Leswijzer 11.4 - Alleen

Ik voel me alleen...

Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 88:11

Gij hebt èn metgezel èn vrind,
Van mij verwijderd in mijn lijden,
Zodat mijn ziel, hoe z' ook moet strijden,
Bij niemand heul of bijstand vindt;
'k Zoek hen vergeefs, 'k moet eenzaam wenen;
Al mijn bekenden zijn verdwenen.

Psalmen
4:2; 25:8; 102:3.

Liederen
Gele bundel: 4; 143.

Levensvragen

 • Waarom heb ik geen vriend(in)?
 • Ik ben eenzaam…
 • Hoe word ik nu echt gelukkig?

Doelstellingen

 1. Je weet waarom je je alleen kunt voelen.
 2. Je weet waarom Christus het beeld van God is.
 3. Je snapt hoe jij weer hersteld kunt worden.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Ik voel me alleen...
Eenzaamheid komt veel voor. Ook bij jongeren die veel vrienden hebben. Het is een naar gevoel dat ook weer gevolgen kan hebben voor je zelfbeeld. Sinds de coronapandemie is eenzaamheid toegenomen. Hoe kan het dat je je alleen kunt voelen en wat moet je doen als je je alleen voelt?

Bijbelgedeelte
Wat doet de vrouw als ze zich alleen voelt?
De Samaritaanse vrouw die Jezus moest ontmoeten, vult haar leegte op met mannen. Ze heeft al vijf mannen gehad en heeft nu een zesde. Jezus wijst haar echter op het levende water. Wie dat water drinkt, zal nooit meer dorst hebben, omdat de Heilige Geest dan in je komt wonen, Die put uit de Bron: Christus.

Geloofsleer
Alleen in Christus is ware vervulling te vinden.
De verlangens in ons leven zijn een herinnering aan onze hoge afkomst: beelddragers van God. Door het geloof in Christus, word je levenslang vernieuwd naar het beeld van Christus, Die God volmaakt heeft vertegenwoordigd op aarde. De oude mens mag je steeds meer afdoen en de nieuwe mens steeds meer aandoen. Tot op de dag dat je gelijkvormig gemaakt zult worden aan Christus.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Hoe kan het dat we ons alleen kunnen voelen?
 2. Wie voelt zich wel eens alleen?
 3. Wanneer voel je je wel eens alleen?
 4. Wie heeft er alles, maar voelt zich toch alleen? Bedenk een paar voorbeelden.
 5. Wat kun je doen tegen eenzaamheid?
 6. Ken je iemand die zich alleen voelt? Hoe kun je diegene helpen?
 7. Hoe kan het geloof helpen in eenzaamheid?
 8. Kun je je nog alleen voelen als je Jezus kent? Waarom wel of niet?
 9. Hoe kunnen we ons eenzaam voelen, terwijl we met iedereen in verbinding staan?

Stellingen

 1. Als je Jezus hebt, voel je je nooit meer alleen.
 2. Sinds social media is eenzaamheid alleen maar toegenomen.
 3. Contact met mensen is de enige oplossing voor eenzaamheid.
 4. In de kerk zou niemand zich alleen moeten voelen.

Je moet Jezus hebben!
Chris zat een tijdje geleden best diep in de put. Veel vrienden uit zijn vriendengroep kregen verkering, maar hij niet. Het is zelfs een keer gebeurd dat ze met hun vriendinnen weggingen en hij toen maar thuisbleef. Het voelde anders ook een beetje alsof hij er toch niet echt bij hoorde. Hij voelde zich toen echt eenzaam. Het leven zo alleen, daar was eigenlijk niet zoveel aan. Er is toen een ouderling op bezoek geweest. Die had tegen hem gezegd: “Je zult je altijd alleen blijven voelen als je Jezus niet kent. Je moet Hem hebben, dan pas is het echt goed. De Heere Jezus heeft namelijk Zelf gezegd dat wie van het levende water drinkt, nooit meer dorst zal hebben!”.

Gespreksvraag

 1. Wat vind je van dit antwoord? Ben je het ermee eens? Waarom wel of niet?

Pas had Erik de ouderling opgebeld. Hij had namelijk goed nieuws. De Heere heeft zijn gebeden verhoord. Door het werk van de Heilige Geest mag hij nu Jezus kennen als zijn Verlosser. Maar dat was niet het enige wat hij tegen de ouderling heeft verteld. Hij mag nu Jezus kennen, maar hij voelt zich nog steeds alleen… Hoe kan dat?

Gespreksvragen
2. Hoe kan het dat Erik zich nog steeds alleen voelt? Kan dat wel?
3. Wat zou je tegen Erik willen zeggen?
4. De tekst die de ouderling aanhaalt, zien we straks terug in ons Bijbelgedeelte. Wat zou die tekst betekenen en haalt de ouderling deze tekst terecht aan?

Ik heb alles, maar... (bron: Basi-C)
Justin Bieber was nog maar dertien jaar toen de wereld aan zijn voeten lag. Het geld stroomde binnen, hij kon met elk meisje daten dat hij maar wilde en zijn single ‘Baby’ haalde twaalf keer platina. Je zou er jaloers op worden, toch? De inkijkjes die Bieber in zijn leven geeft, lijken echter het tegendeel te bewijzen. Op Instagram deed hij er al eerder een boekje over open. “Als achttienjarige had ik miljoenen op de bank, maar geen skills voor het echte leven.” De zanger vertelde dat hij rond zijn negentiende harddrugs ging gebruiken en zo de band met mensen om hem heen kapotmaakte. “Ik distantieerde me van iedereen die van me hield en verborg me achter een schim van mezelf.”

In een recent liedje (Lonely) geeft Justin Bieber weer een inkijkje in zijn leven. In de clip bij het liedje zie je iets van de leegte, de eenzaamheid. In het liedje beschrijft hij dit ook treffend:

*"What if you had it all
But nobody to call?
Maybe then you’d know me
‘Cause I’ve had everything
But no one's listening
And that’s just ** lonely"

Beantwoord in tweetallen de vragen:

 1. Wat is je eerste reactie als je de tekst leest (en het filmpje ziet)
 2. Hoe komt het dat Bieber zich eenzaam voelt, terwijl hij alles heeft?
 3. Welke voorbeelden van bekende pop- of filmsterren ken je die zoiets vergelijkbaars hebben (meegemaakt)?
 4. Welke les kun je hier voor jezelf uit trekken?

Gespreksvragen

 1. Wie herkent dit gevoel van eenzaamheid en wil er wat over vertellen?
 2. Is Jezus een oplossing voor de eenzaamheid?
 3. Wat kunnen wij doen om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen?

Eenzaamheid
Veel jongeren voelen zich alleen, eenzaam. Hoewel we continu met iedereen in verbinding staan, missen we blijkbaar toch echte vriendschap. De relaties zijn vaak zo oppervlakkig, dat je niet echt je hart kunt luchten. Het is geen makkelijk onderwerp om over te praten, omdat er vaak ook schaamtegevoelens bij dit onderwerp komen kijken. Vandaag gaat het over ‘alleen voelen’, maar we gaan het op een anonieme manier doen. Deel papiertjes uit. Op het papiertje mogen jullie allemaal zo eerlijk mogelijk een vraag beantwoorden: ‘Wanneer voel jij je wel eens alleen en hoe kan dat?’. Laat iedereen de papiertjes inleveren en lees vervolgens de antwoorden voor.

Gespreksvragen

 1. Wat kunnen we doen tegen eenzaamheid?
 2. Hoe kan het dat er eenzaamheid is, als we altijd in verbinding met iedereen staan?
 3. Wie voelt zich wel eens alleen en wil hier wat over vertellen?
 4. Hoe kan het geloof helpen in eenzaamheid?

Brugzin
In de verbindingen hebben we nagedacht over eenzaamheid. In het Bijbelgedeelte gaat het over een vrouw die al vijf mannen heeft gehad. Als ze de Heere Jezus tegenkomt, wijst Hij haar onverwachts op iets, dat al haar leegte zal vervullen. Wat zal dat zijn?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 11 - Mens

Alles van

Leswijzer 11.1 - Beelddrager

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 11.2 - Verbroken

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 11.3 - Relaties

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de complete methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!