Gebed

Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.

Ademhalen in God

Heb jij het weleens meegemaakt als kind? Iemand duwt je kopje onder in het zwembad. Voor de grap. Maar het duurt net wat te lang. Je hebt geen adem meer. Help, denk je, dit gaat verkeerd, ik stik, ik moet héél erg snel naar boven.

Niemand houdt het lang vol zonder adem. Dan is het snel afgelopen. Met het geestelijk leven is het net zo. We hebben de ‘adem van de Geest nodig’; de verbinding, het contact met God. Anders blijf je geestelijk dood. “Bidden is jezelf uitademen in God”, schreef ds. H.J. Hegger. “Daarom is bidden zo’n verademing. Je komt erdoor tot rust.”

Bidden is spreken met God. Het is schuldbelijdenis: vragen om vergeving van je zonden. Het is ook aanbidden: God danken en loven voor wie Hij is. En je hart uitstorten (Psalm 62:9), zeg maar leeg kieperen voor Hem.

Over Mozes staat dat hij sprak met God zoals een man met een vriend (Exodus 33:11). We mogen, in naam van de Heere Jezus, alles met God bespreken: dingen waar we dankbaar voor zijn, onze zorgen en de zorgen van en over anderen (Filippenzen 4:6).

Als je bidt hoef je geen vroom, godsdienstig gezicht op te zetten. Moeilijke woorden gebruiken hoeft ook niet. De Heere God luistert juist als je nederig van hart bent (Jesaja 57:15, Lucas 18:9-14). Een rabbi zei eens: “Zelfs als je alleen maar ‘help!’ kan zeggen tegen God, dan is dat al erg goed. Herhaal het steeds weer, totdat God je lippen opent en de woorden beginnen te vloeien uit je hart.”

Bidden tot God kan ook door gewoon stil te zijn voor Hem (Psalm 131:2). Net als een jongen en meisje die verliefd zijn. Die praten ook niet de hele tijd. Ze kunnen er ook gewoon stil van genieten dat die ander er is. Als je gelooft, mag je weten dat de Geest in jou bidt ‘met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26). In het gebed mag je helemaal eerlijk zijn. Kijk maar eens hoe eerlijk de psalmdichters zijn! Alles komt voorbij. Halleluja’s, gejubel en gejuich. Maar ook vragen, klachten en wanhoopskreten. Psalm 10 begint zo: “HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?”

Om gebed fris te houden, kun je ook een gedeelte van Gods Woord ‘terug bidden’. Uit het gedeelte dat je gelezen hebt, neem je een tekst en die leg je aan de HEERE voor. Dan is er altijd wat te bidden. En God heeft in Zijn Woord zoveel beloften gegeven, daar mogen we op pleiten!

Bidden op een rustig plekje gaat vaak het beste. Over de Heere Jezus lees je dat Hij ’s morgens vroeg naar een eenzame plek ging om te bidden (Markus 1:35). Maar ook tijdens dagelijkse bezigheden kan je hart gericht blijven op Hem. En als je opeens in een lastige situatie terechtkomt, mag je Gods hulp inroepen. Over Nehemia lees je ook dat hij een ‘schietgebedje’ bad toen hij hulp nodig had (Nehemia 2:4,5).

Bidden tot de hemelse Vader is alleen mogelijk door het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht. Als wij in Hem geloven, mogen wij vrij tot de genadetroon naderen (Hebreeën 4:16) en die Heilige God zelfs ‘Vader’ noemen (Romeinen 8:15).
Bidden is niet iets voor ‘gevorderden’ of ‘geloofsprofessionals’. Het is juist omgaan met de Vader als een kind; wandelen met Hem. In Lukas 11 staat dat de discipelen vragen aan de Heere Jezus: “Leer ons bidden.” Er volgt dan geen ingewikkelde preek over hoe moeilijk bidden wel niet is. Nee, de Heere Jezus leert Zijn leerlingen bidden door een gebed voor te zeggen: het ‘Onze Vader’, een eenvoudig en tegelijk heel diep gebed.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!