Leswijzer 7.1 - Harmonie

Wat betekent gerechtigheid?

Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 71:14

Ik roem, o eeuwig Alvermogen,
'k Roem Uw gerechtigheid,
Die zoveel glans verspreidt,
Zo heerlijk schittert uit den hoge,
O HEER der legerscharen,
Wie kan U evenaren?

Psalmen
8:1; 19:1; 71:11; 85:4; 89;7; 111:2. 

Liederen
Gele bundel: 20.  

Levensvragen

Ik snap het niet... 
Wie kan het me uitleggen? 
Waarom moet het altijd zo moeilijk?!  

Doelstellingen

1. Je snapt wat de schepping met gerechtigheid te maken heeft. 
2. Je weet wat ‘gerechtigheid’ is. 
3. Je weet wat het betekent dat God recht is.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Wat betekent gerechtigheid?
"Lekker voor je! Eindelijk gerechtigheid!" Zeg je dat wel eens? Je bedoelt daar dan mee dat de ander krijgt wat hij verdient. Het woord gerechtigheid komt veel in de Bijbel voor en heeft een brede betekenis. Wat zou jij zeggen als iemand je vraagt wat gerechtigheid betekent? Het is belangrijk om dat te kunnen uitleggen, omdat je daardoor ook beter de Bijbel en het geloof snapt. 

Bijbelgedeelte
Wat zegt de schepping over ‘gerechtigheid’?
In het paradijs is alles goed geschapen. Alles is precies zoals God het bedoeld heeft. God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld. De mens is Gods vertegenwoordiger op aarde. God verdeelt het voedsel onder mens en dier. God kijkt naar alles wat Hij gemaakt heeft en concludeert: Het is zeer goed! 

Geloofsleer
Gerechtigheid is harmonie, alles klopt met elkaar. Gód is gerechtigheid.
De schepping toont Gods gerechtigheid: alles is in overeenstemming met elkaar. 
Zoals je in een kunstwerk iets van de kunstenaar ziet, zie je in de schepping iets over Wie God is. De schepping leeft in volmaakt samenhang. Alles is in een rechte verhouding met elkaar. God is gerechtigheid. Hij is recht en Hij doet recht. 

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat betekent gerechtigheid?
 2. Wat betekent het als je zegt: ‘Eindelijk gerechtigheid!’?
 3. Waar moet je aan denken bij het woord ‘gerechtigheid’?
 4. Welk woord zit in het woord ‘gerechtigheid’ en wat heeft dit ermee te maken?
 5. Met welk Bijbelgedeelte zou jij het woord ‘gerechtigheid’ uitleggen?
 6. Welke rol speelt gerechtigheid in jouw leven?
 7. Wat heeft gerechtigheid te maken met harmonie?
 8. Wat doe je als je een woord niet snapt?
 9. Wat vind je andere moeilijke Bijbelse woorden?

Stellingen

 1. Ik vind dat we alle moeilijke woorden moeten vervangen door makkelijke woorden.
 2. Je kunt je beter druk maken om de dingen die je wél snapt, maar niet doet.
 3. Het is je taak als christen om woorden uit te zoeken die je niet snapt.
 4. De dominee moet vaker in de preek woorden zoals ‘gerechtigheid’ uitleggen.
 5. Als ik het woord ‘gerechtigheid’ snap, begrijp ik de Bijbel beter.

Brainstormen
Er staan veel woorden in de Bijbel, die we in onze eigen gesprekken niet (vaak) gebruiken. Enkele voorbeelden zijn: rechtvaardigheid, verzoening, alwetendheid en heiligheid. Gerechtigheid is ook zo’n woord. Deel post-its uit. Schrijf wat jij denkt dat het woord ‘gerechtigheid’ betekent op je post-it. Als je niet echt een idee hebt bij de betekenis van het woord, mag je ook een situatie – of iets anders – opschrijven, die jij bij het woord ‘gerechtigheid’ vindt passen. Als je klaar bent, mag je de post-it op het bord plakken. Begin een groepsgesprek naar aanleiding van de post-its.

Gerechtigheid?
Het woord ‘gerechtigheid’ is niet een woord dat je even snel uit kunt leggen. Het is een woord dat veel betekenissen in zich heeft. We gaan hier eerst een filmpje over kijken. Waarschijnlijk is het een heel ander filmpje dan je zou verwachten. Bedenk tijdens het kijken wat dit filmpje te maken kan hebben met gerechtigheid.

Gespreksvragen

 1. Wat is je eerste reactie na dit filmpje?
 2. Wat heeft dit met gerechtigheid te maken?

Perfectionisten
Laat de plaatjes zien waar ‘perfectionisten blij van worden’ (Bijlage).

Gespreksvragen

 1. Wie wordt er blij van deze plaatjes? Waarom?
 2. Welke woorden komen in je op als je deze plaatjes ziet?
 3. Waar in de Bijbel was alles perfect?
 4. Wat heeft dit met gerechtigheid te maken?

Geschapen met gerechtigheid
Wat ‘gerechtigheid’ betekent is niet zo eenvoudig. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we dat de mens geschapen is ‘in zijn wil en hart met gerechtigheid’. Lees het eerste gedeelte (zie onder ‘Geloofsbelijdenis’ of in Bijbel tot ‘Maar’) van DL, III/IV.1 en beantwoord samen de vragen.

Vragen

 1. Welke woorden vind je moeilijk?
 2. Hoe zou je dit stukje in eigen woorden uitleggen?
 3. Wat betekent het dat Adam en Eva ‘in wil en hart met gerechtigheid’ geschapen zijn?

Gespreksvragen

 1. Wat hebben jullie bij vraag …?
 2. Wat denken jullie zelf dat ‘gerechtigheid’ betekent?
 3. Hoe is dat te koppelen aan de betekenis van ‘gerechtigheid’ in deze paragraaf?

Brugzin
De betekenis van ‘gerechtigheid’ heeft iets te maken met eerlijk, goed en harmonie. Omdat dit woord misschien eerder negatieve dan positieve gedachten in je oproept, willen we dit woord juist vanuit het positieve uitleggen. We gaan daarvoor kijken naar de schepping. Wat heeft dit met gerechtigheid te maken, denk je?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 7 - Gerechtigheid

Alles van

Leswijzer 7.2 - Ongerechtigheid

26 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 7.3 - Onmogelijk

27 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 7.4 - Rechtzetten

28 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 7 (Gerechtigheid) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!