Leswijzer 3.3 - Kern

Waar gaat het nou om?

Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 133:3

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Psalmen
16:1; 26:8; 119:49.

Liederen
Gele bundel: 38; 49; 62; 65; 173.

Levensvragen

 • Wat is het belangrijkste?
 • Ik snap het niet meer…
 • Wat willen ze nu precies van me?

Doelstellingen

 1. Je kent de Tien Geboden.
 2. Je weet wat de samenvatting van de wet is.
 3. Je snapt waarom dit de samenvatting van de wet is.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Waar gaat het nou om?
Door alle regels die er zijn, kun je ook in de war raken. Vooral als je kijkt naar hoeveel regels we hebben. De regels op bij docenten zijn soms net even wat anders, maar vaak is er wel een kern te ontdekken. De docent wil bijvoorbeeld het liefste dat je luistert en meedoet. Als je dat doet, dan gehoorzaam je zonder dat je het weet veel andere regels. Maar soms zie je door de bomen het bos niet meer en kun je je afvragen: Waar gaat het nou om?!

Bijbelgedeelte
Wat gaat het nou om in de wet?
Een wetgeleerde vraagt aan de Heere Jezus wat het grote gebod in de wet is. Met andere woorden: Wat is nu het belangrijkste? De Heere Jezus antwoord dat (1) de Heere God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand het eerste en grote gebod is, en het tweede dat hieraan gelijk is, is (2) dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Dat is een samenvatting van de hele wet en van alles wat de profeten gezegd hebben.

Geloofsleer
Wat God van ons eist, leert Christus ons in een hoofdsom in Mattheüs 22:37-40.
De samenvatting van de Wet is: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Alle geboden strekken zich hier naar uit en hebben dit als doel. De Tien Geboden zijn richtlijnen en hulpmiddelen om deze liefde tot uiting te brengen. De Heere Jezus zegt dat al wie Hem liefheeft, Zijn geboden bewaart (Joh. 14:21) en dat als je Zijn geboden bewaart, je in Zijn liefde zult blijven (Joh. 15:10a).

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Hoe kom je erachter waar het om gaat bij … [vul in]?
 2. Wanneer is het onduidelijk waar het nou om gaat?
 3. Wanneer heb je je voor het laatst afgevraagd waar het nou om gaat?
 4. Wanneer stel je de vraag waar het nou om gaat?
 5. Waardoor kan het onduidelijk worden waar het om gaat?
 6. Wat hebben regels met de kern te maken?
 7. Bij wat vraag je je af waar het nou eigenlijk om gaat?
 8. Waar gaat het nou om in de Bijbel?
 9. Waar gaan alle christelijke regel(tje)s ten diepste om?

Stellingen

 1. In kerkdiensten komt het altijd op hetzelfde neer.
 2. Als alles belangrijk is, is niks meer belangrijk.
 3. Het gaat om de Heere Jezus, verder maakt het niet heel veel uit.
 4. Alleen regels die het doel ondersteunen, zijn goed.
 5. In de Bijbel is het duidelijk waar het nou om gaat.
 6. Wat belangrijk is, bepaal ik meestal zelf.
 7. Het belangrijkste in jouw leven, moet jouw leven ook bepalen.

Al die regels…
In elk huis gelden er bepaalde regels, zoals: maximaal 1,5 uur gamen per dag; eerst huiswerk maken, dan spelen; om 21.30 uur slapen; etc. Misschien ben je er soms helemaal klaar mee en snap je niet waar het nu voor nodig is. Maar je ouders maken die regels niet voor niets. Toch?

Laat de catechisanten in tweetallen de onderstaande gespreksvragen beantwoorden.

Gespreksvragen

 1. Welke regels gelden er bij jou thuis allemaal? Noem er zoveel mogelijk op.
 2. Welke regels vind je goed?
 3. Welke regels snap je niet?
 4. (Hoe) kun je al die regels samenvatten?

Bij de bespreking is vooral de vraag hoe de regels samen te vatten zijn van belang. Bespreek het eventueel met de volgende stelling: Alle regels thuis zijn samen te vatten in: Ik moet mijn ouders liefhebben.

Wat is het belangrijkste?
In de catechisatielessen wordt vaak veel gezegd. We lezen, bidden, zingen, doen een verbinding, horen uitleg over de geloofsleer en doen nog een verwerking. Maar waar ging het nu eigenlijk om in die lessen? De lessen hebben namelijk altijd een doel. Probeer voor jezelf de vorige les boven te halen en schrijf voor jezelf op waar het in die les nou eigenlijk om ging.

Eventueel gespreksvragen

 1. Wat was het belangrijkste van de vorige les?
 2. Hoe kan het dat we niet allemaal hetzelfde hebben?
 3. Bij wie komt het antwoord overeen met de samenvatting van de les in de Leerwijzer?
 4. Wat kan ik (als catecheet) veranderen, zodat het doel van de les door jullie allemaal wordt onthouden?

Een reclame van…?
Bij reclames is het vaak onduidelijk waar het nu om gaat. Soms zie je pas in de laatste paar seconden waar het om gaat. Bekijk de volgende drie reclames en probeer zo snel mogelijk te raden waar het om gaat.

Reclame 1 – Calve Pindakaas

Reclame 2 – Bol.com

Reclame 3 – Unox

Gespreksvragen

 1. Wanneer zag je waar het om ging?
 2. Wat vind je ervan dat je het pas op het eind ziet?
 3. Wat is het doel van deze reclames?
 4. Is dat doel bereikt? Waarom wel of niet?
 5. Waar gaat het om in de Wet van God?

Waar gaat het om?
Deel post-its uit en laat de catechisanten een voorwerp in gedachten nemen. Laat ze vervolgens de vier hoeken naar binnen vouwen, zodat er onder de vier ‘flappen’ iets geschreven kan worden. Geef als laatste de opdracht om onder elke flap een woord te schrijven dat met hun voorwerp te maken heeft. Het doel is om vier woorden op te schrijven die ermee te maken hebben, maar toch zo vaag mogelijk, waardoor het voorwerp moeilijk te raden is.

Voorbeeld
Het voorwerp in gedachten is een onderzetter. De vier woorden kunnen zijn: 1. Beker, 2. Bescherming, 3. Tafel en 4. Kringen.

Laat de catechisanten vervolgens de papiertjes uitwisselen, of neem ze in en probeer ze zelf allemaal te raden. Eventueel kunt u hier nog een prijsje aan koppelen: als u er meer wel raadt dan niet, dan...

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 3 - Wet

Alles van

Leswijzer 3.1 - Heilig

9 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 3.2 - Spiegel

10 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 3.4 - Vervulling

12 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!