Binding aan de kerk

Deze cursus is ontstaan na het gelijknamige onderzoek. Het onderzoek Binding aan de kerk is onderdeel van het project Visie op Jongeren en is uitgevoerd door de jeugdbonden LCJ en CGJO in samenwerking met de TUA.

Waarom zouden jongeren naar de kerk gaan?

In 2018 is het eerste deel van het onderzoek ‘Binding van jongeren aan de kerk’ afgerond. Het onderzoek dat gedaan is, geeft antwoord op een tweetal onderzoeksvragen:

1. Hoe bereiken we alle jongeren in de gemeente?
2. Hoe kunnen kerken daarvoor worden toegerust?

Deze korte cursus biedt aan de hand van de onderzoeksresultaten toerusting over dit thema.

De conclusie van dit onderzoek was dat het kerkelijke gemeenten lang niet altijd lukt om alle jongeren te bereiken. Een van de aanbevelingen uit het rapport voor verder onderzoek, was de wens om jongeren zélf te spreken en de behoefte aan een wetenschappelijke (theologische) literatuurstudie. Met deze aanbeveling zijn de jeugdbonden LCJ en CGJO aan de slag gegaan. Van 2019 tot 2021 zijn er jongeren geïnterviewd en hebben er drie groepsinterviews plaatsgevonden. In samenwerking met de TUA is er ook een literatuurstudie aan toegevoegd.

De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Waarom is het voor jongeren relevant om zich te binden aan de kerk?’. In het onderzoek wordt achtereenvolgens over de jongeren, binding, kerk en ouders gesproken. Na een analyse van de interviews, worden de bevindingen van de literatuurstudie en interviews gecombineerd en is er een antwoord gegeven op de hoofdvraag.

De filmpjes uit deze korte cursus geven een samenvatting van dit onderzoek.

Log eerst in om deze cursus te kunnen volgen!

Inloggen