Een opvoeder is schaap met vijf poten

Een goede opvoeder is een schatbewaarder, tuinier, herder, gids en priester. Lees hier welke betekenis dr. W. ter Horst daaraan geeft.

Hoe bereik je het hart van je kinderen? Die vraag stelde prof. dr. W. ter Horst zich en hij heeft er in diverse boeken uitvoerig antwoord op gegeven.

Het hart van je kind raken, lukt alleen als je een schaap bent met vijf poten. Niet in die zin dat het voor niemand is weggelegd, maar omdat een goede opvoeder als het ware vijf beroepen moet hebben. Een goede opvoeder is namelijk schatbewaarder, tuinier, herder, gids én priester.

1. Schatbewaarder - beschermen
In oude verhalen is de schatbewaarder een belangrijke figuur. Hij was verantwoordelijk voor de koninklijke kostbaarheden. Vooral de parels moesten goed worden bewaard en beschermd. Wee de schatbewaarder die deze schat niet goed beschermde. Het minste wat hem te wachten stond, was de krokodillenvijver. Een kind is als een parel. Een opvoeder is als een schatbewaarder.
Hoe kun je schatbewaarder zijn van een kind? Bijvoorbeeld door ze de ruimte te geven. Voor een baby is dat een box, voor een puber een plek waar hij lekker kan hangen. Een andere manier van beschermen is rust bieden. Veel kinderen krijgen te veel prikkels en kunnen zich daardoor niet meer concentreren. Op zijn tijd voor stilte en rust zorgen, is voor alle kinderen van groot belang.

2. Tuinier - verzorgen
Een goede tuinier weet in welke grond hij zijn planten moet zetten.
Hij houdt de ontwikkeling van zijn groeisels goed in de gaten. Iedere plant is weer anders en heeft weer een andere behandeling nodig. Hij snoeit op het juiste moment, geeft mest als dat nodig is. Zorgt bij droog weer voor wat extra water.
Als een opvoeder naast schatbewaarder ook tuinier is, voelen de kinderen zich niet alleen veilig, maar ook geborgen. Dat gaat een stap verder.
Geborgenheid is warmer, intiemer, dichter bij het hart. Een kind dat zich ergens geborgen weet, kan erop vertrouwen dat hij krijgt wat hij nodig heeft voor hij erom vraagt.
Het kind weet: Bij die opvoeder mag ik zijn wie ik ben. Wat overigens iets totaal anders is dan: bij hem kan ik doen wat ik wil.

3. Herder - overdragen
Niet alleen in de Bijbel staan herders in hoog aanzien. Ook in allerlei oude verhalen zijn ze belangrijke en onmisbare figuren. De dieren zijn bij een herder veilig en geborgen. Hij leert ze hem te gehoorzamen. Alleen dan kan hij hen leiden naar grazige weiden en zeer stille wateren.
Wat houdt de herderstaak in het gezin in? Het gaat om het aanleren van kennis en vaardigheden. Als mama met een lepeltje eten in de buurt van Robins mond komt, zegt ze „hap”. De baby hapt omdat hij honger heeft, maar ervaart ook dat mama het fijn vindt als hij z’n mond open doet.
„Robin weet al wat ‘hap’ is”, zegt de moeder trots. Ze bedoelt dat hij gewenst gedrag vertoont op het signaal „hap”.
We leren de kinderen van alles aan.
„Open mond?” vraagt Anna van twee als ze in bed ligt. Ze wil graag dat haar moeder het psalmversje nog een keer zingt, want zij weet ook al precies hoe dat versje gaat. Als haar moeder het versje verkeerd zou zingen, zou het haar direct opvallen.

4. Gids - inleiden
Kinderen zijn net reizigers in een vreemd, moeilijk toegankelijk gebied.
Opvoeders zijn hun gidsen. Zij leiden hen in in de betekenissen op allerlei gebied. De moeder van Robin leert hem de betekenis van het woord ‘hap’.
Hij heeft kennis en vaardigheden opgedaan waarmee hij iets kan. Als hij trek in iets heeft, zegt hij gewoon „hap”. „Hij weet al wat ‘hap’ is”, zegt z’n moeder trots. Nu terecht, want Robin kent de betekenis ervan.
De moeder van het meisje legt naar aanleiding van het psalmversje uit dat „eis van Mij vrijmoedig” betekent dat ze alles aan de Heere God mag vragen. Hierdoor krijgen de ondertussen overbekende woorden betekenis voor het kind. Doet een ouder dat niet, dan zal het kind het versje blijven zingen, omdat ze dat nu eenmaal fijn vindt, maar dan blijven het woorden zonder inhoud.

5. Priester - inwijden
Als priester mogen we kinderen inwijden in geheimen. Hoe gaat dat inwijden? Er is veiligheid en geborgenheid, er zijn bepaalde kennis en vaardigheden aangeleerd die iets te betekenen hebben. Dan is er nu een opvoeder nodig die een warm hart heeft en het hart van de kinderen wil bereiken.
De moeder van Anna herinnert haar aan Psalm 81:12, als ze tranen met tuiten huilt om de beer die kwijt is.
„Weet je nog, Anna, dat je alles aan de Heere mag vragen? Dat hebben we samen vaak gezongen: eis van Mij vrijmoedig. Zullen we nu samen bidden en vragen of de Heere ons wil helpen bij het zoeken naar de beer? Wil jij het zelf vragen of zal mama het doen?”Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Nadenkertjes

Meer

Adoptiegezin

21 juni 2021
Iedere christen is geadopteerd. Beetje raar gezeg misschien. Maar zo is het wel. Kijk maar.
+
Ontwikkeld door

Afsluiten van een meeuwennest

21 juni 2021
Als de duivel geen toegang meer heeft tot je hart, zal hij het flink moeilijk maken voor je. Net als bij meester Meeuwenmoller.
+
Ontwikkeld door

Als een trouwring

21 juni 2021
Deze quote zegt iets over de Heilige Geest in het leven van een christen.
+
Ontwikkeld door

Amazing Grace

21 juni 2021
John Newton, een bekeerde Britse slavenhandelaar, schreef dit prachtige lied over onuitsprekelijke genade van God.
+
Ontwikkeld door

Beproeving als examen

21 juni 2021
Beproevingen zijn soort examens. Ze laten je geleerde lessen in de praktijk brengen.
+
Ontwikkeld door

Betaling van de rekening

21 juni 2021
Als je naar een restaurant gaat krijg je de rekening van wat je geconsumeert hebt. Dat is met het consumeren in ons leven niet anders.
+
Ontwikkeld door

Bidden met de koffer

21 juni 2021
De Heere Jezus leert Zijn discipelen in Mattheüs 6 om niet bezorgd te zijn. Hoe kan het gebed daarbij helpen? Een voorbeeld van Corrie ten Boom.
+
Ontwikkeld door

Bij welke kerk hoor jij?

21 juni 2021
Bij welke kerk hoor jij? Krijg je die vraag ook weleens. Bekijk dan hier een treffend antwoord.
+
Ontwikkeld door

Bijbel met lampje

21 juni 2021
Heb jij een Bijbel met een lampje? Anders kun je de Bijbel niet goed lezen.
+
Ontwikkeld door

Borduurwerk

21 juni 2021
Het leven gaat soms door stormen heen. En waar is God op zo'n moment? Het kan zomaar zijn dat je dan niets van Gods leiding begrijpt. Corrie ten Boom …
+
Ontwikkeld door

Cadeaukaart

21 juni 2021
Dit voorbeeld helpt bij het uitleggen wat de Heilig Doop inhoudt.
+
Ontwikkeld door

Christelijke kleding

21 juni 2021
Passende kleding. We houden er allemaal rekening mee. Op het werk, op het sportveld, en ga zo maar door. Ook de Bijbel roept ons op tot passende …
+
Ontwikkeld door

Christus als de ark van Noach

21 juni 2021
Wat betekent het om 'in Christus te zijn'? Christus is een Persoon. Hoe kun je in Hem zijn?
+
Ontwikkeld door

D-day en V-day

21 juni 2021
Dit verhaaltje laat aan de hand van een voorbeeld zien hoe het mogelijk is dat de duivel nog macht heeft, ondanks dat hij verslagen is.
+
Ontwikkeld door

De aanhouder wint!

21 juni 2021
Lees in dit verhaaltje wat wij, christenen, kunnen leren van miertjes.
+
Ontwikkeld door

De brugwachter

21 juni 2021
Dit aangrijpende verhaal vertelt over een vader die moet kiezen tussen zijn zoon en een trein vol passagiers die hij niet kent.
+
Ontwikkeld door

De gebarsten emmer

21 juni 2021
In Gods grote plan gaat er nooit iets verloren. Als God je voor een bepaalde taak heeft geroepen, maak je dan geen zorgen om je zwakke punten. Dit …
+
Ontwikkeld door

De Goudsmid

21 juni 2021
Een goudsmid reinigt het zilver in het vuur. Dit is een prachtig beeld voor de wijze waarop God Zijn kinderen reinigt.
+
Ontwikkeld door

De kracht van het gebed

21 juni 2021
Verwacht je dat er echt iets gebeurt als je bidt? De Bijbel laat ons zien wat de kracht is van het gebed.
+
Ontwikkeld door

Dubbel kompas

21 juni 2021
In het geloof hebben we twee kompassen. Lees in dit verhaaltje wat dat inhoudt.
+
Ontwikkeld door

Een KLM gemeente

21 juni 2021
De gemeente is te vergelijken met een KLM vliegtuig.
+
Ontwikkeld door

Een oogje op jou!

21 juni 2021
De Heere God ziet alles. Deze gespreksvragen geven handvatten om daarover het gesprek aan te gaan.
+
Ontwikkeld door

Gebed is meer dan vragen

21 juni 2021
Als we niet oppassen zijn onze gebeden te vergelijken met bestellingen zoals we doen bij een MC Donalds. Ik bestel, en verwacht direct te krijgen wat …
+
Ontwikkeld door

Geestelijke temperatuur

21 juni 2021
Wie gelooft in de Heere Jezus bevindt zich niet elke dag op de toppen van geloofsvertrouwen. Je kunt het geestelijk leven vergelijken met seizoenen.
+
Ontwikkeld door

Gelijkenis van de man in de put

21 juni 2021
Een vergelijking tussen wereldgodsdiensten en het onderscheidende van het christelijk geloof.
+
Ontwikkeld door

Getuigenis uit Dachau

21 juni 2021
De Heilige Geest geeft moed die je zelf niet op kunt brengen. Onderstaand verhaal is daar een prachtig voorbeeld van.
+
Ontwikkeld door

God is groot!

21 juni 2021
Een mooi verhaal van een jongetje dat zich enorm verwonderd over de grootheid van zijn God.
+
Ontwikkeld door

Het leven als een paardenbloem

21 juni 2021
Het leven is kort. Je kunt het vergelijken met een paardenbloem. Of met een ballon.
+
Ontwikkeld door

Hij voor mij!

21 juni 2021
"Hij voor mij." Een bekend zinnetje. Maar wat betekent het eigenlijk? Dit verhaal wil het je duidelijk maken.
+
Ontwikkeld door

Horloge van de zondagsschoolmeester

21 juni 2021
Geloven is moeilijk omdat het makkelijk is. Dat klinkt filosofisch en ingewikkeld. Maar na het lezen van onderstaand voorbeeld van Spurgeon, zal het …
+
Ontwikkeld door

Kappers bestaan niet

21 juni 2021
God bestaat, ook al lijkt het er soms niet op. Net als dat kappers bestaan, ook al lijkt het er soms niet op.
+
Ontwikkeld door

Kernwoorden

21 juni 2021
In de Bijbel staan soms moeilijke woorden. Kernwoorden worden die wel genoemd.
+
Ontwikkeld door
Alle nadenkertjes

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!