Diensten

Online kunnen we u en jou veel laten zien en horen, maar het liefst zijn we concreet met kennis en ervaring aanwezig in de gemeente. Het persoonlijke contact, elkaar zien en horen blijkt altijd waardevol te zijn. Waar we door regelmatig contact een relatie hebben opgebouwd, werkt dit drempelverlagend en kunnen we op de beste manier dienen, tot opbouw van Gods Koninkrijk en tot stichting van de gemeente!

In de plaatselijke situatie kunnen we het maatwerk leveren waar jullie als gemeente behoefte aan hebben. Dus mocht jullie thema er niet tussen staan, dan kunnen we bekijken of we dit kunnen ontwikkelen voor jullie of we zoeken in ons brede netwerk naar de expertise die jullie nodig hebben.

Type

Doelgroep

Rol

Vorm

Tijdsduur

Bijbelvertaling

Ontwikkeld door

Voor wie

Waarover

Tags