Koninkrijk van God

Het koninkrijk van God is overal waar mensen God liefhebben en dienen. God is de Koning van dat rijk. Je hoort bij dat Koninkrijk als je deze Koning dient en naar Hem luistert. Gods Koninkrijk zal straks volmaakt zijn, als Jezus terugkomt.

Lessen over het Koninkrijk

Samuël, Tom en Noa fietsen iedere dag samen naar school. Eerst rijdt Samuël langs Tom en samen halen ze Noa op. Samuël houdt ervan om naar school te gaan. Lange vakanties vindt hij saai. Tom heeft liever vakantie, maar na een paar weken krijgt hij altijd weer zin in school. Noa niet. Noa wil buiten zijn, rennen en in bomen klimmen. Op Noa moeten ze iedere dag wachten. Hele dagen taal en rekenen? Stilzitten is niks voor Noa!

Deze morgen vertelt de meester over een heel andere school. Een school waar het niet gaat over taal of rekenen. Je hoeft er niet naartoe te fietsen. Een school zonder bel en zonderwerkboeken. Met een Meester die met zijn leerlingen telkens weer op schoolreis gaat. Onderweg vertelt Hij mooie, beeldende verhalen. En wie daar goed naar luistert, leert over een onzichtbaar land. Een land zonder topografie. Het staat niet op een landkaart. Toch het is er wel!

Bart snapt het al. Die Meester is de Heere Jezus. Zijn leerlingen? De discipelen. En dat land? Het Koninkrijk van God! “Luister maar eens naar Jezus”, zegt de meester. “Een man is op een stuk land aan het graven. Plotseling vindt hij een schat! Geweldig; wat een geld en een goud! Maar dat stuk land is niet van hem. Daarom gooit de man de aarde weer over de schat en stampt de grond goed aan. Daarna gaat hij naar huis. Rijk is hij niet, maar hij verkoopt alles wat hij heeft om dat stuk land in bezit te krijgen. Zo wordt de schat van hem. Het maakt hem schatrijk!”

“Het Koninkrijk van God maakt je heel rijk en blij. Daarover vertelt de Heere Jezus nog een verhaal”, zegt de meester. “Een koopman koopt en verkoopt prachtige parels. Daar leeft hij van. Op een dag komt hij een parel tegen zo mooi als hij nog nooit heeft gezien. Ook deze man verkoopt alles wat hij heeft. Die ene parel wil hij hebben. Wat is hij blij en gelukkig als hij hem heeft! Net als die ene parel kostbaarder is dan alle andere parels, zo is het Koninkrijk van God mooier en kostbaarder dan alle landen in de wereld.”

De meester vertelt nog een derde gelijkenis van de Heere Jezus. “Het Koninkrijk van God is als een net vol met vissen. Als de vissers het op het land trekken, gooien ze de slechte vissen weg. De goede vissen, heerlijk om op te eten, bewaren ze. Snap je het al? Veel mensen komen in aanraking met Gods Koninkrijk. Maar niet alle mensen zijn goede burgers van dat rijk. Dat is alleen wie de wil van de Koning doet. Wie Hem van harte heeft lief gekregen.”

“Naar zo’n school zou ik wel toe willen”, zucht Noa. “Mooi dat u dit vertelt, meester”, vindt Bart. “Weet je wat nog mooier is?”, zegt de meester. “Dat die Meester, de Heere Jezus, jullie er nog veel meer over wil leren. Bij Hem moet je zijn om dat Koninkrijk binnen te gaan. De Heilige Geest wil jullie leren om de Koning van dat Koninkrijk helemaal te vertrouwen en Hem te gehoorzamen. En straks komt Hij terug uit de hemel. Dan zullen alle andere landen en koninkrijken er niet meer zijn. Alleen nog dít Koninkrijk, het Koninkrijk van God!”
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor kinderen

Alles van

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en vergeving, waardoor je een ander graag wilt helpen.
+
Ontwikkeld door

Beeld van God

12 januari 2021
God laat ons in de Bijbel en in de schepping zien Wie Hij is. Zo krijgen wij in ons hart een beeld van Hem.
+
Ontwikkeld door

Bekering

12 januari 2021
Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.
+
Ontwikkeld door

Belofte

10 november 2020
Een belofte is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

12 januari 2021
Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.
+
Ontwikkeld door

Doop

10 november 2020
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Bidden is spreken met God.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

10 november 2020
Geloof is een vast vertrouwen dat God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen heeft. Dat vertrouwen geeft God in …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is dat je niet krijgt wat je verdient (straf) en wel krijgt wat je niet verdient (vergeving).
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
De Heere God heeft één dag in de week apart gezet. Op deze dag hoeven we niet te werken, maar hebben we alle tijd om Hem te zoeken, te eren en te …
+
Ontwikkeld door

Gods naam

12 januari 2021
Gods naam vertelt ons Wie God is. Zijn Naam mag alleen vol eerbied gebruikt worden. Nooit zomaar of in een vloek.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
De Bijbel is het boek waarin God aan ons vertelt Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Zijn wil voor ons leven is. In de Bijbel laat God zien Wie …
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade, goedheid en liefde van God, waardoor Hij laat zien dat Hij trouw is en doet wat Hij belooft.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is een Persoon en Hij is God, samen met de Vader en de Zoon. Hij zorgt ervoor dat mensen leren vertrouwen op de Heere Jezus Christus …
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent apart gezet. Dat God heilig is, betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor mensen die in ongeloof aan Gods liefde voorbij hebben …
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de plek waar God woont. Een christen die sterft, gaat naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Hoop

10 november 2020
Bijbelse hoop is zeker zijn voor de toekomst door je vast te houden aan Gods beloften.
+
Ontwikkeld door

Liefde

5 januari 2021
Liefde in de Bijbel heeft met geven te maken. God is volmaakte liefde. Dat zie je als Hij Zijn Zoon geeft uit liefde voor zondaren.
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus' wil

10 november 2020
Alle zorgen, verdriet en pijn die mensen ervaren, omdat ze in de Heere Jezus geloven.
+
Ontwikkeld door

Niet begeren

10 november 2020
Begeren is zonde in je hart. Je wilt meer dan je van God gekregen hebt en daarvoor moet alles wijken.
+
Ontwikkeld door

Niet doodslaan

10 november 2020
De Heere wil niet dat mensen elkaar kwaad doen. Elkaar doden mag al helemaal niet. Want het leven is een geschenk van God.
+
Ontwikkeld door

Niet liegen

10 november 2020
De Heere God houdt van de waarheid. Hij is de Waarheid Zelf! Daarom wil Hij dat wij de waarheid spreken.
+
Ontwikkeld door

Niet stelen

10 november 2020
Stelen is iets nemen dat niet van jou is. Het betekent ook dat je iets niet geeft wat een ander wel nodig heeft.
+
Ontwikkeld door

Opstanding

10 november 2020
De Heere Jezus is gestorven en begraven, maar op de derde dag wordt Hij weer levend: Hij staat op uit de dood. Door Zijn opstanding heeft Jezus de …
+
Ontwikkeld door

Ouders eren

10 november 2020
Onze ouders hebben we van de Heere God gekregen. Hij wil dat we van hen houden en hen gehoorzamen.
+
Ontwikkeld door

Roeping

10 november 2020
God spreekt tot je en roept je op om je te bekeren en te geloven in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Schepping

10 november 2020
Scheppen is van niets iets maken. Hemel en aarde zijn ontstaan door het spreken van God.
+
Ontwikkeld door

Vader

10 november 2020
God de Vader is de machtige Schepper van hemel en aarde. Hij is de Vader van allen die door het werk van de Heilige Geest op Zijn Zoon, Jezus …
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!