Een schoonmoeder als voorbeeld

Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op doeners in de kerk. In de toelichting wordt een stukje uitleg gegeven.

Veel jongens en meiden hebben weinig woorden tot hun beschikking om te zeggen wat ze geloven en daarbij voelen.

Zij zeggen het met daden. Ze zijn in goed gezelschap, het gezelschap van een schoonmoeder. Toen de schoonmoeder van Petrus genezen was door Jezus, ging ze niet praten maar dienen.

Een schoonmoeder als voorbeeld

Laurens Snoek

Toelichting
Veel doeners hebben de neiging om bij de woordenstroom van een denker, die allerlei nuances aanbrengt en zijwegen bewandelt, te zeggen: ‘Zeg nou maar gewoon hoe het is!’
Ze hebben blijkbaar iets van hoogbegaafden: die hebben ook aan een paar woorden genoeg om een probleem te doorzien en dan is dat probleem niet interessant meer.

Het gebeurde in een klas dertienjarige vmbo-ers. De docent las, bewust op toon, Jozua 24:14 en 15 voor met de vraag: ‘Wat bedoelt Jozua precies met het “Kiest u heden”?’ Er schoten onmiddellijk vijf vingers omhoog en alle vijf de jongeren verwoordden in één zin de bedoelde inhoud.

Zulke doeners roepen in gedachten hoe de hoofdman over honderd uit Kapernaüm overkomt. ‘Spreek slechts één woord, Heere, en mijn knecht zal genezen zijn.’ Hij was zelf gewend weinig woorden te gebruiken. ‘Ga!’ zei hij tegen zijn ondergeschikte, en die ging. En Jezus stelt hem, een echte doener, ten voorbeeld. Waarom zouden wij duizend woorden gebruiken als God en onze hoorder aan één woord genoeg hebben?
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Prikkels over doeners

Meer

Hoe krijg je een groep aan het praten?

19 mei 2021
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
+
Ontwikkeld door

Een Bijbelse en bij hun leeftijd passende spiegel

19 mei 2021
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
+
Ontwikkeld door

Wie goed wil dóén, moet eerst goed kijken

5 januari 2021
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
+
Ontwikkeld door

Wees een verbinder die begrijpt

6 november 2020
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
+
Ontwikkeld door

Aan vragen hebben jongeren meer dan aan antwoorden

6 november 2020
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
+
Ontwikkeld door

Aandacht is een wettig betaalmiddel

6 november 2020
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
+
Ontwikkeld door