Zonde

Zonde is de grote ‘kapotmaker’. Het betekent dat de mens de relatie met God en de naaste doelbewust vernietigt. Zonde verblindt het oog en verduistert het hart van mensen.