Leswijzer 11.1 - Beelddrager

Wat is het doel van mijn leven?

Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!

Zingen: Psalm 146:4

Gaat niet de mens, als in een beeld, daarheen,
Gelijk een schaduw, die verdwijnt?
Men woelt vergeefs; men brengt met zorg bijeen,
Al wat op aard' begeerlijk schijnt;
En niemand is verzekerd, wie eens al
Die goed'ren naar zich nemen zal.

Psalmen
8:4; 39:4; 89:19; 90:6; 144:2.

Liederen
Gele bundel: 59; 73; 172.

Levensvragen

 • Wat is de zin van mijn leven?
 • Waarvoor ben ik op aarde?
 • Wat is Gods bedoeling met mijn leven?

Doelstellingen

 1. Je weet hoe de mens geschapen is.
 2. Je weet wat dat inhoudt.
 3. Je weet wat het doel is van je leven.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Wat is het doel van mijn leven?
Soms heb je van die momenten dat je je afvraagt waar je eigenlijk voor leeft. Als het even niet lekker gaat, kan deze vraag nog sterker op je afkomen. Wat heeft jouw leven voor zin? Stel je voor dat je er morgen niet meer bent, wat heb je dan bereikt in je leven? Wat moet je bereiken? Wat is jouw levensdoel?

Bijbelgedeelte
Wat zegt het scheppingsverhaal over ons levensdoel?
De HEERE God schept de mens, mannelijk en vrouwelijk, naar Zijn beeld en gelijkenis. Het doel van de mens is om als onderkoning te heersen op aarde en zo God te vertegenwoordigen. De mens is de kroon op Gods schepping, maar wel volstrekt afhankelijk van God.

Geloofsleer
De mens is Gods beeld en gemaakt om Hem te vertegenwoordigen.
De mens is als beeld van God zó geschapen, dat hij God op aarde volmaakt kan vertegenwoordigen. De mens is namelijk in ware gerechtigheid en heiligheid geschapen. Het doel van ons leven is om God te eren door in volmaakte relatie te leven met (1) God, (2) de mens (onze naaste) en (3) de schepping.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Waarvoor ben jij op aarde?
 2. Wat is het doel van jouw leven?
 3. Wat wil jij bereiken in je leven?
 4. Wanneer is je leven geslaagd?
 5. Wanneer heeft jouw leven echt zin?
 6. Wie voelt zich weleens nutteloos? Wat doe je dan?
 7. Wat is het levensdoel van onchristelijke mensen? Lijkt dat doel op dat van jou?
 8. Wat voor zin geeft het christelijk geloof aan jouw leven?
 9. Hoe kun je ontdekken wat Gods bedoeling met jouw leven is?

Stellingen

 1. Ik weet zeker dat mijn leven zin heeft.
 2. Als ik de Heere Jezus mag kennen als mijn Zaligmaker, is mijn leven geslaagd.
 3. Jezelf nutteloos voelen is goed, want dan ga je nadenken over het leven.
 4. Het enige doel dat God met mijn leven heeft, is dat ik tot geloof kom.
 5. Zonder God kan je leven geen zin hebben.
 6. Het levensdoel van niet-christenen kan hetzelfde zijn als dat van christenen.

Brainstorm
Wie herkent het gevoel dat je je soms afvraagt waarom en waarvoor we eigenlijk op aarde zijn? Als we even denken aan de miljoenen mensen die er op aarde geleefd hebben en nu allemaal zijn overleden, dan kan dat gevoel je best bekruipen. Of als je hoort dat er iemand op het hoogtepunt van zijn leven een ongeluk krijgt. Wat maakt dat je leven dan echt zin heeft gehad?

Deel post-its uit. Denk na over deze vraag en schrijf een antwoord op deze vraag op je post-it: ‘Wat is het doel van mijn leven en hoe ga ik dat bereiken?’ Als alle post-its ingevuld zijn, gaat u naar de volgende dia (of maakt u op het bord twee kolommen). Daar staat links ‘op God gericht’ en rechts ‘op het hier en nu gericht’. Op het bord staan twee kolommen. Boven de linker kolom staat ‘op God gericht’ en rechts staat ‘op het hier en nu gericht’. Kijk naar het antwoord op je post-it en hang het in de kolom waarvan jij denkt dat het thuishoort. Lees een paar post-its uit beide kolommen voor.

Gespreksvragen

 1. Wie heeft deze post-it opgehangen? Waarom heb je dit opgeschreven?
 2. Wat wil God dat wij in ons leven bereiken? Hoe doen we dat?
 3. Zijn al de dingen die bij ‘op het hier en nu gericht’ staan niet goed? Waarom wel of niet?

Alles is vluchtig…
‘Wat voor voordeel heeft de mens eraan dat hij heel zijn leven moeite doet om vermogen op te bouwen? Na een korte tijd zal hij sterven en kan hij niks meenemen. Iedereen komt en gaat, terwijl de seizoenen elkaar blijven afwisselen…’

Gespreksvraag

 1. Aan wat voor persoon moeten jullie denken als je deze tekst hoort?

Deze tekst komt uit de Bijbel! Het is geschreven door Salomo, de man die alles had. Lees Prediker 1:1-11 en beantwoord voor jezelf de vragen.

Vragen

 1. Hoe zou je de boodschap van Salomo samenvatten?
 2. Wat vind je van die boodschap?
 3. Als je aan Prediker vraagt waarom hij op aarde is, wat zou hij dan zeggen?
 4. Lees nu Prediker 12:12-14. Verandert dit je antwoord?
 5. Waarvoor ben jij op aarde?
 6. Wat wil jij bereiken in jouw leven?

Gespreksvragen

 1. Wat heb je geleerd van Salomo?
 2. Wat is jouw levensdoel?
 3. Wat is Gods bedoeling met jouw leven?

Ik voel me nutteloos…
Op forums worden vaak anoniem vragen gesteld. Vaak zijn dat vragen die je in het echt niet durft te stellen. Deze tekst is letterlijk gekopieerd van zo’n forum. Lees samen het verhaal.

“Ik denk dat eigenlijk iedereen dat gevoel wel kent, dat je je echt gewoon rot en/of nutteloos voelt. Dan begin je jezelf af te vragen ""Waarom doe ik dit allemaal?"" of ""Maak ik wel de juiste beslissingen en keuzes?"". Dit gevoel kan soms tijdelijk zijn, maar soms ook ontzettend lang duren. Zo heb ik dit gevoel echt een hele lange periode gehad aan het begin van dit schooljaar. Hierdoor was mijn moeder zelfs bang dat ik een depressie zou gaan krijgen, maar dat was gelukkig niet het geval.
Ik zeg vaak tegen mezelf dat dit gevoel bij de pubertijd hoort, en dat kan ook best wel kloppen, maar dit hoeft echt niet altijd zo te zijn. Het stomme is echter dat je hier niet veel aan kan doen. Natuurlijk kan je leuke films gaan kijken, even een frisse neus halen of gewoon afspreken met mensen, zodat je wat afleiding hebt en dat gevoel misschien weer verliest, maar soms kan je echt niets doen en niets helpt er dan tegen. Als ik eenmaal dat gevoel heb, dan ga ik ook echt alles erbij betrekken. Ik stel mezelf de vraag of alles wat ik doe nog wel nut heeft, of ik niet gewoon beter kan stoppen met alles wat ik nu doe en hoe mijn toekomst er überhaupt uit zal zien (en hier kijk ik op dat moment dan heel negatief naar).”

Gespreksvragen

 1. Wie herkent dit gevoel?
 2. Wat doe je als je je zo voelt?

Het meisje dat deze vraag heeft gesteld, heeft zo haar eigen manier om dit gevoel kwijt te raken. Lees het stuk verder.

“Nu merk ik zelf dat ik dat gevoel dus kan verliezen als ik naar inspirerende dingen ga kijken. Bijvoorbeeld (en dit ligt voor mij persoonlijk - het is voor iedereen anders) als ik kijk naar behind the scenes van The Hobbit of The Lord of the Rings. Dat klinkt misschien heel kinderachtig of raar, maar ik krijg gewoon een kick als ik die acteurs zo gelukkig en vrolijk zie omdat ze het zo naar hun zin hebben en doen waar zij goed in zijn. Dan denk ik vaak; als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook.
Ergens ben ik dan wel heel jaloers - want ik zou heel graag willen acteren, maar daar ben ik te verlegen en awkward voor, maar ik ben wel heel blij voor de mensen die dat wel kunnen. Dus in feite moet ik positief blijven denken en iets vinden wat ik wel leuk vind en wel kan doen. Ook al zijn die doelen misschien moeilijk te bereiken, het is beter om iets in gedachten te houden dan helemaal niets.”

Gespreksvragen
3. Hoe raakt dit meisje haar negatieve gevoelens kwijt?
4. Wat vind je van haar ‘oplossing’?
5. Waarom heeft jouw leven zin?
6. Wat is Gods doel met jouw leven?

Heeft het leven zin?
Aan psychiater Dirk de Wachter wordt gevraagd of het leven zin heeft.

Bekijk het filmpje (tot 1:31) en bespreek in tweetallen de volgende vragen.

 1. Wat voor antwoord geeft psychiater De Wachter op de vraag?
 2. Waarom moeten we volgens hem zelf zin maken?
 3. Wat heeft jouw leven voor zin?
 4. Wat is Gods bedoeling met jouw leven?

Hartaanval
Fokke Obbema heeft een hartstilstand zonder hersenschade overleefd. Dat is een wonder, want 80% van de mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, overlijdt. En van die 20% die het wel overleeft, houdt de helft er hersenschade aan over. In dit filmpje blikt Fokke hierop terug.

Bekijk het filmpje (vanaf 3:15).

Gespreksvragen

 1. Wat kwam er bij Fokke hard binnen?
 2. Stel je voor dat wij in Fokkes plaats zouden zitten. Wat zouden we dan antwoorden op zijn laatste vraag: ‘Wat stelde mijn leven eigenlijk voor en deed ik het tot dan toe wel goed?’?
 3. Wat is jouw levensdoel?
 4. Wat is Gods bedoeling met jouw leven?

Brugzin
We hebben samen nagedacht wat ons levensdoel is en onszelf afgevraagd wat Gods bedoeling is met ons leven. Om dit te weten te komen, gaan we kijken naar hoe we geschapen zijn en waarom.

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 11 - Mens

Alles van

Leswijzer 11.2 - Verbroken

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 11.3 - Relaties

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 11.4 - Alleen

1 november 2020
Deze leswijzer hoort bij thema 11 (Mens) van de catechesemethode van Just Read It!
+
Ontwikkeld door
Bekijk de complete methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!