Drie-eenheid

Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.

3 x 1 = 1

Water is gewoon water, zou je zeggen. En toch: water kan verschillende vormen aannemen. In de winter kan het bevriezen en ijs worden. Als je een warme douche neemt, stijgt het op als damp. Als je buiten door de regen fiets dan is die regen gewoon… water.

Kortom, water heeft verschillende vormen en toch blijft het water. Misschien helpt dit beeld je om die moeilijke term Drie-eenheid te begrijpen. God bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Ze hebben elk hun eigen taak. De Vader is de Schepper door Zijn kracht; de Zoon is de Heiland door Zijn bloed; de Geest de Heiligmaker doordat Hij woont in de harten van gelovigen. Het zijn drie Personen die je los van elkaar kunt zien. En tegelijk zijn die Personen helemaal één.

Toch klopt die vergelijking met water niet helemaal. Want de Vader, Zoon en de Heilige Geest zijn geen verschillende vormen waarin God voorkomt, maar elk van hen is echt God. Er zijn veel meer beelden te bedenken voor de Drie-eenheid, maar geen enkel beeld kan helemaal duidelijk maken wat de Drie-eenheid écht is. Waarom? Bij de Drie-eenheid gaat het over God Zelf. Hij is eeuwig en oneindig groot. Hij is zo groot dat hij nooit in een eindig en menselijk beeld past.

In het Oude Testament wordt vooral benadrukt dat God één is. Het volk Israël leefde namelijk tussen heidenvolken die allerlei afgoden aanbaden. Israël moest vooral dit heel goed leren: “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4). Toch staan er ook in het Oude Testament al ‘hints’ die op de Drie-eenheid wijzen. Zo gaat het in Genesis 1:2 over de (Heilige) Geest van God die zweeft over het water. En in Genesis 1:26 zegt de Schepper: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.”

In het Nieuwe Testament komt de Drie-eenheid nog duidelijker naar voren. In Mattheus lees je dat de Heere Jezus door Johannes wordt gedoopt in de Jordaan. Hij staat daar als Zoon, de Vader spreekt vanuit de hemel en de Heilige Geest daalt als een duif. Ook in de brieven gaat het over de Drie-eenheid, zoals in 1 Johannes 5:7 en 2 Korinthe 13:13: “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.”

De leer van de Drie-eenheid laat iets heel belangrijk van God zien, namelijk dat Hij op relatie is gericht. De God van de Bijbel is niet in zichzelf gekeerd, Hij is liefde en geeft zichzelf. Vader, Zoon en Heilige Geest houden van elkaar en verheerlijken elkaar.

Bij de Drie-eenheid gaat het om eenheid en verscheidenheid. Het gaat ons verstand te boven. Toch zie je in de wereld ook voorbeelden van dingen die tegelijk één en verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de schoonheid van een symfonie. Of aan het menselijk lichaam, het huwelijk, ons ecosysteem, de kerk, een heerlijke maaltijd. Zie je daar ook niet dat verschillende delen of ingrediënten samen één geheel worden?

De Drie-eenheid is iets dat voor ons mensen nooit helemaal te begrijpen is, het blijft een mysterie. 3 x 1 = 1. Ehm… dat klopt toch niet? Dominee R. van Kooten schrijft: “De drie-eenheid gaat niet tegen onze rekenles in, maar gaat deze wel te boven.” De Heere God vraagt niet dat wij het begrijpen. Hij vraagt van ons dat wij het geloven, als een kind. Thomas a Kempis schreef: “Wat heb je eraan als je diepzinnig over de Drie-eenheid discussieert als je geen nederig hart hebt en zo de Drie-eenheid mishaagt?” Het belangrijkste is dat wij de Drie-eenheid aanbidden en lofprijzen. Net zoals de Keltische christenen eeuwen geleden al deden:
Ik buig mij neer voor Uw troon.
Voor het oog van de Vader, mijn Schepper.
Voor het oog van de Zoon, mijn Verlosser.
Voor het oog van de Geest, mijn heiliging.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!