Leswijzer 1.1 - Openbaring

Wie is God?

Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 146:4

't Is de HEER, wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

Psalmen
8:1,3; 19:1; 24:1; 33:4; 66:1; 136:5.

Liederen
Gele Bundel: 19; 76; 77; 172.

Levensvragen

 • Hoe leer ik jou écht kennen?
 • Wie ben jij?
 • Waar kom ik vandaan?
 • Wie is de baas over mij?

Doelstellingen

 1. Je weet wat openbaren is.
 2. Je weet wat we belijden over God.
 3. Je weet hoe God Zich als eerst heeft bekendgemaakt in de Bijbel.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Wie is God?
Je leert het beste iemand kennen door te vragen of diegene wil vertellen wie hij zelf is en door te kijken wat diegene doet. Door een biografie te lezen kun je iemand leren kennen, zonder dat je hem ooit gesproken hebt. In de Bijbel vertelt God wie Hij is, daar openbaart Hij Zich. Maar, hoewel alle kerkgangers wel in dezelfde God geloven, zijn er in Nederland veel verschillende kerken. Dat kan vervreemding en verwarring oproepen. Er bestaan veel verschillende beelden over God (Godsbeelden), maar wat zegt Hij nu Zelf over Wie Hij is en wat kunnen we over Hem leren als we kijken naar Zijn daden?

Bijbelgedeelte
Wie zegt God dat Hij is?
God heeft Zich als eerste bekendgemaakt als Schepper. De eerste woorden uit de Bijbel vertellen ons dat God in het begin de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zijn eerste daad was een scheppend werk. Hij is onze Schepper en dat betekent dat wij Zijn eigendom zijn. Hij heeft dus recht op ons. God openbaart Zich tweemaal heel direct aan Mozes. Als de ‘Ik zal zijn die Ik zijn zal’ en als de God die barmhartig is, maar ook rechtvaardig.

Geloofsleer
God is Schepper en in wie Hij is, is Hij barmhartig, rechtvaardig en verandert niet.
God openbaart Zich in de Bijbel en in de natuur (Schriftuur en natuur). Hij is één geestelijk Wezen, dat we God noemen. Hij is de ‘Ik zal zijn die Ik zijn zal’. Hij is onze Schepper, tijdloos, door ons niet te begrijpen, onzichtbaar. Hij verandert niet en Hij is overal aanwezig. Hij is almachtig, volmaakt wijs, barmhartig, rechtvaardig en goed. Ook is al het goede van Hem afkomstig.

Verbinden

Algemene vragen

 1. Hoe leer je iemand kennen?
 2. Hoe heb jij je vriend(innen) leren kennen?
 3. Hoe kun je God leren kennen?
 4. Wie is de baas over ons leven?
 5. Waar komen we vandaan en wat zegt dat over ons?
 6. Wat zeggen iemands daden over hem of haar als persoon?
 7. Wie zegt God Zelf over Wie Hij is?
 8. Hoe weet je of je het juiste Godsbeeld hebt?

Stellingen

 1. Je kunt iemand nooit echt helemaal leren kennen.
 2. Maar een paar mensen weten wie ik vanbinnen ben.
 3. Daden zeggen meer dan woorden.
 4. Je leert iemand het beste kennen door te vragen wie hij is.
 5. Als je weet wie zijn vrienden zijn, weet je wie hij is.
 6. Het is mijn leven, dus ik bepaal zelf wat ik doe.
 7. Je kunt God alleen kennen door de Bijbel en de natuur.
 8. De plek waar je vandaan komt, zegt veel over wie je bent.
 9. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, dus je kunt God niet leren kennen.

Leren kennen
Soms zit je op een verjaardag naast iemand met wie het lastig is om een hele avond vol te kletsen. Maar je hebt vast ook wel goede vrienden of vriendinnen, met wie je makkelijk een hele avond vol kunt praten. Stel je voor dat je op een verjaardag naast de nieuwe vriend van je zus zit.

Gespreksvragen

 1. Welke vraag (of: vragen) ga je aan hem stellen, waarvan je zeker weet dat die vraag tot een gesprek zal leiden?
 2. Welke vragen ga je aan hem stellen, om hem beter te leren kennen?
 3. Hoe voorkom je dat het gesprek saai wordt?

De meeste mensen hebben een onderwerp waar ze uren over kunnen praten. We noemen dat ook wel hun ‘passie’. Dat betekent dat je ergens met veel vuur, liefde en plezier over kunt praten.

Gespreksvragen
4. Welke vraag kun je stellen, om erachter te komen wat iemands passie is?
5. Wanneer zal iemand graag meer vertellen over zichzelf? Antwoord: Als diegene merkt dat je oprecht geïnteresseerd bent.
6. Wanneer kan je zeggen dat je de vriend van je zus ‘kent’?
7. Hoe leer je eigenlijk iemand echt goed kennen?

Wie is God?
Wat een mooie, maar ook een moeilijke vraag: Wie is God? Wie God is krijg je vooral mee in je opvoeding. Je ouder(s) hebben je Bijbelverhalen verteld, ze lezen en bidden misschien wel aan tafel en ze laten door hun leven iets zien van wie de Heere God is. Maar ook op school, op de club, de zondagsschool en in de kerk word je gevormd in jouw denken over de Heere God.

Bekijk het filmpje en beantwoord onderstaande vragen.

Gespreksvragen

 1. Wat vind je van de antwoorden van de kinderen?
 2. Wat zou jij antwoorden?
 3. Hoe kun je God leren kennen? Antwoord: Door de Bijbel en de schepping.

Ken ik jou?
Hoe goed kennen jullie [de catechisanten] elkaar eigenlijk? Schrijf op een blaadje iets waarvan jij denkt dat veel mede-catechisanten dat niet weten van jou, maar wat toch echt bij jou hoort. Verzamel daarna de blaadjes en probeer te ontdekken welk blaadje bij wie hoort.
Indien er geen veilige sfeer in de groep is, kan deze verbinding ook eenvoudiger gemaakt worden, door te vragen naar bekende dingen die ze waarschijnlijk al wel van elkaar weten. Zo wordt het wel wat makkelijker, maar wel ‘veiliger’.

Gespreksvragen

 1. Wanneer kun je zeggen dat je iemand kent?
 2. Waarom wil je iemand graag leren kennen?
 3. Kun je iemand helemaal kennen? Waarom wel of niet?
 4. Wat is het voordeel als je iemand beter leert kennen? Antwoord: Bijvoorbeeld: Je kunt beter met diegene meeleven en gerichter voor diegene bidden.
 5. Welke drie dingen vind jij dat je over iemand weten, voordat je kan zeggen dat je diegene kent?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 1 - Wie is God?

Alles van

Leswijzer 1.2 - Goed

2 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 1.3 - Rechtvaardig

3 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 1.4 - Drie-eenheid

4 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de complete methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!