Leswijzer 7.4 - Rechtzetten

Wanneer wordt alles rechtgezet?

Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 98:4

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

Psalmen
1:4; 18:8; 34:8; 75:4; 145:7; 147:3.

Liederen
Gele bundel: 27; 34.

Levensvragen

 • Wanneer komt het weer goed? 
 • Laat God dit allemaal zomaar toe? 
 • Hoe lang nog…? 

Doelstellingen

1. Je weet wanneer alles wordt rechtgezet.  
2. Je weet wie er naast de gelovigen en de schepping nog meer uitkijkt naar Jezus’ wederkomst.
3. Je weet wat je moet doen als je bang bent voor die dag. 

Hoofdlijnen

Levensvraag
Wanneer wordt alles rechtgezet?
Pesterijen, diefstal, misbruik, moord en zoveel meer. Het lijkt wel of er elke dag meer erge dingen gebeuren. Steeds meer onrecht. Veel dingen die mensen voor hun leven lang beschadigen. Misschien herken jij dat wel in je eigen leven. Mensen die verschrikkelijke dingen doen, maar toch onbezorgd verder leven. Wanneer wordt alles weer rechtgezet? 

Bijbelgedeelte
Als Christus terugkomt met gerechtigheid wordt alles rechtgezet.  
God Zelf komt in Christus in al Zijn heerlijkheid en majesteit naar deze wereld om definitief af te rekenen met de ongerechtigheid. Zijn verschijning is tot grote vrees voor de ongelovigen, maar tot troost voor de gelovigen. Als Hij komt, zal Hij oorlog voeren en oordelen in gerechtigheid. Iedereen zal dan krijgen wat hij of zij verdient.   

Geloofsleer
Een christen leeft nu al voor een deel in gerechtigheid, maar straks volkomen.
Een christen mag door de Heilige Geest al iets van Gods gerechtigheid laten zien en verlangt er ook naar dat te mogen doen. Dit verlangen is onderdeel van het opstaan van de nieuwe mens, en het afsterven van de oude mens. De strijd blijft, totdat Hij komt. Dan zal de gerechtigheid in en bij Christus haar volkomen vervulling vinden.   

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat betekent rechtzetten voor jou?
 2. Wat zou er in jouw ogen zo snel mogelijk rechtgezet mogen worden?
 3. Wanneer kan iets niet meer rechtgezet worden?
 4. Wie verlangt er naar het moment dat alles weer recht is?
 5. Wat heeft rechtzetten met (on)gerechtigheid te maken?
 6. Wanneer zal alles weer rechtgezet worden?
 7. Wat kan er volgens jou nooit meer rechtgezet worden?
 8. Als de Heere Jezus nu terugkomt en alles rechtzet. Wat dan?

Stellingen

 1. Je mag niet uitkijken naar het moment dat alles rechtgezet wordt, want je moet je vijanden liefhebben.
 2. Hier op aarde kan iets nooit helemaal goedgemaakt worden, want je kunt dingen niet vergeten.
 3. Als je de Heere Jezus niet kent, kun je beter niet verlangen naar het moment dat alles weer wordt rechtgezet.
 4. Ik vind levenslang gevangenisstraf beter dan de doodstraf, anders kom je er een beetje makkelijk vanaf.

Lekker makkelijk!
Op 1 oktober 2017 heeft Stephen Paddock vanuit het Mandalay Bay-hotel een bloedbad aangericht. 58 doden en 869 gewonden. Het is de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten. Verondersteld wordt dat de dader zelfmoord heeft gepleegd.
Stel je voor dat je het met een onchristelijke vriend hierover hebt. Als je het erover hebt dat de dader zelfmoord heeft gepleegd, zegt je vriend: ‘Daar komt hij lekker (1) makkelijk vanaf! Eerst bijna 60 mensen vermoorden en dan snel zelfmoord plegen! En dan nog iets: waarom grijpt die God van jou niet in? Als ik (2) almachtig was, dan zou ik het niet over mijn hart verkrijgen om dat aan te zien!’.
Bedenk voor jezelf wat je hierop zou antwoorden. Reageer op het (1) er makkelijk vanaf komen, en (2) op het feit dat God dit toelaat.

Gespreksvragen

 1. Wie wil zijn antwoord delen?
 2. Kan dit ooit nog wel rechtgezet worden? Waarom wel of niet, denk je?
 3. Wanneer wordt het rechtgezet?

Misschien voelen jullie wel veel haat of boosheid opkomen als je hierover nadenkt. Iets in je verlangt misschien wel naar het moment dat die man zijn verdiende loon krijgt. Als de Heere Jezus terugkomt, zal Hij iedereen geven wat hij verdient. Volmaakt rechtvaardig. Maar dat heeft ook met jou te maken. Niet alleen met de grote misdadiger. Maak voor jezelf in stilte deze volgende zin eens af in je hoofd: Als de Heere Jezus mórgen terugkomt en iedereen zal geven wat hij verdient, dan ….
Het feit of wij eigenlijk wel wíllen dat de Heere Jezus terugkomt, heeft er alles mee te maken of jij de Heere God nu zélf kunt ontmoeten.

Psalm 73
Lees samen Psalm 73:1-17 en beantwoord de vragen.

Vragen

 1. Welk probleem ziet Asaf om zich heen?
 2. Waarom vindt hij dit een probleem?
 3. Wanneer wordt dit rechtgezet?
 4. Hoe kun je de boodschap van deze psalm vertalen naar nu? Wat voor voorbeeld kun je hierbij bedenken?
 5. Waarvan wil jij graag dat het snel rechtgezet wordt?

Plastic vervuiling
De eerste les ging het over het begrip ‘gerechtigheid’. Dat is toen uitgelegd aan de hand van de schepping. (In de verbinding hebben jullie daar toen ook een filmpje over gekeken. Deze verbinding is daar een soort vervolg op). Probeer tijdens het kijken antwoord te geven op de vraag wat dit filmpje te maken heeft met ‘gerechtigheid’ en ‘uitzien’. Bekijk het filmpje.

Gespreksvragen

 1. Wat vinden jullie hiervan?
 2. Wat heeft dit te maken met het thema gerechtigheid?
 3. Wanneer komt dit ooit weer goed?

Is het nu weer goed?
Als iemand iets verkeerds heeft gedaan, moet het weer goedgemaakt worden. We gaan nu drie situaties bekijken en voor elke situatie moeten jullie kiezen uit drie opties, die alle drie een andere oplossing aandragen. U kunt post-its (of andere papiertjes) in drie kleuren uitdelen, of de catechisanten hun hand laten opsteken bij het meest passende antwoord.

 1. In de aula laat je ongemerkt per ongeluk een briefje van 5,- uit je broekzak vallen. Een vriend komt naar je toe en zegt dat je 5 euro hebt laten vallen en dat een jongen die het zag gebeuren het in zijn broekzak heeft gestopt. Je gaat samen naar hem toe en vraagt je 5 euro terug.
  A. Als hij mij de 5 euro teruggeeft is het weer goed.
  B. Als hij mij de 5 euro teruggeeft én sorry zegt is het weer goed.
  C. Als hij mij de 5 euro teruggeeft én sorry zegt is het weer goed, maar ik vertrouw hem nooit meer.
 2. Op vakantie krijg je ruzie met je broer. Op een gegeven moment wordt hij zo ontzettend kwaad, dat hij jouw camera met geheugenkaartje in het water gooit. Als je de camera terugvindt, blijkt de camera én het geheugenkaartje stuk te zijn.
  A. Als hij mij het geld voor de camera en het kaartje geeft, is het weer goed.
  B. Als hij mij het geld voor de camera en het kaartje geeft, plus nog wat geld omdat ik de foto’s kwijt ben, is het weer goed.
  C. Als hij mij het geld voor de camera en het kaartje geeft, is het wel goed. Alleen het feit dat ik nu foto’s kwijt ben, is niet meer goed te maken.
 3. Binnen gezinnen gebeuren soms verschrikkelijke dingen. Probeer je voor te stellen dat een meisje in haar gezin misbruikt is door haar broer. Later krijgt hij er spijt van en wil het weer goedmaken.
  A. Als hij sorry zegt en het écht meent, is het weer goed.
  B. Als hij sorry zegt en zichzelf aangeeft bij de politie, is het weer goed.
  C. Wat hij ook doet, het is nooit meer goed te maken. Zijn daden hebben gevolgen voor mijn hele leven.

Gespreksvragen

 1. Welke les haal je uit deze verbinding?
 2. Wat maken deze situaties duidelijk over het verlangen naar gerechtigheid?
 3. Wanneer zal er weer volkomen gerechtigheid zijn?

Brugzin
Waarschijnlijk heb je in de verbinding wel iets gevoeld van de sporen die de ongerechtigheid nalaat. Wanneer is het moment daar, dat iedereen en alles krijgt wat hij of zij verdient? In het Bijbelgedeelte wordt er een antwoord op deze vraag gegeven.

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 7 - Gerechtigheid

Alles van

Leswijzer 7.1 - Harmonie

25 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 7.2 - Ongerechtigheid

26 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 7.3 - Onmogelijk

27 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!