Leswijzer 3.1 - Heilig

Waarom moet ik luisteren?

Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 19:4

Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij 't hart bekeert.
't Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons 't heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd,
Verlicht de duist're ogen.

Psalmen
1:1; 24:3; 78:4; 119:1, 83.

Liederen
Gele bundel: 74; 75; 208.

Levensvragen

 • Waarom moet ik gehoorzamen?
 • Ik wil doen waar ik zin in heb.
 • Ik wil niet luisteren.

Doelstellingen

 1. Je weet wat de wet is.
 2. Je weet waarom het volk Israël Gods wet moet gehoorzamen.
 3. Je snapt wat jij met de wet te maken hebt.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Waarom moet ik gehoorzamen?
Er zijn zoveel regels waar je je aan moet houden. Op school, thuis, op catechisatie en in het openbaar. Soms heb je zin om tegen die regels aan te trappen. Het gezegde ‘regels zijn er om verbroken te worden’ zegt genoeg. Regels kunnen beknellend voelen, vooral als je het er niet mee eens bent. Waarom worden die regels eigenlijk opgelegd? Waarom moet je ze gehoorzamen?

Bijbelgedeelte
Waarom moet het volk Israël gehoorzamen?
De HEERE heeft het volk Israël gedragen op vleugels en het naar een plaats gebracht waar het Hem kan dienen. De HEERE belooft dat als het naar Zijn stem zal luisteren en zijn verbond zal houden, het dan een heilig volk zal zijn. Een koninkrijk van priesters en koningen. Het volk Israël spreekt als in koor uit dat het dat wil. God geeft het volk de Tien Geboden, in het kader van het verbond.

Geloofsleer
God zet apart, opdat Zijn Woord en verbond gehoorzaamd wordt.
De wet is aan Israël gegeven uit liefde. God openbaart Zijn wil, en Zijn wil is wet. Hij geeft de wet ter bescherming en uit zorg voor de mens. Het zijn kaders waarbinnen leven mogelijk is. Wie Zijn woorden gehoorzaamt, wordt apart gezet. De HEERE zegt namelijk: ‘Wees heilig, want ik ben heilig’ (Lev. 19:2).

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Waarom moet je … [vul in] gehoorzamen?
 2. Wat is het doel van regels?
 3. Wanneer is gehoorzamen moeilijk?
 4. Wanneer is gehoorzamen makkelijk?
 5. Wie weet een voorbeeld van een regel waarvan je niet snapt dat hij er is?
 6. Wie heeft zich wel eens afgevraagd waarom je … [vul in] moet gehoorzamen?
 7. Wat gebeurt er als je … [vul in] niet gehoorzaamt?
 8. Wie vindt gehoorzamen moeilijk? Waarom?

Stellingen

 1. Als je niet begrijpt waarom een regel er is, hoef je ook niet te gehoorzamen?
 2. Gehoorzaamheid moet je verdienen.
 3. Als ik van je houd, is gehoorzamen makkelijk.
 4. Wie niet gehoorzaamt, is vrij.
 5. Het ligt aan de persoon of ik ga gehoorzamen.

Goed ‘geregeld’?!
Overal zijn regels. Soms hebben we dat niet eens door omdat we het zo gewend zijn, maar als je goed nadenkt, dan zie je dat alles ‘geregeld’ is. Kies uit de volgende vijf voorbeelden een voorbeeld uit dat je het meest aanspreekt, en schrijf op (1) welke regels er gelden, (2) waarom je die regels moet gehoorzamen en (3) wat er gebeurt als je dat niet doet. Als je zelf een voorbeeld weet, mag je die ook invullen!

Kerk, Verkeer, Koken, Sport, School, Kerkdienst, Rotonde, Taart bakken, Voetbal, Klaslokaal ?

Bespreek daarna de antwoorden en geef aandacht aan de vraag waarom ze nu die ‘regels’ moeten gehoorzamen.

Waarom moet ik huiswerk maken?
Waarschijnlijk herken je deze vraag wel. ‘Waarom moet ik huiswerk maken?!’ Misschien heb je wel een hekel aan huiswerk en vraag je jezelf dit elke dag af! Maar waarom is dat eigenlijk?

Gespreksvragen

 1. Wie heeft die regel bedacht?
 2. Wat is het doel van die regel?
 3. Wat is het gevolg als je nooit huiswerk maakt?
 4. Waarom is die regel dus gemaakt?

Wat is hier gebeurd?!
Gespreksvragen

 1. Wat zie je?
 2. Hoe kan dit gebeurd zijn?
 3. Hoe is dit op te lossen?
 4. Wat zegt dit over het belang van regels?
 5. Wat is het doel van regels (in deze situatie)?

Apart(gezet)
Lees met elkaar 1 Timotheüs 2:9. (Let op: Deze tekst wordt los van de context behandeld, dus probeer niet te vervallen in kledingdiscussies!).

Gespreksvragen

 1. Wat voor ‘regels’ geeft Paulus?
 2. Waarom zou hij die regels geven?
  Antwoord: Blijkbaar was dat toen nodig. Hij wil door middel van die regels eerbaarheid, nederigheid en matigheid bewerkstelligen.
 3. Wat is het gevolg als de vrouwen deze regels gehoorzamen?
  Antwoorden: Ze zullen opvallen omdat ze zich anders kleden en gedragen dan andere vrouwen.
 4. Waarom moeten wij eigenlijk naar Gods wet luisteren?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 3 - Wet

Alles van

Leswijzer 3.2 - Spiegel

10 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 3.3 - Kern

11 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 3.4 - Vervulling

12 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 3 (Wet) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!