Leswijzer 7.3 - Onmogelijk

Het gaat me nooit lukken

Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 40:4

Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER;
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen;
Mijn liefd' en ijver brandt:
Ik draag Uw heil'ge wet,
Die Gij den sterv'ling zet,
In 't binnenst' ingewand."

Psalmen
42:4; 60:3; 61:1; 71:18; 102:11; 119:57; 145:6.

Liederen
Gele bundel: 3; 4; 27; 79; 182.

Levensvragen

 • Het is onmogelijk…  
 • Hoe moet dat ooit?! 
 • Ik kan dat echt niet…  

Doelstellingen

 1. Je beseft dat je zelf nooit aan Gods eis kunt voldoen. 
 2. Je weet wat God je in Christus aanbiedt.  
  3. Je leert iets te zien van wat de rust betekent die God in Jezus geeft. 

Hoofdlijnen

Levensvraag
Het gaat me nooit lukken...
Hoe beter je je best probeert te doen, hoe vaker het lijkt te mislukken. Iedereen te vriend en tevreden houden, het lukt gewoon niet. Je wordt steeds meer geconfronteerd met het echte leven. Zal het je ooit lukken om alles kloppend te krijgen? 

Bijbelgedeelte
Waarom gaat het nooit lukken?
De schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen, door de val van de mens. De wereld ligt in ongerechtigheid. De schepping en de mensheid zucht. Maar niet zonder hoop. Er is namelijk verlossing in Christus. 

Geloofsleer
Door het geloof wordt Christus’ gerechtigheid mijn gerechtigheid. 
Het is sinds de zondeval onmogelijk om aan de eis van Gods wet te voldoen. Elke dag is de strijd tussen de ongerechtigheid en de gerechtigheid merkbaar. Alleen door het geloof in de Heere Jezus, kan Zijn gerechtigheid ook jou toegerekend worden.  

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Waar moet je aan denken bij ‘Het gaat me nooit lukken…’?
 2. Welke dingen zou je graag willen, maar gaan je nooit lukken?
 3. Waarom gaat het ons nooit lukken om iedereen te geven waar hij recht op heeft?
 4. Wie herkent het gevoel dat iets je nooit gaat lukken?
 5. Wanneer heb je je voor het laatst moedeloos gevoeld en waar kwam dat door?
 6. Hoe komt het dat sommige dingen gewoon onmogelijk zijn?
 7. Welke dingen moet je wel, maar kun je niet?
 8. Wat betekent het dat de wereld en de schepping zucht?
 9. Wat vraagt God van ons en kunnen wij Hem dat geven?

Stellingen

 1. Als je weet dat iets nooit gaat lukken, kun je er beter niet aan beginnen.
 2. Ik kan God misschien niet geven wat Hij vraagt, maar als ik mijn best doe is dat goed genoeg.
 3. Het is mogelijk om iedereen te geven waar hij recht op heeft.
 4. Alles is mogelijk, als je het maar echt wilt.

Daar heb ik recht op!
Bedenk in tweetallen vijf basisdingen waarvan jij vindt dat jij daar minimaal recht op hebt. Als voorbeeld kun je denken aan: (1) zakgeld, (2) school, (3) elke dag een toetje bij het eten, (4) op een sport zitten en (5) fiets.
Verzamel de antwoorden en zet op een rijtje waar wij volgens onszelf minimaal recht op hebben.

Gespreksvragen

 1. Verdient iedereen op de wereld deze vijf dingen?
 2. Wie denkt dat dat mogelijk is?

Bekijk vervolgens het filmpje.

Gespreksvraag
3. Wat vinden jullie van het filmpje?

Het gaat ons nooit lukken om iedereen hetzelfde leven te geven als dat wij hebben. De aarde kan het simpelweg niet aan. In 2019 was de Earth Overshoot Day al op 29 juli. De schepping zucht onder ons gebruik.

Waar heeft God recht op?
Bij de doop heeft God Zich persoonlijk aan jou verbonden. Jouw naam is genoemd. Wie gedoopt is draagt het teken en zegel van Gods belofte met zich. Dat God hem of haar tot een God wil zijn en alles wil geven wat daarvoor nodig is. God belooft ons oneindig veel, maar Hij vraagt ook wat van ons. Lees in het Doopformulier het stuk van ‘Ten derde … met God hebben’. Waar worden wij toe verplicht? Of, in andere woorden: waar heeft God recht op? Schrijf het voor jezelf in steekwoorden op.

Gespreksvragen

 1. Waar heeft God recht op? Wie wil iets noemen?
 2. Hoe brengen wij het ervan af om God te geven waar Hij recht op heeft?
 3. Waarom gaat het ons nooit lukken om God te geven wat Hij verdient?

Onmogelijke keuze…
De wereld en het leven is vol van ongerechtigheid. Je kunt wel proberen om altijd het goede te doen – of om in de sfeer van het thema te praten: om iedereen recht te doen –, maar dat is onmogelijk. Als voorbeeld hier een paar (ernstige) voorbeelden die het duidelijk maken. Wat zou je doen?

 1. Je hebt beloofd aan je docent dat je deze week niet meer te laat zult komen. Het gaat allemaal volgens planning, maar je moet wel opschieten. In je haast doe je de koelkastdeur iets te hard dicht en valt er een fles mayonaise op de grond. De dop valt stuk en er liggen klodders mayonaise op de grond.
  A. Ik laat het liggen en kom op tijd op school.
  B. Ik ruim het op en kom te laat op school.
 2. In de Tweede Wereldoorlog zijn er veel mensen ondergedoken om zo uit handen van de nazi’s te blijven. Een vader die zijn gezin onderhoudt, heeft ook onderduikers. Op een dag komen er twee nazi’s aan de deur. Ze hebben gehoord dat hij onderduikers heeft. Hij moet zeggen waar ze zitten anders wordt hij afgevoerd.
  A. Ik vertel waar ze zitten en kies voor mijn gezin.
  B. Ik vertel niet waar ze zitten en word afgevoerd.
 3. Toen de Titanic, dat grote schip, tegen een ijsschots botste, was er een groot tekort aan reddingsbootjes. De vrouwen en kinderen mochten eerst. Een man komt ook terecht in het reddingsbootje, omdat zijn vrouw en kinderen niet zonder hem willen. Als hij erin wil stappen, vraagt een man die 20 jaar jonger is dan jij, of hij in zijn plek in het bootje mag.
  A. Ik kies voor mijn gezin, ook al is hij jonger.
  B. Ik kies voor hem, want hij is jonger dan ik.

Je voelt aan dat in deze verzonnen situaties, het moeilijk of zelfs onmogelijk is om het juiste te doen. We leven in een gebroken wereld. De mensen en de wereld zuchten onder de ongerechtigheid, onder de gevolgen van de zonde. Het gaat je nooit lukken om iedereen recht te doen.

Gespreksvragen

 1. Wie heeft er wel eens zo’n onmogelijk dilemma meegemaakt?
 2. Wie kent er voorbeelden uit de Bijbel van zulke onmogelijke dilemma’s? Wat wordt er dan gedaan en wat kun je daarvan leren?

Brugzin
We hebben de spanning gevoeld die er is om gerechtigheid te doen, in een wereld die bedolven is onder de ongerechtigheid. Het is onmogelijk om altijd het juiste te doen. Paulus spreekt hier ook over in het Bijbelgedeelte. Weet hij een oplossing?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 7 - Gerechtigheid

Alles van

Leswijzer 7.1 - Harmonie

25 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 7.2 - Ongerechtigheid

26 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 7.4 - Rechtzetten

28 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!