Leswijzer 11.2 - Verbroken

Het doet pijn...

Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 69:7

Hoor mij, o HEER, Uw goedertierenheid
Is goed; zie mij dan aan met gunstig' ogen.
Hoe teer, hoe groot is mij Uw mededogen!
Verhoor Uw knecht, die hete tranen schreit.
Verberg voor hem Uw aangezicht toch niet,
Want ik bezwijk door angst en tegenheden;
Ai, haast U mij ter hulp in mijn verdriet;
De nood klimt hoog; verhoor mijn smeekgebeden.

Psalmen
6:7; 22:1; 69:7; 102:1.

Liederen
Gele bundel: 142; 174.

Levensvragen:

 • Ik ben verdrietig...
 • Waarom gebeurt dit?
 • Er is zoveel leed...

Doelstellingen:

 1. Je weet wat de oorzaak is van de pijn.
 2. Je weet wat de gevolgen hiervan voor jou zijn.
 3. Je snapt wat dit voor jouw roeping als vertegenwoordiger betekent. ||

Hoofdlijnen:

Levensvraag
Het doet pijn!
Mensen doen elkaar zoveel pijn... Een jongen uit de klas die gepest wordt, een vriendin die vroeger is misbruikt, ouders van een vriend die in scheiding liggen en ruzie binnen je eigen familie. Waarom kunnen ze niet allemaal gewoon aardig tegen elkaar doen?! Het doet me pijn!

Bijbelgedeelte
Het doet God ook pijn...
Als de HEERE God naar de aarde kijkt, ziet Hij dat die eens goede mens, nu totaal bedorven en aangetast is door de zonde. Het berouwt Hem dat Hij de mens gemaakt heeft en het bedroeft Hem in Zijn hart, het doet Hem pijn. Hij besluit alle levende wezens (uitgezonderd de vissen) te verdelgen, maar Hij blijft genadig.

Geloofsleer
De mens heeft zichzelf van het beeld van God beroofd.
Door de zondeval heeft de mens zichzelf van het beeld van God beroofd. Toch wordt hij nog wel op zijn oorspronkelijke roeping aangesproken. Hij kan alleen niet meer aan die roeping voldoen, omdat hij zijn gaven heeft verloren. Hij is beeld van God in negatieve modus. Dat heeft gevolgen voor alle relaties waar de mens in staat. Dat doet God pijn. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden om de mens te vernieuwen.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat doet jou echt pijn?
 2. Wie heeft jou echt pijn gedaan?
 3. Welke gevolgen van verbroken relaties zie jij om je heen?
 4. Als je kijkt naar de opdracht van de mens (les 1), wat is er dan allemaal verkeerd gegaan? Wat doet het meeste met jou?
 5. Wat zou het met God doen om al de gevolgen van de verbroken relaties te zien?
 6. Hoe zou God nu naar deze wereld kijken?
 7. Waarom doen mensen elkaar zoveel verdriet?
 8. Hoe is al die pijn ontstaan?

Stellingen

 1. Al het verdriet in de wereld doet God niks, want Hij wist van tevoren dat het gebeuren zou.
 2. God kan geen pijn hebben, want Hij is God.
 3. Ik maak me vaker drukker om wat ík ergens van vind, dan om wat God ervan vindt.
 4. Als alle gebrokenheid echt wat met God doet, zou Hij wel ingrijpen.

Open brief
Er is veel pijn in de wereld door verbroken relaties. De kinderen van ouders die gescheiden zijn of in scheiding liggen, hebben daar (soms) heel hun leven last van. In het filmpje dat we gaan kijken, wordt er een open brief aan alle gescheiden ouders voorgelezen.

Gespreksvragen

 1. Wat vind je van dit filmpje?
 2. Waarom doet het zo’n pijn als ouders (op het punt staan om te gaan) scheiden?
 3. Wie herkent iets van dit filmpje en wil daar wat over delen?

In de reacties onder dit filmpje, wordt ook veel pijn en verdriet gedeeld en herkend.

 1. ‘gebroken, mijn ouders vertikten het om bij elkaar te zitten/staan tijdens mijn diploma-uitreiking. Ze moesten eens weten hoeveel pijn ze mij daarmee gedaan hebben’.
 2. ‘Ik ben 18 en heb gescheiden ouders. Ik heb hier op het moment heel veel last van! Ik hou mijn tranen binnen omdat ik mijn pijn niet wil laten zien. Ik heb een superleuke stiefvader, maar dat maakt het soms alleen maar moeilijker! Ik herken zoveel uit dit filmpje en als ik dan die blaadjes zie trillen denk ik: wat zou ik haar graag een knuffel geven! We zijn niet alleen!❤️’.
 3. ‘Zit weer eens alleen te janken, deze woorden zijn zo mooi. Maar ik zou ze nooit durfen delen. Binnen acht dagen na het nieuws dat mijn ouders gaan scheiden, kende ik mijn vaders nieuwe vriendin en haar 2 dochters, zij kenden mijn vader al veel langer en ik voelde me echt het 5e wiel. Het lijkt wel of hij mij vergeten is, hij doet nu al alles voor hen terwijl ik (de jongste) zelf naar een oplossing moet zoeken.’
 4. ‘Ik heb dit meegemaakt en ik moet elke dag huilen’.

Gespreksvragen
4. Wat is de oorzaak van deze pijn? De mens is toch als beeld van God geschapen?
5. Wat zou dit met God doen?

Wat is er fout gegaan?
Als we even terugdenken aan les 1, dan zie we daar drie categorieën waarin de mens een verantwoordelijkheid heeft gekregen. Deze drie categorieën zijn: God, naaste en schepping. Als we nu naar die drie categorieën kijken, dan zien we dat het niet zo is als het bedoeld is. En dat is nog maar zachtjes uitgedrukt. Verdeel het bord in drie categorieën. Bedenk voor de categorie die je als groep hebt, zoveel mogelijk concrete voorbeelden van wat er op dat gebied verkeerd is gegaan en schrijf die op het bord.

Mogelijke antwoorden
God: Zijn Woord niet serieus nemen; Hem niet geloven; Hem verdriet doen door zonde op elk van de drie categorieën; weinig tijd voor Hem nemen; Zijn geboden overtreden.
Naaste: pesten; negeren; scheidingen; ruzie maken; misbruik; uitschelden; slaan; verwaarlozen.
Schepping: uitbuiting van de aarde; afval in de natuur gooien; uitsterven van dieren; dierenmishandeling; vervuiling van de aarde.

Gespreksvragen

 1. Welke categorie met voorbeelden doet het meest wat met je?
 2. In welk concreet voorbeeld herken jij de meeste pijn?
 3. Hoe kan de mens, die naar het beeld van God geschapen is, deze pijn veroorzaken?
 4. Wat zou het met God doen als Hij al deze gebrokenheid ziet?

Zie je de pijn?
In de foto op de dia zie je zes situaties. Geef iedereen een nummer. Kijk goed naar je foto en bedenk wat er gebeurd kan zijn en waarom het pijn doet.

Gespreksvragen

 1. In welk plaatje herken je je het meeste en waarom?
 2. Wat is hier de diepste oorzaak van?
  Antwoord: De zondeval.
 3. Wat zouden deze situaties met God doen?

Brugzin
In de verbindingen hebben we veel gezien van de pijn die ontstaat door gebroken relaties. Vaak staan we alleen maar stil bij wat het met ons doet, maar in het Bijbelgedeelte gaan we lezen wat het met God doet.

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 11 - Mens

Alles van

Leswijzer 11.1 - Beelddrager

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 11.3 - Relaties

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 11.4 - Alleen

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de complete methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!