Leswijzer 12.1 - Verbond

Wat is het verbond?

Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.

Zingen: Psalm 106:24

Nochtans was God met hen begaan;
Hij zag hun angst, hun tranen aan,
En hunner hateren verwoedheid;
Hij dacht aan Zijn gestaafd verbond,
En had berouw, naar al Zijn goedheid,
Meêdogendheid met Isrels wond.

Psalmen
31:11; 103:9; 105:5; 111:5.

Liederen
Gele bundel: 52

Levensvragen

 • Ik begrijp niets van het verbond…
 • Het verbond interesseert me niet.
 • Wat heb ik met het verbond te maken?

Doelstellingen:

 1. Je weet wat een verbond is.
 2. Je begrijpt wat Gods verbond zo bijzonder maakt.
 3. Je weet wat jij met het verbond te maken hebt.

Hoofdlijnen:

Levensvraag:
Wat is het verbond?
Het woord ‘verbond’ hoor ik regelmatig in de kerk en ik lees het vaak in de Bijbel, maar eigenlijk heb ik niet echt een idee wat het inhoudt. Soms hebben ze het ook over werk- en genadeverbond. Dan volg ik het echt niet meer. En bij de doop zeggen ze dat je erop kunt pleiten… Maar wat is het verbond?

Bijbelgedeelte
Wat betekent het verbond voor God en Israël?
In het Bijbelgedeelte zien we hoe het verbond werkt. God openbaart Zich aan Mozes als de God van het verbond. Hij herinnert Mozes aan Zijn verbond dat Hij ooit met Abraham, Izak en Jakob gesloten heeft. Hij zal Israël in het land Kanaän brengen. God heeft Hij het gekerm gehoord en zal Israël door middel van Mozes verlossen.

Geloofsleer
Het verbond is een genadige relatie die God met de mens aangaat.
Het verbond is een kernwoord in de Bijbel. Het verbond van God lijkt op een huwelijk, maar het gaat dieper. Het initiatief ligt bij God en de beide partijen (God en mens) zijn volstrekt ongelijkwaardig. Het verbond is opgericht met Abraham, maar vanaf het begin heeft God alle gelovige Joden en heidenen op het oog. Als je gedoopt bent (teken van het verbond), hoor je bij het verbond en deel je in de belofte en eis.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wat is een verbond?
 2. Wat is het verschil tussen een verbond, een afspraak en een contract?
 3. Op welke wijze heb ik in mijn leven met het verbond te maken?
 4. Welke plek heeft het verbond in de Bijbel?
 5. Wat is het verschil tussen een verbond en Gods verbond?
 6. Welke twee vrienden in de Bijbel sluiten een verbond en wat kan ik daarvan leren?
 7. Waarom wordt het huwelijk wel een verbond genoemd?

Stellingen

 1. Het verbond heeft geen grote rol in de Bijbel.
 2. Een verbond is hetzelfde als een contract.
 3. Heel de mensheid leeft in een verbond met God.
 4. Voor (of bij) een verbond zijn meerdere partijen (personen) betrokken.
 5. Bij een verbond hoort een teken.

Brainstorm
Het woord ‘verbond’ komt veel in de Bijbel voor, maar wat betekent het nu precies? Ken je er een ander woord voor, of hoe kun je zien dat iemand een verbond heeft gesloten en wat houdt een verbond precies in? Op het bord staat verbond en er staan ook drie hulpwoorden: ‘eigenschap’, ‘teken’ en ‘synoniem’. Denk na over de vragen en schrijf vervolgens jouw woord of zin er op de juiste plek bij.

Voorbeeld

Suggestie: U kunt ook alleen het woord ‘verbond’ op het bord schrijven en ondertussen zelf categorieën maken zoals hierboven afgebeeld. Als er bijvoorbeeld ‘afspraak’ op het bord wordt geschreven, dan kunt u het woord ‘synoniem’ erboven schrijven met een rechthoek eromheen. Zo stimuleert u het denkproces.

Gespreksvragen

 1. Wie heeft dit woord opgeschreven? Kun je dat toelichten?
 2. Wat is het verschil tussen een verbond en een afspraak of contract?
 3. Welke plek heeft het verbond in de Bijbel?
 4. Wat hebben wij met het verbond te maken?

Huwelijk
Aan de hand van deze foto (zie bijlage 12.1 onder 'downloads') gaan we proberen te ontdekken wat een verbond is. Het huwelijk wordt namelijk vaak met een verbond vergeleken.

Beantwoord voor jezelf de vragen

 1. Wat zie je?
 2. Wat is van tevoren beloofd?
 3. Waarom doen ze dit?
 4. Wat is de functie van de ring?
 5. Wat wordt er van hen verwacht?
 6. Wat gebeurt er als ze de afspraak verbreken?
 7. Bedenk voor jezelf: hoe kun je aan de hand van dit beeld het woord ‘verbond’ uitleggen?

Gespreksvragen

 1. Wat heb jij bij vraag …?
 2. Waarom wordt het huwelijk ook wel een verbond genoemd?
 3. Welk voorbeeld uit het beeld van het huwelijk kun je gebruiken om uit te leggen wat een verbond is?
 4. Wat hebben wij met Gods verbond te maken?

David en Jonathan
In de Bijbel wordt de geschiedenis van David en Jonathan verteld. Ze zijn ontzettend goede vrienden. In het gedeelte dat jullie zo gaan lezen, bezegelen ze hun vriendschap met een verbond. Lees 1 Samuël 20:10-23 en beantwoord met je buurman of -vrouw de vragen.

Vragen

 1. Waarom sluiten David en Jonathan een verbond?
 2. Wat spreken ze af?
 3. Wat gebeurt er als ze zich niet aan de afspraken houden?
 4. Wat leer je hieruit over wat het verbond is?
 5. Wat voor verbond heeft God met de mens gesloten?

Gespreksvragen

 1. Wie heeft er net als David en Jonathan een afspraak of verbond met zijn of haar beste vriend(in)?
 2. Hoe zou je op basis van deze geschiedenis het verbond uitleggen?

Afspraak
In het dagelijks leven maken we veel afspraken. ‘Als jij dit voor mij doet, doe ik dat voor jou.’ Afspraken maak je zodat je zeker weet dat iets gebeurt. Als het niet gebeurt, kun je de ander houden aan zijn afspraak.

Gespreksvragen

 1. Wie kan er wat vertellen over een afspraak die je met iemand hebt?
 2. Waarom heb je met diegene een afspraak gemaakt?
 3. Wat heb je met diegene afgesproken?
 4. Wat gebeurt er als je je niet aan de afspraak houdt?
 5. Wat voor afspraak hebben wij met God gesloten?

Brugzin
In de verbinding hebben we nagedacht over wat het verbond nu precies is. In het Bijbelgedeelte gaan we lezen over een verbond dat God met Israël heeft gesloten en wat dat voor de praktijk betekent. Wat leer je in dit Bijbelgedeelte over het verbond?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 12 - Genadeverbond

Alles van

Leswijzer 12.2 - Werkverbond

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 12.3 - Genadeverbond

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 12.4 - Verbondskind

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!