Over onze methoden

In veel gemeenten wordt voor het kinder- en jeugdwerk gebruik gemaakt van methoden. Onze methoden kenmerken zich door Bijbelgetrouw en kwalitatief goed onderwijs in een eigentijdse vormgeving, op maat aangeboden voor de diverse leeftijdscategorieën. We willen daarbij de leidinggevende of catecheet zoveel als mogelijk helpen bij de voorbereiding door duidelijke instructies.

Zondagsschool- methode

Handreiking Zondagsschool is speciaal voor jou als leidinggevende van de zondagsschool ontwikkeld, om je een handvat te bieden bij de voorbereiding van de vertellingen. Het is een handreiking om je het Bijbelverhaal eigen te maken, zodat je het des te beter en levendiger kunt vertellen.

Voor de kinderen bevat de methode verschillende soorten roosterboekjes met daarin: de te leren psalm of tekst, het lesonderwerp, gespreksvragen, een samenvatting en een verwerking.

Just Read It!

De catechese methode Just Read It legt de verbinding tussen Gods Woord en de leefwereld van jongeren. Laat jongeren écht Bijbellezen en Bijbelkennis opbouwen. Maak gebruik van de vele actuele (voor)beelden en gespreksmogelijkheden. De methode kenmerkt zich door actueel onderwijs, stelt de Bijbel centraal, is gratis en zowel digitaal als in een gedrukte uitgave beschikbaar.

Handreiking

De methode ‘Handreiking’ biedt clubmateriaal voor kinderclubs, tienerclubs en jeugdverenigingen. Voor elk van deze doelgroepen bestaat een eigen lijn met diverse uitgaven.

De methode geeft werkboekjes uit waar de kinderen en jongeren in kunnen werken en biedt daarnaast een digitale handreiking voor leidinggevenden die zij gratis kunnen downloaden. Elk jaar komen diverse nieuwe thema uitgaven beschikbaar.

VBW-methode

De methode voor kinder(evangelisatie)werk biedt een compleet pakket om vijf dagen VakantieBijbelWeek of kinderclub te verzorgen, incl. een digipakket. Er zijn vijf thema mappen beschikbaar.

Naast de uitgewerkte methode zijn ervoor bij elk thema meegeefboekjes voor de kinderen ontwikkeld. Zo kunnen de kinderen thuis nog eens terugkijken op wat ze gehoord hebben.

Crèchemethode 'Kijk en Luister'

De crèchemethode is een map met lessen bij de kinderbijbels 'Kijk en Luister' (uitgeverij Den Hertog). Deze lessen zijn bedoeld om met kinderen die nog niet meegaan naar de kerk een inhoudelijk moment op de crèche te organiseren. De lessen zijn gemakkelijk voor te bereiden en sluiten aan bij de leefwereld van jonge kinderen (3-6 jaar).