Meditatie

Meditatie is het overdenken van Gods Woord. Het zorgt ervoor dat het Woord diep in ons kan binnendringen.

Leer van de koeien!

Heb je je weleens afgevraagd wat een koe de hele dag doet? Nou, een koe is aardig wat tijd kwijt aan kauwen. Als een koe gras eet, gaat ze dat eerst heel lang vermalen tussen haar kiezen. Daarna gaat dat gras door haar vier magen heen. Tussendoor haalt een koe het weer naar boven en dan gaat ze er wéér op kauwen. Pas als alle voedingstoffen eruit zijn, poept ze het overblijfsel uit.

In Psalm 1:2 gaat het over het overdenken van Gods Woord. Hier wordt het Hebreeuwse woord ‘hagah’ gebruikt. Dat kun je goed vertalen als mediteren. Het is ‘kauwen’ op Gods Woord, dus eigenlijk wat koeien doen met gras. Je neemt het Woord tot je en overdenkt het, opnieuw en opnieuw. Kauwen en herkauwen. Dan haal je écht de voedingsstoffen eruit.

Het heeft weinig zin om geestelijk voedsel tot je te nemen als je geen tijd neemt om er goed op te ‘kauwen’. Zonder meditatie de Bijbel lezen of een preek luisteren, is hetzelfde als een goed stuk biefstuk eten zonder te kauwen.

Mediteren is je concentreren op Gods Woord en op Christus: de Levensbron. Zo kun je wortelen en sterk worden in Hem. Net als een boom die bij het water staat (Psalm 1:3) Mediteren is het tegenovergestelde van verstrooiing zoeken, zoals eindeloos YouTube-filmpjes kijken. Zonder meditatie raak je snel verzwakt, je wordt als ‘los zand’ en als ‘kaf dat de wind wegblaast’ (Psalm 1:4). Meditatie geeft diepgang aan het geloof. Het voorkomt dat woorden als ‘zonde’, ‘verlossing’ en ‘genade’ koude woorden blijven.

Meditatie is alleen vruchtbaar in verbinding met de Heere Jezus. Bijbelse meditatie is dan ook heel wat anders dan het mediteren zoals je dat tegenkomt in het boeddhisme. Die meditatie is gericht op het uitblussen van je verlangens en het leeg maken van jezelf. Als je zo je eigen ‘huis’ leegmaakt, ben je een makkelijke prooi voor boze geesten (Mattheüs 12:43-45). Christelijke meditatie betekent juist dat je je richt op de volheid van de Heere Jezus en Zijn Woord.

Meditatie en gebed kun je niet los van elkaar koppelen. Als je bijvoorbeeld mediteert over je zonden of de vrede van Christus, kan zo’n overdenking vanzelf overgaan in een smeekbede of juist in aanbidding.

Meditatie is in deze tijd niet makkelijk. Je hebt er eigenlijk een rustig plekje voor nodig. Anders komen er te veel prikkels op je af: appjes, leuke filmpjes, foto's, noem maar op. In Genesis 24:63 staat dat Izak ’s avonds het veld in ging om te bidden en te mediteren. Misschien geen gek idee om ook eens te doen? ‘s Avonds of ’s ochtends het veld in. En daar rustig ‘kauwen’ op Gods Woord. Desnoods tussen de koeien.

Maar ook zonder afleiding van YouTube en je telefoon is meditatie niet eenvoudig. Je eigen hart heb je namelijk altijd bij je. En ook de zondige verlangens die wonen in je hart. Daarom hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig. Hij helpt de gelovigen in hun zwakheden (Romeinen 8:26).Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!