Geloofsgesprek

Als opvoeders, leidinggevenden en ambtsdragers vinden we het geloofsgesprek belangrijk. Maar velen hebben ook moeite om geestelijke thema’s met kinderen en jongeren aan de orde te stellen. Vertel over Gods grote daden aan de volgende generatie!