Overdenking - Versterking voor de gemeenten

Paulus’ doel van zijn tweede zendingsreis is allereerst de gemeenten bezoeken die op de eerste reis zijn ontstaan.

LEZEN
Handelingen 15:41, 16:4-5

ZINGEN
Psalm 122:1

OVERDENKING
Paulus’ doel van zijn tweede zendingsreis is allereerst de gemeenten bezoeken die op de eerste reis zijn ontstaan. Hij ziet er naar uit om de gelovigen te bezoeken, om ze te bemoedigen en versterken. Dat zal hij doen door onderwijs te geven over de Heere Jezus. Dat onderwijs zal onder andere gaan over hoe je als christen moet leven. Daar waren vragen over gekomen, specifiek met betrekking tot allerlei wetten uit het Oude Testament. Die vragen zijn door de apostelen besproken in Jeruzalem. Het verslag van die vergadering lees je in Handelingen 15:1-31. In het kort komt het erop neer dat gelovigen uit de heidenen niet als Joden hoeven te gaan leven. Wel moet er een zuivere omgang zijn met God, met elkaar en met de schepping. Daarom moeten gelovigen uit de heidenen breken met alles wat te maken heeft met afgodendienst, seksuele uitspattingen en heidense eetgewoonten, zoals het nuttigen van bloed (Hand. 15:29). De Heere zegende de gemeenten waar men zich aan deze regels hield. Daar mocht namelijk Gods nabijheid worden ervaren in geloofsgroei en gemeentegroei. Ook in onze tijd is het voor de groei van het geloof en van de kerk belangrijk dat we luisteren naar Gods Woord. Dat is voor ieder persoonlijk belangrijk, maar zeker ook voor de gemeente. De gemeenten werden versterkt, staat aan het begin van vers 5. Gods Woord versterkt mensen en verbindt mensen. Mooi als dat ook bijvoorbeeld op vakantie mag worden ervaren. Niet alleen het onderlinge contact in de groep. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar het is ook mooi om als dat mogelijk is op vakantie op zondag een christelijke gemeente te bezoeken. Ondanks een taal- en cultuurkloof kan er door het geloof in de éne Naam, Jezus Christus, grote verbondenheid worden ervaren. Vraag is natuurlijk wel of die Naam jou lief is geworden boven alle namen.

VERWERKING

  1. Op welke manier krijg jij onderwijs over het christelijk geloof?
  2. Wat ken jij persoonlijk van het ‘bevestigd worden in het geloof’?

GESPREKSVRAAG
Waarom vind jij het wel of niet belangrijk om op vakantie naar de kerk te gaan?
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!