform ‘Goed in vorm’ biedt een overzicht van materiaal, methoden en toerusting van verschillende organisaties met een vergelijkbare visie. Onder het tabblad ‘materiaal’ is een grote ‘bibliotheek’ met materiaal, werkvormen, verwerkingen, spellen en tips te vinden. Door zorgvuldig gebruik te maken van het filter wordt er materiaal aangeboden dat past bij je rol in de gemeente en de doelgroep die je mag dienen. Heb je gevonden wat je zocht? Voeg het materiaal aan je persoonlijke digitale ‘inspiratielijstje’ toe. Een overzicht van jou keuzes wordt bij je account netjes opgeslagen in een lijstje. Deel jouw lijstje met andere leidinggevenden en bereid zo samen je clubavond voor.
Het platform biedt ook een overzicht aan van alle bestaande methoden. Je kunt methoden inzien, digitaal raadplegen of eenvoudig bestellen.
Om leidinggevenden en ambtsdragers werkelijk te stimuleren om ‘goed in vorm’ te zijn, kunnen zij zichzelf ontwikkelen met behulp van de online toerusting. Deze toerusting willen we bieden door (deels digitale) interactieve cursussen beschikbaar te maken die een voorbereiding vormen op plaatselijke toerusting in de gemeente, maar ook los daarvan bekeken kunnen worden. Daarnaast willen we ambtsdragers/leidinggevenden toerusten door middel van verdiepende artikelen, opnames van lezingen en het aanbieden van nieuwe informatie over trends en ontwikkelingen in de jeugdcultuur. De toerusting voor in de plaatselijke gemeente kan hier ook aangevraagd worden.

Herkenbaarheid en vertrouwen op het niveau van de inhoud, dat vinden we belangrijk!

Kwaliteit en inhoud
Door op deze manier de ondersteuning vorm te geven brengen we het beste aanbod en toerusting van verschillende partijen samen op dit ene plein. We onderscheiden ons hierbij op kwaliteit en inhoud, en niet op naam of kerkverband. Herkenbaarheid en vertrouwen op het niveau van de inhoud, dat vinden we belangrijk! Uiteindelijk met het doel dat kinderen en jongeren (door kwetsbare, zondige en afhankelijke leidinggevenden heen) van dood, levend worden, de stem van de levende God zullen horen, en wèrkelijk gaan leven, voor eeuwig!