Bekering

Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.

Waarschuwing: keer je om!

‘In verschillende delen van Australië is het risico van zich snel uitbreidende bosbranden momenteel extreem groot. Het is daarom heel belangrijk om dagelijks het lokale nieuws te volgen en aanwijzingen van de autoriteiten en hulporganisaties strikt op te volgen.’

Dit bericht is te lezen op verschillende nieuwssites. Waarom vinden die autoriteiten het zo belangrijk dat je hun aanwijzingen opvolgt? Omdat er mensenlevens op het spel staan! Als ze bijvoorbeeld waarschuwen dat je op een bepaalde weg niet verder mag, dan kun je maar beter luisteren en rechtsomkeert maken. Doorrijden is levensgevaarlijk. Dan rijd je je eigen ondergang tegemoet.

Hetzelfde geldt voor bekering in de Bijbel. Als de Bijbel je oproept om je te bekeren, dan is dat echt menens. Want als je je niet bekeert, dan ga je regelrecht op de verdoemenis af. Bekering betekent: je omkeren, een draai van honderdtachtig graden maken, van de dood naar het leven. En die oproep tot bekering geldt voor iedereen!

Bekering begint in je hart door de wedergeboorte. De Heilige Geest leert je anders kijken en anders denken (Efeze 4:23). Plotseling zie je hoe je leven echt is: hoe duister en doods, je ruikt de graflucht die ervan afkomt. Je beseft dat je jezelf niet kunt redden. Net als de verloren zoon: opeens zag hij wat een enorme puinzooi hij van zijn leven had gemaakt. Zijn ogen gingen open (Lucas 15:17) en hij keerde zich toen letterlijk om, terug naar de Vader.

Bekering is niet iets dat je maar één keer doet, maar dat elke dag weer doorgaat. De eerste van Luthers 95 beroemde stellingen luidde: ‘Onze Heere en meester Jezus Christus heeft, toen Hij zei: “Bekeert U!”, bedoeld dat het hele leven van de gelovigen een bekering en boetedoening moet zijn.’

Bekering betekent dat je radicaal breekt met de zonde. Paulus roept ons in Efeze 4:22 op om ‘de oude mens af te leggen, die te gronde gaat door de misleidende begeerten’. Ook roept hij in vers 23 gelovigen op om zich te bekleden met de nieuwe mens ‘die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid’.

Bekering is onmogelijk zonder de genade van de Heere Jezus. Het is een gave van God, die voortkomt uit de wedergeboorte van je hart. Bekering op eigen, menselijke kracht is onmogelijk. De Heere Jezus zegt in Johannes 15:5: ‘Zonder Mij kunt u niets doen.’

Hoe meer je breekt met de zonde, hoe meer je ontdekt hoe diep die zonde in je zit. Op eigen kracht kun je hier nooit mee dealen. Er is maar één oplossing: je steeds weer keren naar de Heere Jezus en Hem vragen: ‘Wees mij zondaar genadig.’ Zo raak je steeds meer geworteld in Hem.

Bekering wordt heel concreet zichtbaar in je leven. Je gaat bijvoorbeeld omzien naar mensen die het moeilijk hebben (Jakobus 1:27), je gebruikt geen vuile taal meer, maar goede woorden (Efeze 4:29) en je zingt dankbaar psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor de Heere (Kolossenzen 3:16). Bekering betekent je hele leven toewijden aan God, ‘als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk’ (Romeinen 12:1).Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!