Bekering

Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.

Waarschuwing: keer je om!

‘In verschillende delen van Australië is het risico van zich snel uitbreidende bosbranden momenteel extreem groot. Het is daarom heel belangrijk om dagelijks het lokale nieuws te volgen en aanwijzingen van de autoriteiten en hulporganisaties strikt op te volgen.’

Dit bericht is te lezen op verschillende nieuwssites. Waarom vinden die autoriteiten het zo belangrijk dat je hun aanwijzingen opvolgt? Omdat er mensenlevens op het spel staan! Als ze bijvoorbeeld waarschuwen dat je op een bepaalde weg niet verder mag, dan kun je maar beter luisteren en rechtsomkeert maken. Doorrijden is levensgevaarlijk. Dan rijd je je eigen ondergang tegemoet.

Hetzelfde geldt voor bekering in de Bijbel. Als de Bijbel je oproept om je te bekeren, dan is dat echt menens. Want als je je niet bekeert, dan ga je regelrecht op de verdoemenis af. Bekering betekent: je omkeren, een draai van honderdtachtig graden maken, van de dood naar het leven. En die oproep tot bekering geldt voor iedereen!

Bekering begint in je hart door de wedergeboorte. De Heilige Geest leert je anders kijken en anders denken (Efeze 4:23). Plotseling zie je hoe je leven echt is: hoe duister en doods, je ruikt de graflucht die ervan afkomt. Je beseft dat je jezelf niet kunt redden. Net als de verloren zoon: opeens zag hij wat een enorme puinzooi hij van zijn leven had gemaakt. Zijn ogen gingen open (Lucas 15:17) en hij keerde zich toen letterlijk om, terug naar de Vader.

Bekering is niet iets dat je maar één keer doet, maar dat elke dag weer doorgaat. De eerste van Luthers 95 beroemde stellingen luidde: ‘Onze Heere en meester Jezus Christus heeft, toen Hij zei: “Bekeert U!”, bedoeld dat het hele leven van de gelovigen een bekering en boetedoening moet zijn.’

Bekering betekent dat je radicaal breekt met de zonde. Paulus roept ons in Efeze 4:22 op om ‘de oude mens af te leggen, die te gronde gaat door de misleidende begeerten’. Ook roept hij in vers 23 gelovigen op om zich te bekleden met de nieuwe mens ‘die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid’.

Bekering is onmogelijk zonder de genade van de Heere Jezus. Het is een gave van God, die voortkomt uit de wedergeboorte van je hart. Bekering op eigen, menselijke kracht is onmogelijk. De Heere Jezus zegt in Johannes 15:5: ‘Zonder Mij kunt u niets doen.’

Hoe meer je breekt met de zonde, hoe meer je ontdekt hoe diep die zonde in je zit. Op eigen kracht kun je hier nooit mee dealen. Er is maar één oplossing: je steeds weer keren naar de Heere Jezus en Hem vragen: ‘Wees mij zondaar genadig.’ Zo raak je steeds meer geworteld in Hem.

Bekering wordt heel concreet zichtbaar in je leven. Je gaat bijvoorbeeld omzien naar mensen die het moeilijk hebben (Jakobus 1:27), je gebruikt geen vuile taal meer, maar goede woorden (Efeze 4:29) en je zingt dankbaar psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor de Heere (Kolossenzen 3:16). Bekering betekent je hele leven toewijden aan God, ‘als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk’ (Romeinen 12:1).Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!