Leswijzer 11.3 - Relaties

Hoe leef ik in relaties?

Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 119:17

Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

Psalmen
16:4; 25:2; 78:1.

Liederen
Gele bundel: 59; 74; 175.

Levensvragen:

 • Hoe moet ik me gedragen?
 • Hoe moet ik met anderen omgaan?
 • Ik kan niemand vasthouden...

Doelstellingen:

 1. Je weet met wie je in een relatie staat.
 2. Je weet hoe je in een relatie moet leven.
 3. Je snapt waarom de hoge eis in die relaties verkondigd blijft worden. ||

Hoofdlijnen:

Levensvraag
Hoe leef ik in relaties?
In het leven staan we in veel relaties: familie, gezin, vrienden, vriend(in) en misschien nog wel meer. Het is echter heel lastig om al die relaties goed te houden. Er ontstaat makkelijk afstand of verwijdering. Er is niets ergers dan relaties (van dichtbij) die stukgaan. Maar hoe doe je dat nu, leven in een relatie?

Bijbelgedeelte
Hoe leeft Jozef in een relatie?
Jozef leeft in een relatie met Maria, en met God. Hij wil Maria in het geheim verlaten, omdat hij denkt dat ze vreemd is gegaan. Hij wil haar verlaten om zo de schande op zich te nemen, maar de engel die aan hem verschijnt zegt dat het Kind uit de Heilige Geest is en de Messias is. Jozef blijft bij Maria.

Geloofsleer
Goed leven in relaties kan alleen als er een relatie is met God.
‘Goed’ leven in relaties zonder God, is schijngoedheid. Wie God liefheeft, wil Hem gehoorzamen. In de eerste tafel van de Wet staat hoe we voor God moeten leven en in de tweede staat hoe we moeten leven met onze naaste. God vraagt ons ook de schepping te bewerken, beheren en bewaren. We kunnen dit echter niet, daarom spoort het ons aan om de toevlucht tot God te (blijven) nemen.

Verbinden:

Gespreksvragen

 1. Wat is een ‘relatie’ eigenlijk?
 2. Met wie sta jij allemaal in een relatie?
 3. Hoe onderhoud jij de relaties waarin je staat?
 4. Wat zijn kernbegrippen voor het leven in relaties?
 5. Als iemand jou om relatieadvies vraagt, wat zou je dan zeggen?
 6. Welke relatie is door jou verwaarloosd? Waar kwam dat door?
 7. Hoe moet je leven in relatie tot God, de naaste en de schepping?
 8. Wat zegt de Bijbel over hoe je moet leven in relaties?
 9. Wie in de Bijbel is een voorbeeld van hoe je moet leven in een relatie?

Stellingen

 1. In een relatie moet je eerst zelf gelukkig zijn, anders kun je de ander ook niet gelukkig maken.
 2. Een relatie met een jongen of meisje zonder God, kan geen goede relatie zijn.
 3. Relaties onderhouden is lastig.
 4. In een relatie moet je de ander altijd op de eerste plek zetten.
 5. Van Jezus kunnen we leren dat je jezelf moet geven, ook al gaat het ten koste van jezelf.

Relaties
Bij relatie moet je misschien gelijk aan verkering denken, maar het is breder dan dat. In het leven staan we met veel mensen in (een) relatie. Beantwoord eerst voor jezelf de volgende vraag.

Vraag

 1. Met wie sta jij allemaal in een relatie? Probeer zoveel mogelijk antwoorden te verzinnen.
  Mogelijke antwoorden: ouders; broers en zussen; opa en oma; ooms en tantes; nichten en neven; vriend(inn)en; kennissen; klasgenoten; buren.

Inventariseer de antwoorden. Relaties onderhouden gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen. Kies voor jezelf uit de vorige vraag twee soorten relaties en beantwoord dan de volgende vragen.

Vragen
2. Hoe onderhoud je beide relaties?
3. Hoe zou je deze relaties moeten onderhouden?
4. Wat is het belangrijkste in relaties onderhouden?
5. Wat is jouw zwakste punt in relaties onderhouden?
6. Hoe ziet leven in relatie met God er volgens jou uit?

Gespreksvragen

 1. Wie kan zich een relatie herinneren, die helemaal is verwaarloosd?
 2. Wat zijn kernbegrippen in relaties?
 3. Hoe lijkt een relatie met mensen op een relatie met God?

Soorten relaties
In de twee vorige lessen ging het telkens over de mens die in relatie leeft. Er zijn drie categorieën die ook telkens terugkomen: leven in relatie tot God, de mens (naaste) en de schepping. De eerste les ging het erover dat de mens geschapen is in die relaties, in de tweede les ging het over gebroken relaties, maar in deze les denken we na over hoe we zouden moeten leven in deze relaties. Leg in vier hoeken van het lokaal een blad neer met daarop ‘Leven in relatie tot God’, ‘leven in relatie tot de naaste’, ‘leven in relatie tot de schepping’ en ‘algemeen’. Ga naar elke hoek in dit lokaal toe en schrijf een kernzin of -woord op wat bij een goede relatie hoort. Bij algemeen mag je een kernwoord opschrijven wat volgens jou voor al die relaties geldt. Inventariseer de antwoorden.

Gespreksvragen

 1. Wie heeft dit opgeschreven en waarom?
 2. Wat is nu het belangrijkste in leven in relaties?
 3. Wat leert de Bijbel ons over het leven in relaties?

Voorbeeldrelatie
Wie uit de groep vindt dat hij of zij een goede relatie heeft en wil daar wat vragen over beantwoorden?

Vragen

 1. Wat vind je goed in jullie relatie?
 2. Wat kan er beter in jullie relatie?
 3. Wat zijn volgens jou kernwaarden in een relatie?
 4. Welke drie tips zou je geven als iemand je vraagt om relatieadvies?

Relatieadvies
Peter staat op het punt om een relatie te krijgen met Sanne. Een meisje waar hij al heel lang verliefd op is. Hij wil zijn uiterste best doen om de beste vriend te zijn die Sanne ooit heeft gehad. Maar hij voelt zich een beetje onzeker over het feit of hem dat wel gaat lukken. Dit zal zijn eerste relatie worden, dus ervaring heeft hij niet echt.

Stel je voor dat Peter bij jou komt om advies te vragen. Wat voor advies zou je hem geven? Bedenk allemaal één advies.

Gespreksvragen
Eventueel kunt u wat delen uit uw eigen relatie.

 1. Wat voor advies zou jij Peter geven? Waarom juist dat advies?
 2. Welke drie adviezen van de adviezen die allemaal genoemd zijn, zijn nu het belangrijkste?
 3. Wat zegt de Bijbel over relaties?
 4. Welke persoon in de Bijbel is jouw voorbeeld als het gaat om relaties?

Hoe leef ik in relatie?
Op deze vraag zijn veel verschillende antwoorden te geven. Vijf personen zeggen wat zij het belangrijkst vinden. Beantwoord met je buurman of -vrouw de vragen na het lezen van de uitspraken.

A. Pim: In een relatie draait het altijd om de ander. Je moet altijd het geluk van de ander voor ogen hebben, dan word je zelf ook gelukkig.
B. Hannah: Een relatie kan pas echt slagen als je een relatie met Jezus hebt.
C. Joost: In een relatie moet je er goed op letten dat je allebei evenveel geeft. Het moet niet zo zijn dat de ander er meer voor doet dan jij, of andersom.
D. Erika: Het belangrijkste in een relatie vind ik vrijheid. Ook al ben je samen, je moet altijd je eigen dingen kunnen blijven doen.
E. Jan: In een relatie moet je in ieder geval zelf gelukkig zijn. Dan kun je er namelijk ook pas echt voor de ander zijn. En als je niet gelukkig bent, dan kun je beter stoppen.

Vragen

 1. Waarom ben je het wel of niet (gedeeltelijk) eens met A-E?
 2. In welke persoon herken jij je het meest?
 3. Welke uitspraak is nu het belangrijkste? Discussieer hier met elkaar over.
 4. Welke zelfbedachte uitspraak vinden jullie het allerbelangrijkst?

Gespreksvragen

 1. Met welke uitspraak zijn jullie het niet eens?
 2. Welke uitspraken hebben jullie zelf bedacht? En waarom is dat zo belangrijk?
 3. Wat zegt de Bijbel over relaties?

Brugzin
In de verbindingen hebben we nagedacht over hoe je nu moet leven in relatie(s). In het Bijbelgedeelte gaan we kijken naar Jozef. Hoe leeft hij in relatie?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 11 - Mens

Alles van

Leswijzer 11.1 - Beelddrager

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 11.2 - Verbroken

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 11.4 - Alleen

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de complete methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!