Leswijzer 1.4 - Drie-eenheid

Ik snap het niet...

Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Avondzang:7

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d' eer.

Psalmen
2:4; 73:8; 132:7; 147:3; Gebed des Heeren:9.

Liederen
Gele Bundel: 92; 118; 133; 175.

Levensvragen

 • Ik begrijp het niet…
 • Hoe zit het precies?
 • Kan ik God begrijpen?
 • Waarom snap ik het niet?
 • Wie kan het mij uitleggen?

Doelstellingen

 1. Je weet wat het betekent dat God Drie-enig is.
 2. Je weet hoe de Drie-enige God in werken te onderscheiden is.
 3. Je leert van Paulus hoe je met zaken die je niet snapt om mag gaan.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Ik snap het niet…
Als je iets niet snapt, voel je je dom, gefrustreerd of onverschillig. Dit kan op allerlei terreinen en momenten van het leven voorkomen: tijdens wiskunde; na een ernstig ongeluk van iemand die je goed kent; wanneer er gevoelens zijn die je niet kunt plaatsen; noem maar op. Wat doe je als je het niet snapt? En wat doe je als het ook niet volledig te snappen ís? Geloof je het dan nog?
 
Bijbel
Ik snap het niet, maar ik prijs Hem!
Paulus snapt het ook niet. Maar hoor eens wat hij zegt, vol verwondering: “Hoe onuitputtelijk is Zijn wijsheid en kennis; hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en onbegrijpelijk zijn wegen. Alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt toe alle eer, tot in eeuwigheid!” Paulus ziet zijn onkunde niet als belemmering, maar prijst juist God om Zijn ondoorgrondelijkheid en verhevenheid.
 
Geloofsleer
God is onbegrijpelijk en bestaat in drie onderscheiden Personen, maar toch is Hij één God.
God is onbegrijpelijk. Zijn wegen zijn niet na te gaan. Dat zou ons namelijk even wijs maken als God en zou ten koste van Zijn Godheid en wijsheid gaan. God is één goddelijk Wezen, Die bestaat in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. Ze zijn verschillend, maar niet onder elkaar vermengd. Ze zijn één in waarheid, macht, goedheid en genade.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat doe jij als je op school iets niet begrijpt?
 2. Welke dingen snap jij niet?
 3. Hoe kan het dat je sommige dingen niet snapt?
 4. Naar wie ga je toe als je iets niet snapt?
 5. In hoeverre kunnen we God begrijpen?
 6. Wat zou het betekenen als we God volledig kunnen begrijpen?
 7. Wat geloof jij wel, maar snap je niet?
 8. Wanneer geloof je iemand op zijn woord?

Stellingen

 1. Om iets van God te begrijpen heb ik de Heilige Geest nodig.
 2. Als je iets niet kunt uitleggen, snap je het ook niet.
 3. God kunnen we niet begrijpen.
 4. De drie-eenheid is iets wat je gewoon moet accepteren.
 5. Wat je niet snapt, mag je ook niet geloven.

Ik snap het zelf ook niet meer…
Kim vraagt aan haar wiskundeleraar of hij een opdracht uit wil leggen, waar ze bij het huiswerk niet uit is gekomen. De leraar vraagt of de klas stil wil zijn, omdat Kim een vraag stelt die hij graag klassikaal wil uitleggen. Maar wat blijkt… tijdens het uitleggen loopt hij zelf ook vast en snapt hij de opdracht zelf ook niet meer.

Gespreksvragen

 1. Wie heeft dit wel eens meegemaakt?
 2. Stel je voor dat je Kim bent. Wat denk je over de leraar?

Vervolgens zegt de leraar. ‘Jongens, sorry, maar ik snap zelf ook even niet hoe ik bij dit antwoord moet komen, maar toch klopt het.’

 1. Waarom geloof jij de leraar (niet)?
 2. Welke dingen in jouw leven snap je niet, maar geloof je wel?
 3. Wie zou jij geloven op zijn woord, ook al snap je het zelf niet?

Goocheltruc
Bekijk de goocheltruc in het filmpje. Pauzeer bij 0:55 en bespreek vervolgens de vragen.

Gespreksvragen

 1. Hoe kan het dat het potlood niet valt?
 2. Wat moet je, als je het niet snapt?
  Antwoord: Accepteren dat het waar is wat je ziet, hoewel je het niet snapt.

Waarschijnlijk snap je niet hoe het werkt, maar later in het filmpje wordt het uitgelegd. Hoewel je niet snapt hoe het werkt, moet je toch geloven dat het is zoals het is. Je kunt het met eigen ogen zien, dus je moet eraan geloven. Toch is het ook gevaarlijk om te zeggen dat je alles wat je ziet, maar niet snapt, moet geloven. Want de andere kant kan betekenen, dat je alles wat je niet ziet én ook niet snapt, dus niet moet geloven.

 1. Welke dingen in jouw leven zie je wel, maar snap je niet?
 2. Welke dingen zie je niet en snap je niet, maar geloof je wel?
 3. Wat zou de Drie-eenheid met zien, snappen en geloven te maken hebben?

Bekijk de rest van het filmpje.

Twijfels
Tim is klaar met de kerk. Hij kan het gewoon niet geloven. Hij wil het wel, maar het lukt hem gewoon niet. Afgelopen zondag ging het over het oordeel, de hemel of de hel. Hij keek om zich heen en zag mensen rustig op hun snoepje kauwen en sommigen sliepen zelfs. Het leek alsof het ze niks deed. Hij snapt dat niet. Als het echt allemaal waar is wat de dominee zegt en wat er in de Bijbel staat, hoe kun je dan zo in de kerk zitten? Hoe langer Tim erover nadenkt, hoe meer hij begint te twijfelen. Ook als je bedenkt dat er zoveel mensen in de wereld verloren gaan omdat ze God niet kennen. Hij kan het gewoon niet geloven. Hij snapt het niet en volgens hem ís het ook niet te snappen.

Gespreksvragen

 1. Wat vind je van de twijfels van Tim?
 2. Wie herkent deze worsteling van Tim?
 3. Stel je voor dat Tim met deze vragen naar jou toegaat. Wat zou je dan tegen hem zeggen?
 4. Welke dingen in de Bijbel snap je (nog meer) niet?
 5. Hoe moet je omgaan met moeilijke vragen (of moeilijke elementen uit de geloofsleer)?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 1 - Wie is God?

Alles van

Leswijzer 1.1 - Openbaring

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 1.2 - Goed

2 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 1.3 - Rechtvaardig

3 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 1 (Wie is God?) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!