Doeners

De een leert graag nieuwe dingen door te denken of te dromen, een ander door te doen. De doeners hebben het in de kerk niet altijd makkelijk. Hoe kunnen we hen optimaal betrekken en inzetten?