Liefde

Liefde: onvoorwaardelijke van iemand houden, zoals God ons heeft liefgehad. De ultieme Liefde is God Die in Zijn Zoon Zichzelf gaf, en de Heere Jezus, Die Zijn leven voor zondaren gaf.

Liefde is niet zwaar!

Tijdens een koude nacht met zware sneeuwval, hoorde een pastor iemand kloppen op de deur van een weeshuis in Washington (Verenigde Staten). Hij deed snel open. Voor hem stond een jongen, hij zat helemaal onder de sneeuw en op zijn rug droeg hij een jongetje. Ze hadden het overduidelijk koud en waren hongerig. De pastor keek de oudste jongen vol medelijden aan. “Kom naar binnen”, zei hij en – wijzend op het jongetje op zijn rug: “Hij moet vast zwaar zijn.” De jongen reageerde: “Hij is niet zwaar, hij is mijn broertje!”

In de Bijbel staat dat niemand grotere liefde heeft dan diegene die zijn leven geeft voor zijn vrienden. In de Bijbel is Iemand Die Zijn leven gaf voor Zijn vrienden. Maar de Heere Jezus gaf Zijn leven niet alleen voor Zijn vrienden, maar voor zondaren. Dát God liefde is en wát liefde is, wordt het beste zichtbaar aan het kruis.

Onze liefde is vaak voorwaardelijk. Dat betekent dat onze liefde ergens op gebaseerd is. Je houdt van iemand, bijvoorbeeld omdat diegene altijd voor je klaarstaat en je altijd het beste gunt, of omdat diegene familie van je is. Maar als dat wegvalt, houd je dan nog steeds van diegene? Als je beste vriend(in) je laat vallen, houd je dan nog steeds van hem of haar, of was je liefde gebaseerd op de dingen die diegene voor je deed? Het is niet moeilijk om vrienden lief te hebben, of aardig te doen tegen mensen die aardig tegen jou doen. Maar toch is dat wat anders dan de Bijbelse liefde.

Niet is zo mooi en sterk als de liefde. Liefde is het belangrijkste in het leven. Maar toch heeft de ‘liefde’ ook veel kapotgemaakt, vaak is dat de ‘liefde van het oog’. Denk maar aan het overspel van David met Bathseba, de vele vrouwen van Salomo (1000), Izak die Ezau liever had dan Jakob, etc. Daarom vraagt God ook veel meer van ons dan de liefde van het oog. God vraagt ons om Hem lief te hebben met ons hart, kracht, verstand en ziel. Hij vraagt ons om elkaar lief te hebben, zoals Hij ons liefgehad heeft! Gods liefde is onvoorwaardelijk. Dat zien we op Golgotha. Wij hadden helemaal niets dat we God konden bieden, alleen onze zonden. Maar tóch gaf Hij Zijn leven voor zondaren. Zo moeten wij ook elkaar - wij die voor liefde geschapen zijn - liefhebben, onvoorwaardelijk, niet gebaseerd op iets wat diegene is of voor ons doet, maar omdat God het ons gebiedt.

God is niet alleen maar liefde. Zijn liefde kan ook de basis zijn voor brandende toorn. Hij is soms boos, juist omdat Hij liefde is! Liefde is niet in tegenstrijd met Zijn toorn, maar zijn toorn is juist gebaseerd op Zijn liefde! Dit is te vergelijken met een man en vrouw die al 30 jaar getrouwd zijn. Na 30 jaar gaat de man vreemd. De vrouw kan dit absoluut niet hebben, omdat ze zoveel van haar man houdt en zich tot op het bot gekwetst voelt. Uit die liefde komt boosheid voort, om wat hij haar heeft aangedaan en omdat dit zoveel negatieve gevolgen heeft. Boos, omdat ze zoveel van hem houdt...

Liefde is onze brandstof. Liefde maakt ons warm en zacht, liefdeloosheid maakt ons koud en hard. God vraagt het ook aan ons: "Heb je Mij lief?". Hij vraagt niet: "Luister je goed naar Mij?", of "doe je zo weinig mogelijk zonden?", of "neem je altijd de tijd voor Mij?", maar: "Heb je Mij lief?". De bruggenbouwende liefde van God, die over elke kloof kan komen, vraagt om een antwoord. Heb jij Hem lief?

Geloof wordt straks zien (aanschouwen), hopen wordt straks werkelijkheid (vervulling), maar de liefde - de meeste van deze drie (1 Korinthe 13:13) - blijft tot in eeuwigheid!Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!