Veilig jeugdwerk

De christelijke gemeente is bij uitstek een plek waar veiligheid en liefdevolle betrokkenheid op elkaar op een goede manier samen zouden moeten komen. Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt met enige regelmaat. Aandacht voor een veilige kerk is in elke gemeente essentieel.

Een veilige plek

Wanneer alles goed loopt in de gemeente kan het onnodig en zelfs ongemakkelijk voelen om thema’s als ‘veilige kerk’ en ‘veilig jeugdwerk’ op de agenda te zetten. Een jeugdouderling zei mij eens: “Ik vind spreken over veilig jeugdwerk ongemakkelijk. Wanneer ik het op de agenda zet, is het net of ik personen of situaties in mijn gemeente niet vertrouw. Daarom laat ik het liever rusten. Gelukkig is er ook niets aan de hand bij ons.” Deze persoon ging het thema liever uit de weg dan erover te spreken. Begrijpelijk als iets ongemakkelijk voelt! Toch kun je je in dit geval beter over je ongemak heen zetten!

“Veilig jeugdwerk gaat over ontferming over kinderen en jongeren die ons zijn toevertrouwd, zoals een goede vader zich over zijn kind ontfermt.”

Map Veilig Jeugdwerk, p. 3

Wanneer we het hebben over ‘veilige kerk’ en ‘veilig jeugdwerk’ komen er bij de meesten van ons bijna automatisch gedachten aan grensoverschrijdend gedrag en (seksueel) misbruik mee. Hoe pijnlijk het ook is, dit gaat de deur van de kerk inderdaad niet voorbij. Toch willen we benadrukken dat veilig jeugdwerk ook gaat over het hebben en bevorderen van een veilige en open cultuur. Veiligheid gaat over lichamelijke integriteit en gezonde grenzen, maar het gaat ook over vriendschap, eigenwaarde, vertrouwen en waardering van anderen.

Je hoeft dus niet concreet personen of situaties te verdenken om met het thema veiligheid in je gemeente aan de slag te gaan en de liefdevolle betrokkenheid te bevorderen. Wel kan het zo zijn dat een open, betrokken, vertrouwde cultuur in jouw gemeente de kans kan verkleinen dat daadwerkelijk grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, of dat dit stil gehouden kan worden. Veilig jeugdwerk vraagt om gesprek, bezinning en soms maatregelen.

“In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.”

Psalm 4:9

Wat een rust, vertrouwen en overgave spreekt er uit het citaat uit Psalm 4! Als er één plek is waar mensen zich volkomen veilig moeten kunnen voelen is het wel de kerk! De plek om Gods aanwezigheid te ervaren en de gemeenschap der heiligen te oefenen. De gemeente moet een heilige en veilige plek zijn, waar liefdevolle betrokkenheid op elkaar heerst.

“Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.”

Psalm 133:1

Breng het thema ‘veilig jeugdwerk’ onder de aandacht in jouw gemeente! Ga het gesprek aan, als dit nog niet wordt gevoerd en hou het gaande, wanneer het wel een thema is! Door met regelmaat met elkaar te denken en spreken over dit thema, word en blijf je alert op alle varianten van (on)veilig jeugdwerk, zowel in sociaal-emotionele zin als in seksueel opzicht.