Koninkrijk van God

Het geestelijke rijk van God waar de Heere Jezus regeert.

Het is er al, maar nog niet volkomen...

Er was eens een boer die met zijn knecht over zijn landerijen wandelde. "Kijk", zei de man tegen zijn knecht, “zover als je kijken kunt - al dat land – het is allemaal van mij.”

“Maar wilt u nu eens omhoog kijken, baas”, reageerde de man die nog geen vierkante meter grond bezat. “Zover u kijken kunt: allemaal van mij; want door het geloof in de Heere Jezus mag ik de koning te rijk zijn. En weet u, straks zal ook dat bezit van u niet maar van u alleen zijn. Want de Heere heeft beloofd dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven.”

Een koninkrijk is een gebied, een rijk, waar een koning(in) de macht heeft. Die betekenis zit al in het woord zelf: koning-rijk. Het Koninkrijk van God is geen letterlijk gebied, maar het is een geestelijk Koninkrijk. De Koning van dat Koninkrijk is de Heere Jezus, aangesteld door God de Vader. Hij regeert door Zijn Woord en door Zijn Geest. De mensen die door het geloof de Heere Jezus hebben aangenomen als hun Koning, horen bij dat Koninkrijk. Ze zijn onderdaan van Christus, maar tegelijkertijd vrij in Christus. Het Koninkrijk van God is daar, waar Hij regeert door Zijn Woord en Geest. Het is er dus al. Tegelijkertijd bidden we in het Onze Vader om de kómst van het Koninkrijk van God. Hoe zijn die twee samen te krijgen?

In het Oude Testament heeft God aan de gezalfde koning David beloofd dat Zijn Koninkrijk tot in eeuwigheid zou bestaan. Het volk Israël keek dan ook verlangend uit naar de koning die hen zou verlossen (van de Romeinen). Israël zou weer een koninkrijk worden zoals in de tijd van David. Ze keken uit naar die beloofde Zoon van David, de Messias (Gezalfde). Maar het ging heel anders dan ze ooit hadden kunnen denken. De Koning werd geboren, maar heel onopvallend. In een stal. Toen Hij begon te preken, was Zijn boodschap dat de mensen het Koninkrijk van God in de weg van bekering binnen moesten gaan, want het was dichtbij gekomen (Mattheüs 4:17). De Koning van het Koninkrijk stond voor hen. Maar wat was dat voor een Koning?

De Heere Jezus heeft in Zijn prediking, onderstreept door Zijn tekenen, laten zien wat het Koninkrijk inhoudt: blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, de doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd (Mattheüs 11:5). Waar Hij komt, volgt genezing, redding en vrede. Tegelijk maakt de Bijbel ons duidelijk dat er machten van een ander koninkrijk de verbreiding van het Koninkrijk van God tegenwerken. De zonde in ons hart, de wereld en de duivel doen er alles aan om te voorkomen dat we door het geloof ook dat Koninkrijk binnengaan. Het stuit op weerstand. Maar toch zien we dat het Koninkrijk zich uitbreidt. Aan de rechterhand van God verzamelt de Heere Jezus Zijn onderdanen door Zijn Woord en Geest. Hij roept hen bij elkaar, Hij brengt hen binnen, Hij beschermt hen en zorgt ervoor dat ze in dat Koninkrijk blijven.

Zijn onderdanen laten hier op aarde al iets zien van wat het is om als onderdaan in dat Koninkrijk te leven. Maar ze worden ook geconfronteerd met hun onvolmaaktheid. Ze leven in Gods Koninkrijk, maar tegelijkertijd ook nog in bezet gebied. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden... Daarom heeft de Heere Jezus ons leren bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’. Daarmee zet de Heere Jezus alles in een ander perspectief. Christenen zijn niet van deze wereld. Ze zijn pelgrims. Op weg naar het hemelse Koninkrijk. Elke christen mag daarom uitkijken naar het moment dat God definitief al het kwaad van deze aarde zal uitbannen en Hij een nieuwe hemel en nieuwe aarde schept. Dan zal het Koninkrijk van God volmaakt zijn. Nu nog verborgen, in de schaduw. Maar straks openbaar, in het volle licht. Als het zover is – en dat moment zal onverwachts snel komen als een dief in de nacht! – zal de Heere Jezus de macht teruggeven aan de Vader, Die het aan Hem gegeven had. Dan zal God alles zijn in allen. God zal dan tussen de geredde zondaren leven als Koning tot in eeuwigheid in alle heerlijkheid.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!