Leswijzer 4.2 - Koning

Wat moet ik doen? Ik ben bang…

Deze leswijzer hoort bij thema 4 (Jezus de Christus) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Gebed des Heeren:3

Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Psalmen
29:2; 35:5; 50:6; 71:2; 72:7; 113:4; 123:1.

Liederen
Gele Bundel: 5; 101; 167; 171; 174; 202.

Levensvragen

 • Bij wie ben ik veilig?
 • Wat vinden ze van me?
 • Is het normaal dat ik (soms) bang of onzeker ben?
 • Wat moet ik doen als ik bang ben?
 • Waarom ben ik bang voor de dood?

Doelstellingen

 1. Je kunt uitleggen wat het betekent dat Jezus Koning is.
 2. Je weet tegen wie Jezus de gelovigen beschermt.
 3. Je weet, net als de discipelen, waar we met onze angst naar toe moeten.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Wat moet ik doen? Ik ben bang…
Waarom ben ik zo bang? Hoe kom ik over? Wat vinden ze van me? Vragen die laten zien dat je bang bent. We zijn allemaal wel eens bang, hoewel we dat niet snel zouden toegeven. Bang zijn is geen fijne emotie. We proberen bangheid vaak weg te drukken of het onder controle te houden. Maar soms maak je dingen mee, die je niet weg kúnt drukken. Je moet het onder ogen zien, er is geen weg terug. Wat moet je dan doen?

Bijbel
Wat doen de discipelen als ze bang zijn?
De discipelen volgen de Heere Jezus aan boord van een schip. Er breekt een storm uit en de discipelen zijn bang dat ze vergaan. Wat doet de Heere Jezus? Die slaapt. De discipelen maken Hem wakker en ze roepen het uit: “Red ons, wij vergaan!” De Heere Jezus noemt ze kleingelovigen en bestraft de wind en de zee. Het wordt muisstil. De discipelen kunnen het niet geloven: Wat is dit toch voor Iemand, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?! 

Geloofsleer
Ik ben Koning en Ik heb alle macht in de hemel en op aarde.
De Heere Jezus is Koning van alle gelovigen. Zijn Heilige Geest leert en helpt om te vechten tegen jezelf, de duivel en de wereld. Door Zijn Woord en Geest regeert Hij. Bij de Heere Jezus zijn ze veilig. Hij verlost nog niet helemaal van de zonde, maar de verlossing ligt wel vast in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Het ligt vast in Hem. Bij Hem ben je veilig.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Waar ben je wel eens bang voor (geweest)?
 2. Wat doe je als je bang bent?
 3. Waar denk je aan bij ‘bang zijn’?
 4. Waarom zijn we eigenlijk bang?
 5. Naar wie ga je toe als je bang bent?
 6. Waarom geven we niet snel toe dat we bang zijn?
 7. Hoe moet je omgaan met bangheid?
 8. Wat is het verschil tussen bang zijn voor en angst hebben voor?
 9. Welke mensen uit de Bijbel zijn ook bang geweest?

Stellingen

 1. Als je veel bidt en God vertrouwt, ben je nooit bang.
 2. Social media heeft invloed op mijn leven.
 3. Jezus kon niet onzeker of bang zijn, want Hij is God.
 4. Ik wil wel bidden, maar wat in de Bijbel staat maakt me júist onzeker.
 5. Dat Jezus Koning is, betekent dat Hij Zijn kinderen beschermt.
 6. Jezus is de grote afwezige op mijn social media.

Koning Jezus regeert
Een vriendin van Rhodé, Eline, is erg verdrietig. Ze is haar vader verloren aan een ernstige ziekte. Ze heeft Rhodé gisteren geappt dat ze nu zelf zo bang is om ziek te worden en te sterven. Die vraag blijft Rhodé zelf ook bezighouden. Op een avond gaat de telefoon. Het is Eline. Rhodé neemt op. Nadat ze gevraagd heeft hoe het nu met haar gaat, vertelt Eline iets wat de ouderling tegen haar heeft gezegd om haar te bemoedigen: “De ouderling vroeg gisteren iets heel persoonlijks. Daar schrok ik best wel een beetje van. Hij vroeg: Eline, mag ik je iets heel persoonlijks vragen? Ik durfde geen ‘nee’ te zeggen, dus ik zei: Ja, hoor. Toen vroeg hij of ik geloofde dat de Heere Jezus voor mij gestorven was. Ik zei toen dat ik veel van de Heere Jezus houd en, hoewel ik er soms wel aan twijfel, ik wel geloof dat ik uit genade een kind van God mag zijn. De ouderling zei toen dat ik daar God voor moet danken, dat Hij door Zijn Heilige Geest het geloof in mijn hart heeft gelegd. Toen zei hij iets heel moois: In de Heidelbergse Catechismus staat dat de Heere Jezus Koning is. Dat Hij mij beschermt en mij regeert door Zijn Woord en Geest en dat we alles uit de Vaderlijke hand van God krijgen. Er gebeurt niets toevallig…”

Gespreksvragen

 1. Wie herkent de angst van Eline?
 2. Stel je voor dat jij Rhodé bent. Wat zou je zeggen?
 3. Wat zou je aan Eline willen vragen?
 4. Wat vind je van de vraag en de bemoediging van de ouderling?
 5. Wat zou jij op de vraag van de ouderling antwoorden?
 6. Wat voor vragen roept de bemoediging van de ouderling op?
 7. Voor wie geldt de bemoediging van de ouderling?
  Antwoord: Voor de gelovigen.
 8. Wat doet het met je als deze troost (nog) niet voor jou geldt?

Instagram maakt je bang…?
Achtergrondinformatie
FOMO: ‘Fear of Missing Out’. De angst die veelal onder jongeren ervaren wordt om iets te missen in het leven. Deze angst wordt door social media extra aangewakkerd. Jongeren zien veel voorbij komen van wat anderen beleven en ervaren. Deze ontdekkingstocht vergelijken ze snel met hun eigen leefwereld en maken daarin de balans op. Het niet langer ‘checken’ van social media hoeft de angst niet te verminderen. Juist door niet langer te weten wat je allemaal mist, wordt de angst soms extra groot. De angst om dat ene moment te missen en niet te weten wat anderen wel weten.

Als je even niets te doen hebt, is het vaak hét moment om even je Instagram te checken. Het doet wat met je. Je voelt van binnen dat je graag wilt kijken en niets wilt missen. Ben je bang om iets te missen? Bang om niet op de hoogte te zijn wat er allemaal gebeurt? Hoe meer mensen je volgt, hoe meer er te zien is. De foto’s, verhalen en berichten ga je allemaal langs en vervolgens stop je je mobiel weer weg. Maar stel nu voor dat je twee dagen niet op Insta mocht kijken. Zou je dan het gevoel krijgen dat je iets mist wat je eigenlijk niet kan missen?

Gespreksvragen

 1. Wie heeft er wel eens geprobeerd om een tijdje niet op Instagram te zitten?
  (Zo niet, stel je het eens voor. Hoe zou je omschrijven wat dit met je zou doen?)
 2. Wat zijn volgens jullie de gevolgen als je een tijdje niet op Instagram zit?
 3. Wat zou een reden kunnen zijn om je notificaties [meldingen] van Instagram (en andere social media) uit te zetten?
 4. Wat doe jij als een klasgenoot een foto deelt op Instagram, die tegen Gods geboden ingaat?
 5. Stel je voor dat de Bijbel Instagram had, hoe zou dat profiel er dan uit hebben gezien?
 6. Welke elementen zouden jullie daarvan kunnen overnemen?

Angststoornis
Angst is een heel persoonlijke emotie, die we niet graag ervaren. Angst is de extreme vorm van bang zijn, van ergens tegenop zien of ergens zenuwachtig voor zijn. Het is een nare emotie, want het doet wat met je. Je zit niet meer lekker in je vel en je wil dat het zo snel mogelijk voorbij is.
In dit filmpje gaat het over iemand die ontzettend bang is, die angst heeft. Irene en Willemijn vragen aan Hans of hij meegaat naar Duitsland. Hans raakt helemaal in paniek als hij deze vraagt hoort.

Hans heeft een angststoornis. Uit dit filmpje wordt niet duidelijk waar het om gaat, alleen dat hij in Duitsland iemand kan bezoeken, maar dat hij dit absoluut niet ziet zitten.
Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen.

Voel je je wel eens zo? Dit is wel een extreem voorbeeld, maar in ons leven hebben we allemaal te maken met zenuwen, bangheid en angst. [Eigen ervaring?]. Misschien toen je naar de middelbare school moest en je allemaal nieuwe docenten kreeg. Of toen je met de bus, fiets of trein een eind moest reizen. Of toen je voor het eerst een spreekbeurt moest houden in je nieuwe klas; een mondelinge overhoring waar je tegenop zag of een belangrijke toets die je echt moest halen. Als je je niet fijn voelt, is het fijn om bij iemand te zijn die je op weg helpt. Iemand die precies weet wat je nodig hebt en bij wie je kunt schuilen. Iemand die je kunt vertrouwen en het voor het zeggen heeft, of iemand die alle bangheid weghaalt.

Gespreksvragen

 1. Hoe komen de personen in dit filmpje op jullie over?
 2. Wat vind je van dit filmpje?
 3. Wat zouden de twee zoons van Hans gedacht hebben?
 4. Waar kunnen jullie heel erg tegenop zien?
 5. Wat kun je doen om mensen die snel ergens tegenop zien te helpen?
 6. Wat doe jij als je bang bent?
 7. Welke middelen die God geeft om angst tegen te gaan gebruik jij?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 4 - Jezus de Christus

Alles van

Leswijzer 4.1 - Profeet

13 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 4 (Jezus de Christus) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 4.3 - Priester

15 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 4 (Jezus de Christus) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 4.4 - Koninkrijk

16 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 4 (Jezus de Christus) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!