Leswijzer 1.2 - Goed

Hoe zien anderen mij?

Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!

Hoe zien anderen mij?

Zingen: Psalm 72:11

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

Psalmen
68:10; 89:1; 118:1; Lofzang van Simeon:2.

Liederen
Gele Bundel: 126; 198; 216.

Levensvragen

 • Wat vinden anderen van mij?
 • Hoe kom ik over?
 • Hoe zouden anderen over mij denken?
 • (Wanneer) hoor ik erbij?

Doelstellingen

 1. Je weet op welke manieren God Zich in de Bijbel openbaart.
 2. Je weet wat Zijn grootste daad (zending van Zijn Zoon) zegt over Wie Hij is.
 3. Je weet wat Hij hierdoor voor ons mogelijk maakt.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Hoe zien anderen mij?
We vinden de mening van anderen over ons heel belangrijk. Vooral wat we doen bepaalt hoe mensen over ons denken. Geen woorden, maar daden. Je kan veel zeggen over wat of wie je bent, maar als je woorden niet overeenkomen met je daden, dan geloven de mensen je niet meer. Je onthoudt meer wat mensen doen, dan wat ze zeggen. In wat je doet, kunnen anderen je na verloop van tijd ook herkennen of benoemen. Bijvoorbeeld: ‘Hij is goed in…” Daden kunnen je ook pijn doen; ze kunnen verdriet, angst, medelijden of boosheid oproepen.

Bijbel
Wat zien wij van God?
God heeft in de geschiedenis iets onbegrijpelijks en heerlijks gedaan. Hij is gekomen naar deze aarde in de Heere Jezus Christus. Wij verknallen het op aarde. Er is moeite, verdriet, goddeloosheid en kwaad, maar God heeft Zijn Zoon gezonden om ons probleem (de onmogelijkheid om tot God te komen) op te lossen. Hij is gekomen, heeft geleden, is gestorven, opgestaan en is opgevaren naar de hemel. Iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft het eeuwige leven. Maar, wie niet gelooft, blijft verloren. In deze volmaakte liefdesdaad zien we Wie God is: Hij is barmhartig, want Hij is liefde!

Geloofsleer
Door Zijn Zoon over te geven in de dood, laat God zien dat Hij in Christus zondaren liefheeft en dat Hij barmhartig is.
God heeft onze zonden op Zijn Zoon de Heere Jezus Christus gelegd, terwijl wij schuldig zijn en het oordeel verdienen. God heeft Zijn goedheid en barmhartigheid over ons uitgestort. Want uit volmaakte liefde heeft Hij Zijn Zoon voor ons in de dood overgegeven. Hij heeft Hem opgewekt tot onze rechtvaardiging, opdat wij door Hem onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat zeggen daden over wie je bent?
 2. Zeggen woorden meer dan daden?
 3. Hoe kom ik [als catecheet?] over?
 4. Hoe kun je anders overkomen dan je bent?
 5. Wat doet de mening van anderen met je?
 6. Waarom is het belangrijk te laten zien wat je gelooft?
 7. Waar is jouw mening over anderen op gebaseerd?
 8. Hoe zouden anderen over jou denken?
 9. Uit welke daden van de Heere Jezus leer je Wie Hij is?

Stellingen

 1. Daden zeggen meer dan woorden.
 2. Ik hecht geen waarde aan de mening van anderen.
 3. Ik onthoud beter wat mensen doen, dan wat ze zeggen.
 4. Woorden kunnen meer pijn doen dan daden.
 5. Het maakt me niet uit als ik er niet bij hoor.
 6. Als christen moet je geen waarde hechten aan meningen van anderen.

Hoe kan dat…?
Rosalie zit in een strenge kerk, tenminste, dat zeggen anderen op school tegen haar. Ze vindt dat best wel lastig, want andere kinderen uit haar klas gaan naar veel ‘lichtere’ kerken en mogen veel meer doen van hun ouders. Dingen die zij ook wel zou willen doen, maar niet mag… Soms vraagt ze aan haar klasgenootjes of dat wat zij doen wel mag van hun ouders, maar ze zeggen eigenlijk altijd ‘ja’. Ergens vindt Rosalie het ook niet zo erg. Als ze naar de mensen in haar kerk kijkt, dan kan ze zien dat het wel echt is bij hen. Ze kijken altijd heel ernstig en ze lopen vaak in hun zwarte pak. Vooral tegen een ouderling, die wel eens bij hen op huisbezoek is geweest, kijkt ze echt op. Hij heeft op haar een diepe indruk achtergelaten. Hoe hij praat en hoe hij kijkt; dat zou ze ook wel willen.

Rosalie stapt in de auto. De kerk is weer afgelopen. Ze gaan richting huis en rijden de snelweg op. Als ze op de snelweg rijden, worden ze ineens ingehaald. Iemand komt met een flinke vaart langs. ‘Haha, dat is ouderling Jansen’, zegt haar vader. Rosalie kijkt verbaasd. Dat is die ene ouderling tegen wie ze zo op kijkt. Rijdt die te hard? Ze kijkt voor de zekerheid op de snelheidsmeter. Ja, ze rijden 130, maar toch zijn ze ingehaald… Rosalie snapt er niks van. In de Bijbel staat toch dat je de overheid gehoorzaam moet zijn? Maar die ouderling doet dat niet? Hij heeft dus gezondigd. Toch? Rosalie denkt na. Ze besluit het aan haar vader te vragen. ‘Pappa, als je te hard rijdt, dan is dat toch zonde? Als dat ouderling Jansen is, dan vind ik dat wel heel apart, want ik vind juist dat hij zo dicht bij de Heere leeft. Hoe kan je dan te hard rijden?!’ Rosalies vader denkt even na, maar zegt dan: ‘Ach, als dat al zonde is… Het gaat om hoe het vanbinnen zit en dan kunnen wij nog veel van ouderling Jansen leren!’

Gespreksvragen

 1. Wat vind je van het antwoord van Rosalies vader?
 2. Wat zou jij geantwoord hebben?
 3. Waarom is Rosalie zo verbaasd?
 4. Wie herkent een soortgelijke situatie?
 5. Wat zeggen jouw daden over wie je bent?

Wie ben jij?
Wat je doet, laat vaak zien wie je bent. Er is zelfs een spreekwoord: ‘Zeg me wie je vrienden zijn, en ik zal je zeggen wie jij bent’. Wat je doet zegt dus veel over je.

Opdracht

 1. Vertel aan je buurman of -vrouw wat je vorige week hebt gedaan.
 2. Laat je buurman of -vrouw op grond daarvan een korte beschrijving maken van wie je bent.
 3. Wissel het daarna om.
 4. Vergelijk de beschrijving. Hoe komt dat overeen met wie je bent?
 5. Bespreek daarna plenair wat jouw daden zeggen over wie je bent.

Welke zal ik kiezen…?
Als we een foto op Instagram zetten kiezen we vaak de leukste. Waarom doen we dat eigenlijk? Of is dat een heel rare vraag? Je gaat immers geen lelijke foto online zetten, als je een mooiere hebt?! Instagram zou je wel kunnen vergelijken met een etalage: je zet de mooie dingen erin, zodat mensen die langskomen stil blijven staan en jaloers daarnaar kijken. Zo zet je op Instagram alle mooie en leuke gebeurtenissen online, maar de nare houd je voor jezelf. Vaak doe je dit misschien onbewust, maar misschien heb je het goed door en probeer je zo je leven wat mooier eruit te laten zien dan het eigenlijk is. Je kunt overkomen alsof je veel vrienden hebt, alsof het in je thuissituatie zorgeloos is en alsof je goed in de groep ligt. In werkelijkheid hoeft dit niet zo te zijn. We kiezen wat we delen en we bepalen dus ook wat anderen zien en wat zij dus weer over ons gaan denken.

Gespreksvragen

 1. Waarom delen we vaak alleen de leuke dingen?
 2. Wat ‘gebeurt’ er als we ook minder leuke (of: ‘lelijke’) dingen delen?
 3. Hoe gaan de mensen om je heen je dan zien?
 4. Wat probeer je te bereiken met de dingen die je online zet?
 5. Stel je voor dat iemand jou niet kent, maar wel je Instagram heeft gezien. Wat zal hij dan over jou zeggen?
 6. Stel je voor dat je van de Bijbel een Instagramaccount zou maken. Hoe zou dat eruit zien?

Stelling
Als je christen bent, moet je dat op Instagram kunnen zien.

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 1 - Wie is God

Alles van

Leswijzer 1.1 - Openbaring

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 1.3 - Rechtvaardig

3 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 1.4 - Drie-eenheid

4 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!