Vrede

Vrede is weten dat je zonden vergeven zijn, waardoor het goed is tussen jou en God en tussen jou en andere mensen. De Heilige Geest geeft die vrede in je hart.

Vrede is een geschenk

Verdrietig zit Nathan op de rand van zijn bed. Hij had vanavond ruzie met Joost, zijn broer. Hij schreeuwde naar Joost en heeft hem zelfs geslagen. Eigenlijk bidt Nathan altijd voor hij gaat slapen. Maar wat moet hij nu zeggen tegen God? Hij voelt geen vrede in zijn hart.

In de Bijbel lees je over een jonge man die ook geen vrede in zijn hart voelt. Zo hard als hij kan, rent Onesimus door de straten van Kolosse. Zijn baas Filemon heeft nog niets gemerkt. Als Onesimus opschiet, kan hij de boot naar Rome halen vóórdat iemand ontdekt dat hij geld heeft gestolen en is ontsnapt. Als vrij man kan hij met het geld van Filemon een nieuw leven beginnen voor zichzelf.

Maar dat valt tegen! Rome is niet alleen een drukke stad, maar het leven is er ook hard en duur. De geldbuidel van Onesimus raakt steeds leger. Wat moet hij doen als het geld straks helemaal op is? Wie maakt zich druk om een weggelopen slaaf?

Dan hoort Onesimus dat Paulus in Rome is. Die naam kent hij! Daar heeft hij Filemon en de andere christenen in Kolosse veel over horen praten. Paulus, de grote prediker, zit in Rome gevangen in een huis. Hij mag er niet uit, maar je kunt wel bij hem op bezoek. Zou Paulus Onesimus willen ontvangen?

Onesimus is van harte welkom bij Paulus. “Jij bent een weggelopen slaaf en een dief”, zegt Paulus, “maar ik ben een nog veel grotere zondaar”. Ademloos luistert Onesimus naar Paulus’ verhaal. “Vroeger haatte ik alle volgelingen van Jezus. Ik pakte ze op en gooide ze in de gevangenis. Ik dacht dat ik heel goed werk deed voor God. Maar toen zocht Jezus mij op. Hij liet mij zien dat ik een vijand van God was. En dat ik Hém nodig heb om een vriend van God te worden. Door de Heere Jezus kwam er vrede in mijn hart. Vrede met God en met de mensen om mij heen.”

“Nu vervolg ik geen mensen meer”, glimlacht Paulus. “Nu zit ik zelf in de gevangenis. Maar die vrede van God, die wij Joden ‘shalom’ noemen, gaat nooit meer uit mijn hart. Die vrede is er voor iedereen die zijn zonden belijdt en gelooft in de Heere Jezus.” Onesimus merkt dat wat Paulus vertelt echt waar is. Ook hij gaat geloven in de Heere Jezus. God geeft die vrede ook in zijn hart.

Opnieuw gaat hij op reis. Terug naar Kolosse. Hij moet het goed maken met zijn meester. Filemon zal vast erg boos zijn. Een slaaf die steelt en wegloopt, krijgt de doodstraf weet Onesimus. Toch voelt hij zich rustig. In zijn hand heeft hij een brief van Paulus. Daarin staat dat Filemon aan de vrede van de Heere Jezus moet denken. Dat hij Onesimus als broeder moet ontvangen. Onesimus gelooft dat de Heere bij hem zal zijn als hij straks bij Filemon komt.

Na de flinke ruzie met zijn broer merkt Nathan niks van vrede in zijn hart. Toch belooft God die vrede ook aan hem. Als hij met zijn zonden bij de Heere Jezus komt en om vergeving vraagt. Als hij bidt om de Heilige Geest, Die helpt om het weer goed te maken met zijn broer. Daarom is bidden het beste wat Nathan kan doen voor hij gaat slapen. Want vrede is een geschenk van God.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor kinderen

Alles van

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en vergeving, waardoor je een ander graag wilt helpen.
+
Ontwikkeld door

Beeld van God

12 januari 2021
God laat ons in de Bijbel en in de schepping zien Wie Hij is. Zo krijgen wij in ons hart een beeld van Hem.
+
Ontwikkeld door

Bekering

12 januari 2021
Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.
+
Ontwikkeld door

Belofte

10 november 2020
Een belofte is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

20 oktober 2023
Met je hart bedoelt de Bijbel jou helemaal, met al je gevoelens, verlangens en gedachten.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

12 januari 2021
Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.
+
Ontwikkeld door

Doop

10 november 2020
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.
+
Ontwikkeld door

Engelen

20 oktober 2023
Het kruis is de plek waar de Heere Jezus door te sterven gezorgd heeft dat God de zonden kan vergeven, zodat mensen weer bij God kunnen horen en …
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Bidden is spreken met God.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!