Heiligheid

Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Dat God heilig is betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.

Wees heilig, want Ik ben heilig

Gods heiligheid, is dat iets wat je kan zien? Proeven? Voelen? De Amerikaanse prediker Jonathan Edwards (1703-1758) heeft er iets van ervaren. Op een dag was hij aan het paardrijden in de natuur. Dat deed hij wel vaker. Even weg van de drukte, een moment om na te denken en te bidden. Tot ineens… Hij stapte van zijn paard en zag iets dat hij nooit meer zou vergeten.

Eigenlijk was het met geen pen te beschrijven. Toch probeerde hij er later woorden aan te geven, hij schreef: “Ik zag de heerlijkheid van Gods Zoon als Middelaar tussen God en mensen (…). De Persoon van Christus verscheen onuitsprekelijk heerlijk, een uitnemendheid die groot genoeg is om alle gedachten en bevattingen te verslinden. Dit duurde, voor zover ik het kan beoordelen, ongeveer een uur. Ik voelde een hevig verlangen in mijn ziel (…) om in het stof te liggen en alleen vol van Christus te zijn. Om Hem met een zuivere en heilige liefde te beminnen.”

Jonathan Edwards proefde iets van Gods heiligheid. Als je daar iets van ziet, dan voel je je heel klein en zondig. Dan val je op de knieën, net als Jesaja toen hij God in Zijn heiligheid ontmoette: “Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen (…)” (Jesaja 6:5).

Bij het woord ‘heiligheid’ denken veel mensen aan iemand die nooit iets fout of verkeerd doet. Dat geldt zeker voor God. Hij is zonder zonde. “God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis” (1 Johannes 1:5). Maar heiligheid is niet alleen maar iets negatiefs, iets dat je niet doet. De heiligheid van God betekent allereerst dat Hij anders is. Hij is gescheiden van alles wat geschapen is: niet alleen van het kwaad, maar ook van de hemel en de aarde die Hij schiep. Hij is de ‘Geheel Andere’. Volmaakt rechtvaardig, liefdevol en onverdeeld. Totaal anders dan wij. Het woord ‘heilig’ betekent dan ook ‘apart gezet’, ‘afgezonderd’ (Exodus 15:11).

Stel je voor dat God almachtig, alwetend en overal aanwezig was, maar niet heilig. Dat zou verschrikkelijk zijn! Dan zou God ook een duivel of dictator kunnen zijn. Zijn heiligheid bepaalt al Zijn andere eigenschappen. Omdat Hij heilig is, kan Hij niet liegen en haat Hij het kwaad. Zijn heiligheid maakt Hem zo totaal anders en ontzagwekkend. Daarom zingen de engelen ‘heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten’ (Jesaja 6:3), en niet ‘eeuwig, eeuwig, eeuwig’ of ‘machtig, machtig, machtig’.

Gods heiligheid wordt zichtbaar in Zijn werken (Psalm 145:17), in Zijn heilige wet (Psalm 19:8,9, Rom. 7:12) en uiteindelijk in het kruis. Alleen omdat de Heere Jezus de straf voor onze zonden aan het kruis heeft gedragen, is er voor mensen een weg terug naar de heilige God. De rechtvaardigheid van God eist de dood van de zondaar. De liefde van God maakte dat Hij Zijn Zoon gaf om in plaats van de zondaar te sterven.

De Bijbel roept ons op om, net als God, heilig te zijn. “Wees heilig want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). Dat betekent niet dat je heel ‘christelijk’ probeert te leven. Het gaat erom dat je gelooft in Christus’ offer voor jouw zonde. Door het geloof in Christus worden we gerechtvaardigd en heilig verklaard. Vanuit die basis gaan we door de Heilige Geest in ons ook anders, heilig leven.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!