Leswijzer 1.3 - Rechtvaardig

Ben jij te vertrouwen?

Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 77:6

"Zou God Zijn genâ vergeten?
Nooit meer van ontferming weten?
Heeft Hij Zijn barmhartigheên
Door Zijn gramschap afgesneên?"
'k Zei daarna; "Dit krenkt mij 't leven;
Maar God zal verand'ring geven;
D' Allerhoogste maakt het goed;
Na het zure geeft Hij 't zoet."

Psalmen
2:5; 6:1; 7:6; 10:8; 11:4; 44:10; 78:11; 90:7; 119:69.

Liederen
Gele Bundel: 89; 179.

Levensvragen

 • Met welke reden doe je iets?
 • Kan ik je (of: Hem) vertrouwen?
 • Ben je wie je zegt dat je bent?
 • Hoe kan God liefde zijn, als…
 • Het is niet eerlijk…?!
 • Is God wie Hij zegt dat Hij is?

Doelstellingen

 1. Je begrijpt dat God (ook) rechtvaardig is.
 2. Je weet hoe Gods eigenschappen naast elkaar kunnen bestaan.
 3. Je ziet in waarom je juist op God kunt vertrouwen.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Ben jij te vertrouwen?
Iemand een geheim vertellen doe je niet zomaar. Daarvoor moet je iemand vertrouwen. Als je weet dat iemand dingen snel doorvertelt, vertrouw je hem niet meer. Vertrouwen beschadigen doet pijn. Je voelt je verraden. Vooral als iemand het doet die je vertrouwt en tegen wie je opkijkt.. Van diegene verwacht je het namelijk niet. Het kan je ook verwarring geven als iemand zegt dat hij te vertrouwen is, maar als hij in zijn daden juist niet betrouwbaar lijkt over te komen.
 
Bijbel
Is God te vertrouwen?
God, Die liefde is, geeft opdracht Achan te doden. Achan is namelijk betrapt op diefstal. God had gezegd dat het volk Israël niks uit de stad Jericho mocht pakken, maar alles moest verbranden. Achan doet het wel en wordt ontdekt doordat het lot wordt geworpen. Nadat hij is aangewezen als de schuldige, belijdt hij zijn zonden en moet hij sterven. Samen met zijn familie en bezit wordt hij gedood. God is rechtvaardig en haat de zonde. Hij straft de ongehoorzamen.
 
Geloofsleer
Vertrouw Mij! Ik ben barmhartig én rechtvaardig.
God is wel barmhartig en vol liefde, maar Hij is ook rechtvaardig. Het is rechtvaardig en eerlijk dat op de zonden die gedaan zijn tegen God, de allerhoogste Koning, de zwaarste straf staat: de eeuwige straf aan lichaam en ziel. Uit enkel genade heeft Hij Zijn Zoon gezonden, zodat we door het geloof in Zijn verkregen gerechtigheid kunnen delen. God is Één. Hij is rechtvaardig én barmhartig. Hij is volkomen eerlijk en rechtvaardig in Zijn handelen. Hij is trouw en onveranderlijk, dus compleet te vertrouwen! Er zal geen belofte of woord in de Bijbel verbroken worden.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat is vertrouwen?
 2. Wanneer vertrouw je iemand?
 3. Waarom is vertrouwen belangrijk?
 4. Is God te vertrouwen?
 5. Wie vertrouw jij?
 6. Hoe ontstaat vertrouwen?

Stellingen

 1. Als iemand je één keer bedriegt, moet je hem niet meer vertrouwen.
 2. Als God liefde is, kan er geen hel bestaan.
 3. Mensen die ik niet ken, vertrouw ik niet.
 4. Als je A zegt, maar B doet, ben je niet meer te vertrouwen.
 5. Vertrouwen in een relatie is goed, maar niet per se nodig.

Opnieuw proberen…?
Mathilde vergeet het nooit meer. Het is al heel lang geleden, maar toen ze in groep 5 zat heeft ze een keer een geheim verteld aan haar vriendin, Jasmijn. Haar vader is namelijk verslaafd aan alcohol en daarom sloeg hij haar wel eens. Later bleek dat Jasmijn het weer had doorverteld aan een goede vriendin. Die goede vriendin heeft er toen een keer een gemene opmerking over gemaakt. Ze weet nog goed hoeveel pijn dat deed en hoe boos ze op Jasmijn was.

Sindsdien zijn ze geen vriendinnen meer. Maar nu komen ze elkaar weer tegen, in de eerste klas. Ze doen beiden hetzelfde niveau en ze kennen alleen elkaar, verder niemand uit de klas. Automatisch trekken ze dus een beetje naar elkaar toe. Maar Mathilde blijft voorzichtig. Jasmijn is wel degene die haar toen zo gekwetst heeft, dus als ze nu opeens doet alsof alles weer goed is, dan lijkt het alsof ze haar vergeven heeft en het weer goed is. Maar dat is het niet.

Op een dag komt Jasmijn op haar afstappen. ‘Mathilde, ik merk dat je een beetje afstand van me neemt en ik denk dat dat door vroeger komt. Ik denk er zelf ook nog wel vaak aan, maar ik heb nooit de moed kunnen opbrengen om het ook echt te zeggen. Maar nu wil ik het toch doen: Sorry dat ik in groep 5 jouw geheim heb doorverteld. Dat had ik niet mogen en moeten doen. Wil je me vergeven en zullen we samen opnieuw vriendinnen worden?’

Mathilde denkt na. Wat moet ze doen? Vergeven wil ze op zich wel, maar dan ook gelijk vriendinnen worden? Is ze wel te vertrouwen?

Gespreksvragen

 1. Wanneer durf je iemand een geheim te vertellen?
 2. Waarom twijfelt Mathilde?
 3. Stel je voor dat jij Mathilde bent. Zou je Jasmijn vertrouwen?
 4. Wanneer vertrouw je iemand?

Klaar met God
Dick Swaab is een bekende hersenonderzoeker. In deze video vertelt hij wat hij aan God wil vragen als hij Hem eens ziet.

Bekijk de video en beantwoord onderstaande vragen.

Gespreksvragen

 1. Waarom wil Dick Swaab God deze nare dingen laten zien?
  Antwoord: Het wordt niet expliciet gezegd, maar waarschijnlijk omdat hij niet kan geloven dat er een goede God is, die dit kwaad toelaat.
 2. Op welke ‘waarom-vragen’ zou jij graag antwoord willen?
 3. Wat zeggen deze vragen over het vertrouwen in God?
 4. Hoe zou jij reageren op deze vragen van Dick Swaab?
 5. Wat zegt dit over God?

Omdat ik van je hou...
Het gezin van Sem woont in een groot huis. Om het huis heen ligt een grote tuin, met een mooie vijver. Die vijver is op het diepste punt ongeveer een meter diep. Sem is 13 jaar. Hij heeft een heel goede band met zijn ouders en kan merken dat ze veel van hem houden. Vandaag mag hij voor het eerst oppassen op zijn jongste broertje: Lukas. Zijn ouders moeten een boodschapje doen in de stad en hij mag nu even op het huis en op zijn broertje passen. Als zijn ouders op het punt staan om te gaan, zegt zijn vader: ‘Sem, nog één ding. Ik wil beslist niet hebben dat Lukas alleen in de tuin speelt, omdat ik het levensgevaarlijk vind bij de vijver. Als er iets gebeurt, zou ik mezelf dat nooit vergeven!’ Sem knikt. Dat snapt hij wel.

‘Lukas?! Lukas?! Waar ben je? Eventjes had hij niet opgelet. Een vriend van hem stuurde een nieuw liedje, dat hij even heeft bekeken, maar toen hij klaar was, zag hij Lukas niet meer. Sem schrikt. Waar zal hij zitten? Hij besluit om als eerste naar de vijver te gaan, want dat is de gevaarlijkste plek. Hij loopt naar de vijver toe, maar dan staat hij opeens stil. Daarna begint hij hard te rennen. Lukas zit al met zijn voeten in het water…! Als hij bij Lukas aankomt, pakt hij hem beet. Juist op dat moment hoort hij zijn ouders weer aankomen.

‘Sem? Wat is dit? Hoe kan het dat Lukas met zijn voeten in het water zit? Ik had toch gezegd dat hij absoluut niet alleen in de tuin mag spelen?’ ‘Ja, klopt. Ik was even bezig en toen was hij al weg.’ Sems vader blijft boos. Hij is erg geschrokken. ‘Sem, kom eens. Lever je mobiel maar in. Die ben je een dag kwijt.’ ‘Huh? Maar pap, waarom?! ‘Sem, ik hou heel van jou en van Lukas, en juist daarom geef ik je straf.’

Gespreksvragen

 1. Waarom is Sems vader boos?
 2. Wat bedoelt Sems vader met ‘ik hou heel veel van jou en Lukas, en juist daarom geef ik je straf’?
 3. Wat vind je ervan dat Sems vader Sem straf geeft?
 4. Sems vader zegt dat hij van zijn kinderen houdt, maar toch geeft hij ze straf. Wat zegt dat over of hij te vertrouwen is?
 5. Wanneer vertrouw jij iemand?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 1 - Wie is God?

Alles van

Leswijzer 1.1 - Openbaring

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 1.2 - Goed

2 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 1.4 - Drie-eenheid

4 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!