Komt laten wij aanbidden...

Wie nadenkt over het wonder van Christus’ geboorte kan uiteindelijk niet anders dan aanbidden. Het onmogelijke gebeurt. Een maagd wordt zwanger. Een onbetekenend meisje uit Nazareth. Ze verwacht een Koning, de Zoon van God. Hij wordt niet geboren in een paleis, maar in een stal. Hij ligt niet in een koninklijke wieg, maar in een voerbak. God keert alles om! Wat is het waardevol om hier elk jaar weer met de kinderen en jongeren van de gemeente bij stil te staan. Deze pagina biedt een overzicht van allerlei materiaal dat hiervoor bruikbaar is.

Het wonder van Christus’ geboorte

Het kerstevangelie leert ons dat we niet allereerst zelf tot God gaan, maar dat Hij tot ons komt! De Almachtige vernedert Zich en komt als baby op aarde. Hij werd één van ons. God wil Zich openbaren door Jezus Christus, wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wat een genade dat God ons zo nabij komt!

Ere zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen

Lukas 2:14

Kerstfeest in de kerk
In veel gemeenten wordt het kerstfeest in de kerk met de kinderen en jongeren gevierd middels een kerstviering op Tweede Kerstdag. Andere gemeenten organiseren een kerstviering met de kinderen of jongeren in de adventstijd op een kinderclubmiddag, zondagsschoolbijeenkomst of verenigingsavond. Vaak gaan er veel voorbereidingen aan vooraf. Op deze pagina bieden we een overzicht van materialen die goed te gebruiken zijn voor de kerstvieringen. Heb je zelf materiaal dat hier niet tussen staat en breder gebruikt mag worden? Stuur het op naar de redactie zodat het wellicht hieronder ook een plaats kan krijgen (lydia@goedinvorm.nu).

Heilsgeschiedenis
Kerst is niet een feestdag die op zichzelf staat. Maar onderdeel van Gods heilsplan. Het staat direct in verbinding met de andere heilsfeiten van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Wie kerst viert als een gezellig feest los van deze andere heilsfeiten, mist de kern. Al heel vroeg in het Oude Testament, direct na de zondeval, wordt de komst van de Heere Jezus al aangekondigd in de moederbelofte. Laat ook in het kinderwerk en jeugdwerk in de kerk het kerstfeest niet op zichzelf staan. Wordt bijvoorbeeld met Pasen en Pinksteren een vergelijkbare viering georganiseerd in de kerk? De rode draad van Gods heilsplan met deze wereld geeft een breder perspectief!

Joy to the world!

Gezegende kerstdagen!