Leswijzer 12.3 - Genadeverbond

Het is nu te laat...

Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.

Zingen: Psalm 89:2

"Ik heb", dit was Uw taal, "een vast verbond gemaakt
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt;
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren',
Aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen:
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen,
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen."

Psalmen
25:7; 81:12; 105:5; 111:5

Liederen
Gele bundel: 7; 43

Levensvragen

 • Het is weer mislukt...
 • Kan het nog voor mij?
 • God ziet me aankomen...

Doelstellingen

 1. Je weet wat je moet doen als je denkt dat het te laat is.
 2. Je weet wat het genadeverbond is.
 3. Je weet waarom het genadeverbond heet.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Het is nu te laat...
Het mislukt elke keer. Ik heb God al zó vaak beloofd om dat ene niet meer te doen maar het is weer te laat. Als ik het toch doe, denk ik zelfs vanbinnen al: Ik vraag straks wel weer om vergeving. Ik word zo moe van mezelf. Wat moet God met mij? Het is nu te laat... Laat ik eerst mezelf maar eens aanpakken.

Bijbelgedeelte
Is het te laat?
Ja, het is te laat, maar niet te laat. Het volk heeft het verbond verbroken. Maar het is niet té laat. God belooft een nieuw verbond te sluiten. Hij zal Zijn wet in hun binnenste geven. Hij zal hun tot een volk zijn en zij Hem tot een volk. Ze zullen Hem allemaal kennen en Hij zal hun zonden vergeven.

Geloofsleer
Het genadeverbond is een en al genade: God geeft wat Hij vraagt.
In de (heils)geschiedenis werkt God toe naar de vervulling van het genadeverbond en openbaart Hij daar steeds meer van. Via Adam, Noach, Abraham, Mozes en David komt het bij Christus: Hij heeft het genadeverbond vervuld en de straf gedragen voor verbondsbrekers. Daarom kan God nu door Christus uit genade geven wat Hij vraagt: volkomen gehoorzaamheid aan Zijn verbond.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wanneer heb jij je wel eens afgevraagd of het nu te laat is?
 2. Wanneer is het te laat?
 3. Wat heb je gedaan toen jij dacht dat het nu echt te laat was?
 4. Kan het voor God té laat zijn? Waarom wel of niet?
 5. Is het niet te makkelijk als je altijd maar weer bij God terug kunt komen?
 6. Wordt genade niet goedkoop als je elke keer voor hetzelfde vergeving vraagt?
 7. Aan wie in de Bijbel moet je bij deze levensvraag denken?

Stellingen

 1. Als je elke keer weer gewoon bij God kunt komen, wordt de drempel tot zondigen lager.
 2. God wil je elke keer vergeven, maar je moet dan wel laten zien dat je echt voor Hem gaat.
 3. Het gevoel dat het te laat is, komt altijd van de duivel.
 4. Het is niet goed als je denkt dat het te laat is, je moet gewoon altijd naar God teruggaan.
 5. Voor God is het nooit te laat, wat je ook doet.

Wéér mislukt! @$#
Hoe lang kan hij zichzelf nog voor de gek houden? En God? Gisteravond heeft hij weer porno gekeken. Hij heeft het nu al twee weken volgehouden, maar nu moet hij weer opnieuw beginnen. Hij had zich zo voorgenomen om het niet te doen, maar hij heeft er weer aan toegegeven. Zo gaat het nu al bijna een jaar. Elke keer begint hij weer met nieuwe moed. Elke keer weer met een nieuwe belofte. Elke keer weer naar God terug en om vergeving vragen. Maar nu is het genoeg. God heeft veel geduld, maar hij vindt het zichzelf eigenlijk niet eens meer waard om vergeven te worden. Hij is zo verschrikkelijk slap. Hoe moeilijk kan het zijn om geen porno te kijken?! Hij gaat het ook niet eens meer proberen. Het is toch al verknald. Helemaal verzondigd. Dan kan hij er nu maar beter aan toegeven in plaats van dat hij heel de tijd zo schijnheilig bezig is. Daar is hij wel klaar mee. Het is nu gewoon te laat. Voor hem is het blijkbaar niet weggelegd.

Beantwoord voor jezelf de vragen.

 1. Waarom vindt Jaap het te laat?
 2. Wat vind je van zijn conclusie?
 3. Wat denk jij: ís het te laat?
 4. Hoe zou je Jaap praktisch kunnen helpen?
 5. Hoe zou je hem geestelijk kunnen helpen?

Gespreksvragen

 1. Wat heb jij bij vraag ...?
 2. Wie weet een ander voorbeeld dan porno, waar je net als Jaap zo mee kunt worstelen? Hoe kun je daarmee omgaan?
 3. Wat moet je doen als je net als Jaap telkens met vallen en opstaan probeert Jezus te volgen?
 4. Hoe komt het dat het zo moeilijk is om voor God te leven?
 5. (Wanneer) kan het te laat zijn?

Te laat?
Judas Iskariot, een (besneden) kind van het verbond, verraadt Jezus in Gethsémané met een kus. Nadat Jezus gevangen is genomen en overgeleverd is aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, krijgt Judas spijt van zijn daad. Hij gaat daarom naar de hogepriesters en de oudsten en zegt dat hij gezondigd heeft, omdat hij Jezus – de onschuldige – overgeleverd heeft. Ze wijzen Judas echter af en daarom smijt hij het geld op de tempelvloer en vlucht weg. Hij denkt dat het voor hem te laat is. Het is te erg wat hij gedaan heeft. Hij krijgt geen vrede met zichzelf en daarom hangt hij zich op.

Dit is een bekende geschiedenis. Judas moet zich verschrikkelijk hebben gevoeld. Vooral het gevoel dat wat je gedaan hebt nooit meer goed te maken is. Judas dacht dat het voor hem nu te laat was. Maar was dat ook zo? Daar gaan we in groepjes samen over nadenken.

Vragen

 1. Welke vragen roept deze geschiedenis bij jou op?
 2. Was het voor Judas echt te laat?
 3. Kun je iets doen, waardoor het echt te laat is?
 4. Heb je wel eens het gevoel gehad dat het nu echt te laat is? Wat heb je daarmee gedaan?

Gespreksvragen

 1. Wie herkent het gevoel van Judas en wil daar wat over delen?
 2. Kan het voor God te laat zijn? Wat denken jullie?

Kan God nog van mij houden?
Vandaag denken we na over de uitspraak ‘Het is nu te laat...’. Op Refoweb wordt een vraag gesteld, die met andere woorden eigenlijk hetzelfde zegt. Lees samen de vraag. Beantwoord nu voor jezelf de vragen.

'Ik ben 19 jaar en heb een tattoo. Ik drink wel eens en gebruik regelmatig drugs. Ook ben ik al meerdere jaren geen maagd meer. Hier koos ik welbewust voor. Ik scheld vrijwel de hele dag door en ga eigenlijk ook nooit naar de kerk. Ik luister hardrockmuziek en soms ook elektronische muziek met vulgaire teksten. Mijn vraag is eigenlijk, kan God nog van mij houden?'

Vragen

 1. Wat voor antwoord zou jij geven?
 2. Kan het voor God een keer te laat zijn? Zo ja, wat moet je dan gedaan hebben?
 3. Vergelijk je antwoorden met je buurman/buurvrouw. Wat is het verschil?

Gespreksvragen

 1. Wat voor antwoord heb jij gegeven?
 2. Wie herkent deze vraag en kan daar wat over vertellen?
 3. Is het niet te makkelijk als we zeggen dat het voor God nooit te laat kan zijn?
 4. Waarom lijkt het soms zo moeilijk om voor God te leven en zo makkelijk om voor jezelf te leven?

Rondschrijven
Deel de bladen uit (zie bijlage onder 'Downloads') en maak groepjes. Bovenaan het blad staat de zin ‘God hoeft mij niet meer als ik…’. Vandaag denken we namelijk na over de uitspraak ‘Het is nu te laat…’ Het is de bedoeling dat iemand uit de groep reageert op deze zin. Een ander uit de groep reageert daar weer op. De derde reageert daar vervolgens weer op en zo verder. Ga door totdat het blad vol is geschreven. Als je er hetzelfde over denkt, probeer dan kritische vragen te stellen waar de ander dan antwoord op moet geven.

Gespreksvragen

 1. Kun jij een samenvatting geven van wat er in jouw groep besproken is?
 2. Voor wie was deze uitspraak heel herkenbaar?
 3. Wat denken jullie? Kan het voor God te laat zijn?

Brugzin
In de verbindingen hebben we nagedacht wanneer het nu echt té laat is. In het Bijbelgedeelte geeft God een belofte. Hoe kan deze belofte jou bemoedigen als je denkt dat het voor jou te laat is?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Thema 12 - Genadeverbond

Alles van

Leswijzer 12.1 - Verbond

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 12.2 - Werkverbond

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 12.4 - Verbondskind

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!