Leswijzer 3.2 - Spiegel

Ik voel me slecht

Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 51:1

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden;
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.
Ai, was mij wel van ongerechtigheid;
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden;
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit,
En reinig mij van al mijn vuile zonden.

Psalmen
6:2; 25:3; 38:3; 106:4; 143:2.

Liederen
Gele bundel: 85; 152; 174 179.

Levensvragen

 • Waarom lukt het me niet?
 • Hoe verberg ik mijn slechte kant?
 • Ik heb het verknald…

Doelstellingen

 1. Je weet wat de wet met je doet.
 2. Je weet waarom de wet een spiegel wordt genoemd.
 3. Je snapt wat de wet in je leven moet uitwerken.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Ik voel me slecht…
Hoe meer regels er zijn, hoe moeilijker het is om ze te houden. Als er geen regels zijn, dan weet je ook niet of iets nu wel of niet mag. Hoe meer regels je kent, hoe meer je beseft dat je dingen fout doet. Het is zelfs zo dat als iets niet mag, je het dan juist wilt gaan doen…! De regels laten zien hoeveel je verkeerd doet. Hierdoor kun je je mislukt of slecht voelen. Het confronteert je met wie je zelf bent.

Bijbelgedeelte
Door de wet zie ik pas hoe slecht ik ben.
Door de wet leren we de zonde kennen. Maar de wet roept ook een begeerte in ons hart op om die zonde te doen. Wie de wet volkomen houdt, zal leven. Maar doordat we de wet niet houden, liggen we in de dood. Dat betekent niet dat de wet slecht is. Nee, de wet is goed. De zonde in ons maakt dat wij in de dood liggen en de wet niet kunnen houden. De wet laat ons onze slechtheid zien.

Geloofsleer
De wet is bij uitstek het middel om ons te laten zien dat we slecht zijn.
Wie de wet volmaakt houdt, zal leven. Maar dat kan niemand. De wet laat ons zien wie we zijn, dat we door en door slecht zijn. We liggen in de dood. De wet houdt ons een spiegel voor. Toch blijft de wet staan. Maar het gaat God niet om maar ‘goed bezig’ te zijn. Hij wil dat het een zaak van ons hart is!

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Waardoor kun je je slecht voelen?
 2. Wanneer voel je je slecht?
 3. Wat is je ‘slecht voelen’ eigenlijk?
 4. Hoe kun je je door goede mensen slecht voelen?
 5. Hoe kan je slecht voelen toch goed zijn?
 6. Wat hebben regels of wetten met slecht voelen te maken?
 7. Wat doe je als je je slecht voelt?
 8. Welke mensen uit de Bijbel voelden zich ook slecht? Waar kwam dat door en wat deden ze toen?

Stellingen

 1. Jezelf slecht voelen is een emotie en emoties kun je uitschakelen.
 2. Van jezelf balen hoort erbij, je moet gewoon wachten tot het weer overgaat.
 3. Als je je slecht voelt, stel je te hoge eisen aan jezelf.
 4. Muziek helpt als je je slecht voelt.
 5. Jezelf slecht voelen is juist goed, dan streef je dus naar iets beters.
 6. Als je christen bent, moet je je slecht voelen.
 7. De wet wordt zondags voorgelezen om je slecht te laten voelen.

Idool
Volgens Van Dale betekent ‘idool’ een persoon die je vereert. Andere definities zijn ‘een persoon die of voorwerp dat aanbeden wordt als godheid’. Waarschijnlijk voel je wel aan dat het dan ergens misgaat. Want alleen God moet toch de eer krijgen? En, wat jouw idool aan talenten en gaven heeft, dat heeft hij of zij immers ook maar gekregen! Maar misschien heb je wel een ‘idool’. Niet iemand die je vereert of aanbidt (hopelijk), maar wel iemand waar je tegen opkijkt of iemand waar je wel op zou willen lijken. (Eventueel vertellen wie u vroeger als ‘idool’ had of heeft).

Laat de catechisanten iemand in gedachten nemen op wie ze willen lijken – denk aan een sporter, zanger, christen, filmster - en laat hen vervolgens de onderstaande vragen beantwoorden.

Vragen

 1. Waarom kijk je tegen diegene op?
 2. Waarom zou je wel of niet samen met diegene willen trainen?
 3. Wat zou het met je doen wanneer je ziet dat diegene veel beter is dan jij?
 4. Waarom kun je je ‘idool’ een spiegel noemen?
 5. Wat laat diegene jou eerlijk zien?
 6. Wat laat de Heere Jezus met Zijn leven aan jou zien?

Bij bespreking van de vragen is vooral de vraag wat hun idool hen over zichzelf laat zien van belang. Dit is door te trekken naar het leven van de Heere Jezus. Zijn leven laat ons zien hoe zondig wij zijn.

Voor de spiegel…
Gespreksvragen

 1. Wat zie je?
 2. Wat betekent het?
 3. Waarom wordt de wet ook wel een spiegel genoemd?
 4. Wat heeft dit plaatje met de wet te maken?
  Antwoord: Als we voor de spiegel van de wet gaan staan, dan laat de wet eerlijk zien hoe erg we gezondigd hebben en dat we dus genade nodig hebben.

Druk NIET op de knop!
Bekijk de eerste helft van het filmpje.

Gespreksvragen

 1. Waarom is het zo lastig om NIET op de knop te drukken?
 2. Wat gaat er gebeuren denk je?

Bekijk de tweede helft van het filmpje.

Gespreksvragen
3. Wat is je eerste reactie?
4. Stelling: De regel is slecht, want daardoor willen ze op de knop drukken.
5. Wat is de overeenkomst met de wet?
Antwoord: In de wet staan tien geboden, waaronder ook ver-boden. Deze regels maken een verlangen in ons hart los om deze geboden te overtreden. De wet is niet slecht, maar wij zelf.

Géén woord maken!
Schrijf op een A4 de volgende letters: lgooerh.
Vertel de catechisanten dat ze een minuut muisstil moeten zijn en naar het de letters moeten kijken, maar ze mogen er geen woord van maken in hun hoofd!
Bespreek na de minuut onderstaande gespreksvragen.

Gespreksvragen

 1. Wie weet het woord?
 2. Wat is het woord?
  Antwoord: Horloge
 3. Waarom hebben jullie het woord gemaakt? Het mocht toch niet?!
 4. Wat leert dit je over jezelf?
 5. Stelling: Die regel van niet kijken haalt het slechte in me naar boven, dus de regel is slecht.
 6. Wat heeft dit met de wet te maken?
  Antwoord: Daarvoor gaan we naar het Bijbelgedeelte!

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 3 - Wet

Alles van

Leswijzer 3.1 - Heilig

9 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 3.3 - Kern

11 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 3.4 - Vervulling

12 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!