Leswijzer 9.1 - Houvast

Waar houd ik mij aan vast?

Deze leswijzer hoort bij thema 9 (Christelijke troost) van de catechesemethode van Just Read It.

Zingen: Psalm 73:13

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Psalmen
18:9; 46:1; 62:5; 90:1; 91:1

Liederen
Gele bundel: 90; 94; 167; 182

Levensvragen

 • Bij wie of wat zoek ik steun?
 • Wat heb ik als alles wegvalt?
 • Op wie of wat kan ik bouwen?

Doelstellingen

 1. Je weet wat ‘troost’ betekent.
 2. Je weet wat de enige troost van een christen is in leven en sterven.
 3. Je weet wat nodig is te weten om in deze troost te kunnen leven en sterven.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Waar houd ik mij aan vast?
Als alles wegvalt, of als je dingen hoort en ziet die alles doen wankelen, waar houd je je dan aan vast? Familie, vrienden, geld, status of iets anders? Iedereen heeft iets waar hij of zij zich aan vasthoudt, ook al weet je misschien niet precies wat dat voor jou is. Bij wie of wat zoek jij steun?

Bijbelgedeelte
Waar houden Petrus en de discipelen zich aan vast?
Na een toespraak van de Heere Jezus verlaten veel volgelingen Hem. De Heere Jezus vraagt aan de twaalf discipelen of zij ook niet willen weg gaan. Maar Petrus spreekt voor de discipelen als Hij de Heere Jezus proclameert als Zijn enige houvast. In het antwoord daarop laat de Heere Jezus zien dat Híj hen vasthoudt.

Geloofsleer
Mijn enige troost is dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Christus Jezus.
‘Troost’ betekent ‘houvast’. De enige troost in leven en sterven voor een zondaar is dat hij met lichaam en ziel het eigendom is van Jezus Christus. Wie Zijn eigendom is, blijft dat voor eeuwig. Hij of zij is veilig bij Hem. Er is kennis en beleving van drie dingen nodig om ook in deze troost te leven en te sterven: ellende, verlossing en dankbaarheid.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat is jouw houvast in het leven?
 2. Waar houd je je aan vast als alles wegvalt?
 3. Wat heb je gedaan toen het de laatste keer in je leven tegenzat?
 4. Wat kun je delen over een tijd waarin je veel steun hebt ervaren van iets of iemand?
 5. Is het nodig om een houvast te hebben? Waarom wel of niet?
 6. Wat is het houvast van een christen?
 7. Wat kunnen ‘houvasten’ van niet-christenen zijn?
 8. Wanneer heb je een houvast in je leven nodig?
 9. Waar moet een houvast aan voldoen om een houvast te kunnen zijn?

Stellingen

 1. Iedereen heeft een houvast, ook al weet je zelf niet wat.
 2. Een houvast is niet iets wat jíj vasthoudt, maar iets wat jóú vasthoudt.
 3. Het geloof is mijn houvast, maar dat maakt mijn leven niet per se makkelijker.

Vaarwel!
Waarschijnlijk hoor je het regelmatig: het christelijk geloof verliest steeds meer terrein in Nederland, de samenleving is aan het ‘ontchristelijken’, aan het seculariseren. Het lijkt alsof steeds meer mensen het geloof in God opgeven door dingen die ze meemaken of mensen die hen tegengevallen zijn. De kans is groot dat jullie ook iemand of meerdere personen kennen (van dichtbij) die het geloof vaarwel hebben gezegd.

Bespreek in tweetallen de vragen.

 1. Wie in jouw (nabije) omgeving heeft het geloof vaarwelgezegd en waarom?
 2. Wat vind je van de reden waarom hij of zij dat heeft gedaan?
 3. In hoeverre herken je die reden om het geloof vaarwel te zeggen ook in jouw eigen leven?
 4. Welke reden(en) spelen er in jouw leven waardoor je wel eens het geloof vaarwel hebt willen zeggen?
 5. Waarom bleef jij wel vasthouden aan het geloof? Of: Waarom heb jij het geloof ook openlijk of in stilte (min of meer) vaarwelgezegd?
 6. Stel voor dat je het geloof in je leven zou moeten missen, wat is dan in jouw leven je (nieuwe) houvast?

Gespreksvragen

 1. Wat kun je delen over de redenen die er in jouw leven spelen waardoor je het geloof wel vaarwel wilt zeggen, of een keer hebt willen zeggen?
 2. Wie wil er wat delen over hoe hij of zij in de twijfel toch houvast vond? Waardoor heb je het christelijk geloof niet vaarwelgezegd?
 3. Als je geen christen bent, wat is dan je houvast in je leven?
 4. Wat is jullie houvast?

Muurklimmen
In het leven hebben we allemaal een houvast nodig, ook al denken we van niet. Vragen wat een houvast is en laat dan het plaatje zien (zie bijlage).

Deze muurklimmer is beveiligd door een zekering. Zolang de klimmer de toppen goed vastpakt en daarop steunt, zal hij de zekering niet nodig hebben. De toppen bieden hem genoeg houvast. Maar… áls hij valt, dan is hij maar al te blij dat hij gezekerd is door de zekering! Hij heeft dan niets meer aan de toppen, want door de val kan hij zich daar niet meer aan vastpakken.

Dit beeld kunnen we mooi vergelijken met ons eigen leven. Wij zijn allemaal muurklimmers, maar niet iedereen van ons is gezekerd. Sommigen stellen hun vertrouwen in die toppen, maar als ze vallen…

Beantwoord voor jezelf de vragen:

 1. Waarom zijn wij allemaal muurklimmers?
 2. Wat zijn de ‘toppen’ in jouw leven waar je je aan vast houdt?
 3. Waar houd jij je aan vast als alles wegvalt?
 4. Wat is in het leven van een christen zijn zekering?

Gespreksvragen

 1. Wat hebben jullie bij vraag …?
 2. Wat is het houvast in het leven van iemand die niet-christelijk is?
 3. Wat is het houvast van een christen in het leven?

Free Solo
Sommige bergbeklimmers riskeren hun leven door te klimmen zonder zekering. Alex Honnold heeft zijn levenslange droom verwezenlijkt, door het beklimmen van de beroemdste rotswand van de wereld, de 1 kilometer hoge El Capitan in Yosemite National Park. Zijn klim is vastgelegd door een camerateam en hier is een documentaire over gemaakt.

Bekijk de trailer:

Gespreksvraag

 1. Wat vinden jullie ervan dat deze man dit heeft gedaan?

Het is inderdaad levensgevaarlijk, onnodig en onverstandig. Elke stap kan zijn laatste zijn. Maar toch is deze situatie ook kenmerkend voor ons als we nog niet in de Heere Jezus geloven. Elke stap kan onze laatste zijn en wat we doen is levensgevaarlijk, onnodig en onverstandig. Zonder Christus leef je zonder houvast, je staat er alleen voor.

Gespreksvragen
2. Waarom lijk je zonder Christus op die klimmer?
3. Wat is het houvast van een christen?
4. Wat is jouw houvast als alles wegvalt?

Houvast
Een houvast is iets dat je vasthoudt als je valt, of iets waarvan je weet dat het je zal vasthouden als je valt. Het is iets waar je in je leven steun bij vindt. Misschien ben je je er niet van bewust dat je een houvast hebt, maar ga maar eens na waar je troost en rust bij vond toen het in je leven tegenzat. Dat is dan je houvast. Veel kleine dingen kunnen in het leven al een houvast geven. Deel post-its uit. Schrijf op je post-it op waar jij steun zoekt als het in het leven tegenzit en schrijf op hoe je dat dan doet.

Een paar voorbeelden: Als het in mijn leven tegenzit, zoek ik steun bij een bepaald nummer. Als ik dat vaak luister, dan voel ik me na een tijdje weer beter. Of: Als het in mijn leven tegenzit, dan doe ik eigenlijk niks maar ga ik gewoon slapen, de volgende ochtend voel ik me dan vaak wel weer beter. Of: Als het in mijn leven tegenzit, praat ik met mijn vrienden; zij steunen mij en dan gaat het na een tijdje beter.

Bedenk nu zelf iets en plak het dan voorin op. Indien er meer behoefte is aan voorbeelden, dan kunt u de volgende dingen nog noemen: vrienden, ouders, geld, status, macht, docent, jijzelf en geloof. Behandel vervolgens een paar ‘houvasten’ die opgeschreven staan en ga samen na waarom dit wel of geen houvast voor het léven biedt.

Sommige van deze punten kwamen dichtbij of zelfs helemaal in de buurt van een houvast dat je in het leven rust geeft. Veel van deze punten lijken wel een houvast te zijn, maar ze kunnen ook wegvallen, zoals geld, ouders, vrienden, macht en status. Alleen het geloof in de Heere Jezus kan het houvast in het leven én sterven zijn.

Gespreksvraag

 1. Wat houdt het nu precies in dat het geloof een houvast is? Wáárom is dat een houvast als alles wegvalt?

Brugzin
In het Bijbelgedeelte van vandaag stappen we binnen, net ná een toespraak van de Heere Jezus. Veel volgelingen dachten dat de Heere Jezus hun houvast was geworden, maar als het tegenzit, verlaten ze Hem... De discipelen blijven Hem trouw, maar hoe kunnen ze dat doen?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 9 - Christelijke troost

Alles van

Leswijzer 9.2 - Twijfel

1 januari 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 9 (Christelijke troost) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 9.3 - Zwakheid

1 januari 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 9 (Christelijke troost) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 9.4 - Voorzienigheid

1 januari 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 9 (Christelijke troost) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!