Hervormingsdag

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Wij danken veel aan de reformatoren. Mede dankzij het werk van de reformatoren hebben wij een eigen Bijbel in huis waar we in kunnen lezen. De boodschap van de rechtvaardiging door het geloof werd weer verkondigd. Redenen te over om met kinderen en jongeren stil te staan bij de Reformatie!

Op 31 oktober 1517 ging de monnik Maarten Luther in 95 stellingen de strijd aan met de situatie in de Rooms Katholieke Kerk. Dodenmissen, aflaatprediking en vagevuur, Luther was er helemaal klaar mee. Hij rekende niet alleen af met onbijbelse praktijken, maar wees ook de weg naar de vrede met God door het geloof in Christus.

Het is inmiddels al meer dan 500 jaar geleden. Is Hervormingsdag nu nog wel zo belangrijk? Is het na 500 jaar niet inmiddels tijd geworden om Hervormingsdag af te schaffen? Nee! De ontdekking van Maarten Luther en de schat aan wijze lessen, gezangen en theologie die hij en de andere reformatoren ons hebben nagelaten, is enorm. Elk jaar mogen we met kinderen en jongeren stil staan bij het wonder van een Bijbel in je eigen taal, het aanbod van genade en de vrolijke ruil die Maarten Luther ons voorstelt. Hij (Christus) mijn zonden, ik Zijn gerechtigheid!

Op deze themapagina wordt overzichtelijk weergegeven wat er aan materialen en toerusting beschikbaar is om te gebruiken bij de behandeling van dit onderwerp met kinderen en jongeren. Zegenrijke bijeenkomsten gewenst!

Waar het ware Evangelie is, is armoede

Maarten Luther

De ontdekking van Maarten Luther

Een gesprek over Luther