Komt laten wij aanbidden...

Wie nadenkt over het wonder van Christus’ geboorte kan uiteindelijk niet anders dan aanbidden. Het onmogelijke gebeurt. Een maagd wordt zwanger. Een onbetekenend meisje uit Nazareth. Ze verwacht een Koning, de Zoon van God. Hij wordt niet geboren in een paleis, maar in een stal. Hij ligt niet in een koninklijke wieg, maar in een voerbak. God keert alles om! Wat is het waardevol om hier elk jaar weer met de kinderen en jongeren van de gemeente bij stil te staan. Deze pagina biedt een overzicht van allerlei materiaal dat hiervoor bruikbaar is.

Het wonder van Christus’ geboorte

Het kerstevangelie leert ons dat we niet allereerst zelf tot God gaan, maar dat Hij tot ons komt! De Almachtige vernedert Zich en komt als baby op aarde. Hij werd één van ons. God wil Zich openbaren door Jezus Christus, wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wat een genade dat God ons zo nabij komt!

Ere zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen

Lukas 2:14

Kerstfeest in de kerk
In veel gemeenten wordt het kerstfeest in de kerk met de kinderen en jongeren gevierd middels een kerstviering op Tweede Kerstdag. Andere gemeenten organiseren een kerstviering met de kinderen of jongeren in de adventstijd op een kinderclubmiddag, zondagsschoolbijeenkomst of verenigingsavond. Vaak gaan er veel voorbereidingen aan vooraf. Op deze pagina bieden we een overzicht van materialen die goed te gebruiken zijn voor de kerstvieringen. Heb je zelf materiaal dat hier niet tussen staat en breder gebruikt mag worden? Stuur het op naar de redactie zodat het wellicht hieronder ook een plaats kan krijgen (lydia@goedinvorm.nu).

Heilsgeschiedenis
Kerst is niet een feestdag die op zichzelf staat. Maar onderdeel van Gods heilsplan. Het staat direct in verbinding met de andere heilsfeiten van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Wie kerst viert als een gezellig feest los van deze andere heilsfeiten, mist de kern. Al heel vroeg in het Oude Testament, direct na de zondeval, wordt de komst van de Heere Jezus al aangekondigd in de moederbelofte. Laat ook in het kinderwerk en jeugdwerk in de kerk het kerstfeest niet op zichzelf staan. Wordt bijvoorbeeld met Pasen en Pinksteren een vergelijkbare viering georganiseerd in de kerk? De rode draad van Gods heilsplan met deze wereld geeft een breder perspectief!

Joy to the world!

Kerstverhalen

De glinsterende kerstbal

22 november 2020
Dit kerstverhaal is een resultaat van een kerstverhalenwedstrijd, georganiseerd door de Puntuit en de jeugdbonden HHJO, JBGG, LCJ en HJW. De verhalen …
+
Ontwikkeld door

De vergeten oorlog

22 november 2020
Dit kerstverhaal is een resultaat van een kerstverhalenwedstrijd, georganiseerd door de Puntuit en de jeugdbonden HHJO, JBGG, LCJ en HJW. De verhalen …
+
Ontwikkeld door

Een geheime, eigen Bijbel

22 november 2020
Dit kerstverhaal is een resultaat van een kerstverhalenwedstrijd, georganiseerd door de Puntuit en de jeugdbonden HHJO, JBGG, LCJ en HJW. De verhalen …
+
Ontwikkeld door

Een kleurrijke kerst

22 november 2020
Dit kerstverhaal is een resultaat van een kerstverhalenwedstrijd, georganiseerd door de Puntuit en de jeugdbonden HHJO, JBGG, LCJ en HJW. De verhalen …
+
Ontwikkeld door

Het mandje in de sneeuw

22 november 2020
Dit kerstverhaal is een resultaat van een kerstverhalenwedstrijd, georganiseerd door de Puntuit en de jeugdbonden HHJO, JBGG, LCJ en HJW. De verhalen …
+
Ontwikkeld door

Kerst op de kinderafdeling

22 november 2020
Dit kerstverhaal is een resultaat van een kerstverhalenwedstrijd, georganiseerd door de Puntuit en de jeugdbonden HHJO, JBGG, LCJ en HJW. De verhalen …
+
Ontwikkeld door

Kerstverhaal - Abul de vluchteling

10 november 2020
Een kerstverhaal over Abdul uit Soedan en zijn vlucht naar Nederland. Daar hoort hij over de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Andrej

5 januari 2021
Een kerstverhaal over het liefhebben van je naaste. De moeder van Andrej helpt een arme, zieke vrouw door haar in huis te nemen. Andrej is er niet zo …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Ashra de asielzoeker

10 november 2020
Een kerstverhaal over een christelijk gezin dat in Nederland asiel zoekt. Ashra moet met zijn familie vluchten. De paspoorten die vader gekocht heeft …
+
Ontwikkeld door

Kerstverhaal - Aydin uit Turkije

10 november 2020
Een kerstverhaal over christenvervolging in Turkije. Aydins vader is moslim en haat christenen. Aydin moet Husnur, die aardige jongen uit het dorp, …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstverhaal - De begraven schat

10 november 2020
Een kerstverhaal over een verborgen schat, dat zich afspeelt in Noord-Korea.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - De laatste zal de eerste zijn

10 november 2020
Alle kinderen uit de klas hebben geld opgehaald voor een goed doel. Dirk kan het niet goed hebben dat juist 'simpele' Daantje het meeste geld …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - De moed van Kuno

12 januari 2021
Dit kerstverhaal speelt zich af in 840 in het Friese land.
+
Ontwikkeld door

Kerstverhaal - De oude molen

10 november 2020
Een spannend kerstverhaal dat zich afspeelt in de oorlog. Twee broertjes ontdekken een Joodse onderduiker bij de oude molen. Ze mogen hem vertellen …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - De paraplu-sprong

10 november 2020
Een kerstverhaal over twee stoere jongens die parachute willen springen. Rob krijgt een nieuwe buurjongen. Het klikt goed en samen bedenken ze stoere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstverhaal - De schuilplaats

10 november 2020
Een spannend kerstverhaal over de Schuilplaats die we allemaal nodig hebben. Janos moet met zijn ouders en broertje en zusje vluchten. Het wordt te …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - De vierde wijze

25 augustus 2021
Een kerstverhaal over de vierde wijze die op zoek gaat naar de Heere Jezus. Dit kerstverhaal is gebaseerd op een legende over een vierde wijze uit …
+
Ontwikkeld door

Kerstverhaal - Een koning op zijn troon

10 november 2020
Koning Bromtol is niet snel tevreden. Dit jaar is er geen enkel kerstverhaal goed genoeg. Tot er een zwerfster komt en hem vertelt over de Koning van …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstverhaal - Een spannend verhaal in Zweden

10 november 2020
Een boer komt op kerstavond terug uit de stad. Hij heeft kerstinkopen gedaan. Nog even en het is donker. Hij moet snel naar huis! Maar dan staat daar …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstverhaal - Een verboden kerstgeschenk

10 november 2020
Een kerstverhaal dat zich afspeelt in China.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Engeltje

10 november 2020
Een kerstverhaal over een meisje dat Engeltje heet en op school geplaagd wordt om haar naam. Ze loopt weg van school en dan…
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Ga je mee op zoek?!

10 november 2020
Een spannend kerstverhaal over het zoeken van een schat.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Geboren in een stal

10 november 2020
Hans woont met zijn opa in de alpenweide, boven op de berg. Hij komt nooit in het dorp. Totdat de meester hem komt halen om naar school te komen. Dan …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Geen plaats

10 november 2020
Een kerstverhaal over vooroordelen en vergeving. Rashid wordt gepest, omdat hij een Marokkaan is. Roel en Timo zullen hem eens een lesje leren, maar …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - God bestaat!

10 november 2020
Vitali woont in Siberië. Hij is in aanraking gekomen met iemand die hem uit de Bijbel verteld heeft. Dan maakt hij een angstig avontuur mee. Zou deze …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Het geheim van vergeving

10 november 2020
Een kerstverhaal dat zich afspeelt in Zuid-Soedan
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Het kerstfeest van Teuni

10 november 2020
Een kerstverhaal over een eenzame jongen die op zijn nieuwe school geplaagd wordt. Maar ook over de Heere Jezus hoort vertellen. Wat heeft dat …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Het volk dat in duisternis wandelt

10 november 2020
Een kerstverhaal over vervolgde christenen. Yin woont in een land waar geloven in Jezus verboden is. Toch vertellen haar ouders over Jezus. Maar dan …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstverhaal - Hoor, daar klinkt een lied

10 november 2020
Een kerstverhaal dat zich afspeelt in Noord-Korea.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstverhaal - Ik droomde dat je vrij was

10 november 2020
Een kerstverhaal dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Esther en haar moeder zijn Joodse christenen. Ze zitten gevangen in kamp Westerbork. …
+
Ontwikkeld door

Kerstverhaal - Ik heb een machtig Heiland

10 november 2020
Een kerstverhaal van Frinsel over zelfopofferende liefde. Twee piloten storten neer en worden gered door een man die zijn leven voor hen over heeft.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstverhaal - Ik verkondig u grote blijdschap

10 november 2020
Een spannend kerstverhaal over vervolgde christenen. Na spannende avonturen wordt het kerstfeest in de gevangenis, het vluchtelingenkamp en een …
+
Ontwikkeld door
Alle kerstverhalen

Kerstprogramma's

Kerstprogramma - Algemeen programma

10 november 2020
Een eenvoudig programma om met de kinderen het Kerstfeest te vieren.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstprogramma - Bekeert u

10 november 2020
Een kerstprogramma over de geboorte en het werk van Johannes en Jezus.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstprogramma - Beloofd is beloofd

12 januari 2021
Een programma over de komst van de lang beloofde Messias.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstprogramma - Beloofd is beloofd

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Bethlehem

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Bethlehem de omgekeerde wereld

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Bewaar het in je hart

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Bewaar het in je hart

10 november 2020
Een programma voor een kinderkerstfeest waarin centraal staat dat we de boodschap van het Kerstfeest niet alleen moeten horen, maar ook bewaren in …
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Bewaar het in je hart

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - De Boodschap

10 november 2020
Een kerstprogramma over de boodschap van Kerst vanuit Oude en Nieuwe Testament.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstprogramma - De dromen van Jozef

10 november 2020
Een kerstprogramma over de dromen van Jozef voor en na de geboorte van de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstprogramma - De engel boodschapt, God vervult

10 november 2020
Een programma voor een kinderkerstfeest over de verschillende keren dat de engelen in het kerstevangelie een boodschap verkondigen.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - De Heere onze Koning

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - De Koning

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - De Koning komt!

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - De Messias beloofd

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - De Redder komt

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - De ster boven Bethlehem

10 november 2020
Een kerstprogramma waarin de 'ster' een belangrijke rol speelt.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstprogramma - En men noemde Zijn Naam

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - En men noemt Zijn Naam... Jezus Redder

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - En Zijn naam zal zijn…

10 november 2020
Een kerstprogramma over de Namen van de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kerstprogramma - Ga je mee naar Bethlehem?

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Ga je mee op reis naar het Koningskind?

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Geef Gods wonder door

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Geen plaats

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Geen ster te ver

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Gegrepen door Gods liefde

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Gewoon heel bijzonder

10 november 2020
Een kerstprogramma waarin de vraag gesteld wordt of het nu 'gewoon' of 'bijzonder' is dat Jezus naar deze wereld gekomen is.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Glorie voor de koning

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Glorie voor de Koning

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - God belooft de vredekoning!

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ

Kerstprogramma - Gods belofte vervuld

10 november 2020
Een kerstprogramma over de betekenis van het Kerstfeest.
+
Ontwikkeld door
BHZ
Alle kerstprogramma’s

Kerst kleurplaten

Kleurplaat - De herders in de stal

22 november 2020
Een kerstkleurplaat van de herders in de stal.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kleurplaat - De herders in de stal

22 november 2020
Kerstkleurplaat van de herders in de stal.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kleurplaat - Engel in Jozefs droom

22 november 2020
Kerstkleurplaat over de engel die in een droom aan Jozef verschijnt.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kleurplaat - Geboorte van de Heere Jezus

22 november 2020
Kerstkleurplaat over de geboorte van het Kind.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kleurplaat - Geboorte van de Heere Jezus

22 november 2020
Kerstkleurplaat over de geboorte van de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kleurplaat - Geen plaats in de herberg

22 november 2020
Kerstkleurplaat van Jozef en Maria voor de deur van een herberg in Bethlehem.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kleurplaat - Jezus in de tempel

22 november 2020
Kerstkleurplaat van de ontmoeting met Simeon en Anna in de tempel.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kleurplaat - Jezus' vlucht naar Egypte

5 januari 2021
Kerstkleurplaat over Jozef en Maria die met Jezus naar Egypte vluchten.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Kleurplaat - Wijzen uit het Oosten

22 november 2020
Kerstkleurplaat over de wijzen uit het Oosten op weg naar Bethlehem.
+
Ontwikkeld door
LCJ
Alle kerst kleurplaten

Kerst knutselwerkjes

Bouwplaat - Zelf een kerststal maken

12 januari 2021
Een eenvoudige bouwplaat van de kerstgeschiedenis.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Knutselwerkje - Boekenlegger schaap

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Dorpje van zelfdrogende klei

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Herders in het veld

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Lampion van blik

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Schaapje van knopen

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Schapen van pompons

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Schapen van touw

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door

Knutselwerkje - Sterrenhemel aan een tak

22 december 2020
Dit knutselwerkje komt uit de map 'Zoek de schat', een map met kinder(evangelisatie)materiaal van Evangeliestek voor de kinderclub en …
+
Ontwikkeld door
Alle kerst knutselwerkjes

Gezegende kerstdagen!