Leswijzer 3.4 - Vervulling

Ik wil vrij zijn

Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 130:4

Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Psalmen
3:2; 43:1; 51:5; 71:1; 80:10; 124:4: 130:4; Gebed des Heeren:8.

Liederen
Gele bundel: 4; 85; 101; 144; 188.

Levensvragen

 • Hoe kom ik hieruit?
 • Ik voel stress…
 • Ik wil dit niet meer…
 • Hoe los ik dit op?

Doelstellingen

 1. Je weet wat de vloek van de wet is waar wij onder liggen.
 2. Je weet waarom Christus de wet moest vervullen.
 3. Je weet wat het gevolg is voor mensen die zijn vrijgekocht van de vloek van de wet.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Ik wil vrij zijn…
Druk, druk, druk. Wie is het niet? Druk zijn lijkt wel het nieuwe ‘normaal’ te worden. Door alles wat je moet, kun je stress krijgen. Vooral als je inziet dat je het zelf niet kunt, of dat het je heel veel tijd en moeite gaat kosten. Het liefst wil je dan wegvluchten. Maar soms kan dat niet. Dan moet je. Het drukt op je, het werkt beknellend. Hoe meer druk er op je wordt uitgeoefend of hoe meer druk je voelt, hoe groter het verlangen is om vrij te zijn. Maar hoe word je nu (echt) vrij?

Bijbelgedeelte
Hoe word je vrij?
Iedereen die leeft, ligt onder de vloek van de wet. We kunnen de wet niet houden, dus de wet klaagt ons aan. Maar Paulus zegt dat Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet, door Zelf een vloek te worden. Door de Heere Jezus is de zegen die aan Abraham beloofd is, bij ons gekomen en alleen door het geloof ontvangen wij de belofte van de Heilige Geest.

Geloofsleer
Een christen is vrij van de vloek van de wet, omdat Christus voor ons een vloek geworden is.
We kunnen de wet niet houden, dus de wet klaagt ons aan en we liggen daardoor in de dood. Door de wet kunnen we niet gerechtvaardigd worden. Maar Christus Jezus heeft de wet vervuld, de wet volmaakt gehouden, de wet tot zijn diepste doel gebracht. Door het geloof ziet God ons ook aan als volmaakt, alsof wij zelf de wet volmaakt gehouden hebben [schenkende gerechtigheid]. Een christen is vrij van de wet, omdat Christus de wet vervuld heeft. Dat betekent echter niet dat de wet is afgeschaft!

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat betekent vrij zijn voor jou?
 2. (Hoe) kun je vrij zijn?
 3. Waarvan zou je vrij willen zijn?
 4. Wanneer ben je echt vrij?
 5. Wie is er echt vrij?
 6. Op welke manier kun je allemaal vrij zijn?
 7. Wat betekent vrij zijn in de Bijbel?
 8. Hoe word je ‘Bijbels’ vrij?

Stellingen

 1. Echt vrij zijn bestaat niet.
 2. Iedereen wil vanbinnen wel vrij zijn.
 3. Vrij zijn bestaat niet, maar je vrij voelen wel.
 4. Vrij zijn betekent: geen regels.
 5. Een christen is echt vrij.

Koeiendans
Bekijk de video en bespreek onderstaande gespreksvragen.

Gespreksvragen

 1. Wat zie je?
 2. Waarom zijn de koeien zo blij?
  Antwoord: De koeien mogen voor het eerst na lange tijd weer naar buiten om hun benen te strekken in het verse groene gras.
 3. Wat houdt ‘vrij-zijn’ voor de koeien in?
 4. Waar wil jij vrij van zijn?
 5. Hoe kun je dat bereiken?

Maak de zin af…
Laat de catechisanten de volgende zin afmaken: Ik ben echt vrij, als…
Inventariseer vervolgens een paar antwoorden. Laat ze daarna hun zin uitbreiden met de zin: (Ik ben echt vrij, als …) Dat bereik ik door…

Het doel van de opdracht is om de catechisanten na te laten denken over wat voor hun vrij-zijn betekent, om er vervolgens achter te komen dat die vrijheid (vaak) lastig te bereiken is.

Voorbeeld
Ik ben echt vrij, als ik naar niemand meer hoef te luisteren.
Dat bereik ik door eigen baas te zijn, of uit huis te gaan, of ‘door gewoon te doen waar ik zin in heb’.
Wanneer u voortborduurt op de tweede zin, dan zal blijken, dat als je eigen baas bent, je alsnog gebonden bent aan regels (van de overheid), als je uit huis gaat, je dan nog steeds gebonden bent aan regels (van de overheid). En dat als je gewoon doet waar je zin in hebt, je dan binnen de kortste keren met de politie in aanraking komt.

Die stomme toets!
Jordy baalt enorm. Terwijl zijn vrienden vanavond iets leuks gaan doen, moet hij heel de avond leren om een belangrijke toets te halen. Daar heeft hij geen zin in. Aan de ene kant: als hij heel de avond leert en hij haalt zijn toets niet, dan is het zonde van zijn tijd en had hij beter met zijn vrienden mee kunnen gaan. Aan de andere kant: hij moet die toets wel halen, want anders heeft hij een onvoldoende op zijn rapport. Hij baalt van die stomme toets. Was hij maar gewoon eerder begonnen. Nu voelt hij de druk om te presteren. Hij móét wel gaan leren. Maar het liefst had hij gewoon vrij willen zijn…

Laat de catechisanten in tweetallen de volgende gespreksvragen beantwoorden.

Gespreksvragen

 1. Herken je deze situatie? Zo ja, wat heb je toen gedaan?
 2. Tussen welke twee dingen moet Jordy kiezen?
 3. Waarom heeft hij eigenlijk geen keus?
 4. Waar wil hij vrij van zijn?
 5. Waar wil jij ‘vrij’ van zijn?

Ik wil alleen maar vrij zijn
Lees met elkaar de lyrics van het popliedje Vrij Zijn van Marco Borsato.

Soms is ze bang en eenzaam
En verlangt ze terug naar toen
Geborgenheid en warmte
En een vaderlijke zoen
Maar ze wil het leven proeven
Zonder regels of gezag
Juist al die dingen doen
Die bijna niemand anders mag

(oh oh oh oh)
Ze lacht de wereld uit
En danst haar twijfels weg
(oh oh oh oh)
Verliefd kijkt ze je aan
Maar als je meer wilt zal ze gaan

Vrij zijn
Ze wil alleen maar vrij zijn
Liefde komt ooit
Ze wil nu alleen maar
Vrij zijn
Onbezorgd en vrij zijn
Liefde
Liefde komt ooit
En ze danst en ze lacht
En ze gaat je te lijf
Voor n uur, voorn nacht
Maar denk niet dat ze blijft
Laat de catechisanten onderstaande vragen beantwoorden.

Vragen

 1. Wat wordt hier bedoeld met vrij zijn?
 2. Wat is dat voor een vrijheid?
 3. Waar wil jij vrij van zijn?
 4. Wat voor vrijheid is dat?
 5. Hoe bereik je dat?

Bespreek daarna met de catechisanten de antwoorden, met de nadruk op de verschillende interpretaties van ‘vrij zijn’. Wat is nu echte vrijheid? En hoe bereik je die?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 3 - Wet

Alles van

Leswijzer 3.1 - Heilig

9 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 3.2 - Spiegel

10 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 3.3 - Kern

11 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!