Heilige Geest

De Heilige Geest is een Persoon en Hij is God, samen met de Vader en de Zoon. Hij zorgt ervoor dat mensen leren vertrouwen op de Heere Jezus Christus en dat hun leven helemaal nieuw wordt.

De andere Trooster

Heb je wel eens goed op de regen gelet? Een fijne miezerregen waar je uiteindelijk heel nat van wordt. Of een flinke plensbui die voor grote plassen op straat zorgt. Misschien scheen daarna wel weer de zon. Je voelde de warmte op je huid en zag het felle zonlicht weerkaatsen in het water. Heb je ook de wind gezien? Dat is lastig! De wind kun je niet zien, maar je merkt wel dat het waait. Misschien had je wind mee toen je uit school naar huis fietste. Dat ging lekker snel!

Voor de discipelen was de Heere Jezus, toen Hij nog op aarde was, als de zon. Ze genoten van Zijn vriendschap en nabijheid. Zijn woorden waren als de regen. Ze leerden veel van Hem over Zijn Vader en over het Koninkrijk der hemelen, waar Hij zo vaak over sprak. Toch zei Jezus Zelf dat het beter was dat Hij wegging, omdat er dan een andere Trooster zou komen. Hij is als de wind: je kunt Hem niet zien. Maar als Hij komt, kan iedereen het merken.

Het Pinksterfeest is aangebroken. Jeruzalem is vol met Joden uit Israël en de landen eromheen. Ze bieden bij dit feest de Heere de eerste vruchten van de tarweoogst aan en danken Hem ervoor. In een bovenzaal in Jeruzalem zijn 120 mensen bij elkaar. Samen bidden ze om de Heilige Geest. Jezus beloofde Zijn komst toen Hij naar de hemel ging. De Heilige Geest zal hen Jezus’ woorden in herinnering brengen en uitleggen. Hij zal hen helpen om overal over de Heere Jezus te vertellen. Ze hebben Hem nodig!

Opeens horen ze een geluid als van een grote windvlaag. Op elkaars hoofden zien ze wonderlijke vuurvlammen. Tekenen dat de Heilige Geest gekomen is. Hij wordt over hen uitgestort en vult hen helemaal. Nu willen ze aan iedereen vertellen welke grote dingen God heeft gedaan!
De mensen buiten merken aan die tekenen dat er iets heel bijzonders gebeurt. Ze horen de discipelen spreken in allerlei talen. Vol verbazing roepen ze: “wat betekent dit allemaal?” Anderen spotten: “ze zijn dronken.”

Dan komt Petrus naar voren. Hij hoort de spot van sommige mensen. Vol van de Heilige Geest vertelt hij dat dít is wat de profeet Joël al heeft voorspeld. Net zoals de profeten hebben gesproken over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus. “Deze Jezus, die júllie hebben laten kruisigen!” zegt Petrus. Als hij dat zegt, werkt de Heilige Geest in de harten van de mensen die luisteren. Ze zien hun grote zonde: dat ze niet geloofd hebben in de Zoon van God. “Wat moeten we doen?” roepen ze uit. Petrus wijst hen de weg. “Bekeer u!” Hij vertelt hen dat er vergeving van hun zonden is. Die dag geloven 3000 mensen met hun hele hart dat de Heere Jezus hun Redder is, Die hun zonden vergeeft. Ze ontvangen een nieuw leven. Zó krachtig werkt de Heilige Geest.

Je kunt de Heilige Geest niet zien. Hij is onzichtbaar, net als de wind. Hij is zoals een schijnwerper bij een oud kerkgebouw. Als het ’s avonds donker is, verlicht die grote lamp het gebouw, zodat het er prachtig uitziet. Zo schijnt de Heilige Geest Zijn licht op de Heere Jezus. Je ontdekt dat je Hem nodig hebt en leert de Heere Jezus vertrouwen en volgen. Dat is wat de Heilige Geest het liefste doet.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor kinderen

Alles van

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en vergeving, waardoor je een ander graag wilt helpen.
+
Ontwikkeld door

Beeld van God

12 januari 2021
God laat ons in de Bijbel en in de schepping zien Wie Hij is. Zo krijgen wij in ons hart een beeld van Hem.
+
Ontwikkeld door

Belofte

10 november 2020
Een belofte is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

20 oktober 2023
Met je hart bedoelt de Bijbel jou helemaal, met al je gevoelens, verlangens en gedachten.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Engelen

20 oktober 2023
Het kruis is de plek waar de Heere Jezus door te sterven gezorgd heeft dat God de zonden kan vergeven, zodat mensen weer bij God kunnen horen en …
+
Ontwikkeld door

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!