Dankdag

De eerste woensdag van november vieren we Dankdag voor Gewas en Arbeid. Samen danken we de Heere voor ons voedsel en ons dagelijks werk.

Tel je zegeningen

Wat is er veel om de Heere voor te danken! Wij leven vaak alsof al onze welvaart en voorspoed vanzelfsprekend zijn. We vinden het ‘gewoon’. Maar niets is minder waar. Het contrast op deze wereld is enorm. Op dankdag mogen we stilstaan bij alle zegeningen die we van de Heere ontvangen hebben. Als we ons daarvan bewustzijn, willen we ook delen van onze overvloed.

Ook voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze leren delen. Dankdag is een uitgelezen moment om hier met kinderen en jongeren het gesprek over aan te gaan. Samen de Heere danken, nadenken over alles wat we onverdiend ontvangen hebben en concreet dingen weg te geven. Dat kan speelgoed zijn, maar ook gewoon een gezamenlijk geldbedrag als gezin voor een goed doel of de kerk. De Heere Jezus leert ons dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen (Hand. 20:35).

Deze themapagina biedt materiaal en toerusting om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan op dankdag. Heb je zelf geschikte materialen om hier te delen met andere leidinggevenden, docenten, catecheten of ambtsdragers? Stuur het materiaal op naar lydia@goedinvorm.nu en de redactie bekijkt of het hier ook een plekje kan krijgen.

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.

Psalm 9 vers 2

Dankbaarheid

ABC voor Kinderen

Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.

Dankbaarheid

ABC voor Jongeren

Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.

'Denken vanuit danken geeft je leven een andere richting'