Vrede

De toestand waarin je in liefde met elkaar leeft, als gave van de Geest. Échte vrede is er alleen door vergeving van je zonden.

Vrede in een Tindermaatschappij?

“We leven in een vluchtige tijd”, zei de zanger Douwe Bob Laatst. “In een soort Tindermaatschappij. Als je wilt, kun je drie keer per dag seksdates hebben, dan schrijf je op Facebook hoe gezellig je het hebt en ga je vervolgens huilen in je kamer. Ik denk dat het belangrijk is dat we juist in deze tijd wat verse, frisse lucht van eerlijkheid krijgen. No one said that it was going to be easy.”

Slaat de zanger hier niet de spijker op de kop? We doen of we het heel leuk en gezellig hebben. Maar van binnen stormt het vaak. Steeds meer jongeren raken burn-out en worstelen met depressies. Geluk, heelheid, vrede, wie snakt er eigenlijk niet naar?

Sjalom, het Hebreeuwse woord voor vrede, wordt in Israël vandaag de dag nog veel gebruikt. In de Bijbel wordt het in verschillende situaties gebruikt. Vaak geeft het de toestand aan die wij ‘oké’ zouden noemen. Soms wordt het gebruikt in tegenstelling tot oorlog, en een andere keer weer om te vragen hoe het met iemand gaat (bijvoorbeeld: "Heeft uw vader vrede?"). Er zijn nog meer voorbeelden te noemen, maar sinds de komst van de Heere Jezus heeft dit woord alles met Hem te maken.

De Heere Jezus is onze Vrede, schrijft Paulus in één van zijn brieven, en alleen in Hem is er vrede te krijgen. Als we geloven dat de Heere Jezus ook voor ons gestorven is, dan hebben we vrede met God. Dat betekent niet dat er vrede is tussen twee (gelijkwaardige) partijen, maar dat is de vrede die God ons schenkt en die alleen in relatie met Hem bestaat. Hij heeft in onze plaats de straf gedragen en daarin mogen wij door het geloof delen. We zijn dan met Hem gestorven, begraven en ook weer opgestaan.

Als je die échte vrede hebt, dan is het ook vrede in tijden van nood. In Handelingen 9:31 lezen we bijvoorbeeld dat de gemeente ‘vrede’ had, terwijl Stefanus pas gestenigd was (7:59), gemeenteleden vervolgd werden (8:1-3) en kort daarna Paulus met de dood bedreigd (9:23-24) en Jakobus vermoord werd (12:1). Vrede? Ja, in Christus. Het betekent niet - zoals bij Stefanus - dat je dan ook een vredig leven hebt, maar wel dat je vrede (door de Heere Jezus) hebt!

Vrede is echter niet alleen iets van binnen, maar het heeft ook een uitwerking voor de buitenkant. Als je uit genade deelt in de vrede, dan ben je ook een vredestichter. Je verkondigt die vrede, want je wilt dat anderen ook delen in die vrede. Je straalt dan uit dat de vrede in je hart realiteit is en dat het straks - als Jezus terugkomt - een volmaakt vrede zal zijn. Je zoekt vrede (wat ook een vrucht van de Geest is) met de andere mensen, omdat je op de God van de vrede wilt lijken.

God is ‘onze’ Vrede, want Hij brengt Zijn kinderen samen in Zijn Naam. Hij heeft de muur tussen joden en heidenen afgebroken. Welke etniciteit, ras, kleur, lengte, afkomst je ook hebt: gelovigen zijn één in Hem. Vrede door het bloed van Christus.

In het Nieuwe Testament komt heel duidelijk naar voren dat vrede een gave van Christus is. Van Hem wordt zelfs gezegd dat Hij onze Vrede is (Efeze 2:14-18).
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!