Heilige Geest

De Heilige Geest is de derde persoon in de Drie-eenheid. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat je ogen opengaan voor de Heere Jezus en je Hem gaat ‘zien’.

Geen vage kracht, maar een Persoon

“Lieve broeder, vervul mijn vreugde en begin de HEERE te zoeken terwijl Hij te vinden is; grijp naar het eeuwige leven. Man, ik heb geen woorden om de heerlijkheid te beschrijven die in het huis van je Vader klaar ligt, wanneer jij je gedrag hervormt en je hart buigt om naar de Heere terug te keren. Zie naar Christus, en Zijn liefde zal je zo veranderen dat je nooit meer bij Hem weg wilt. Ik heb ervaring van Zijn lieflijkheid.”

Dat schreef de Schotse prediker Samuel Rutherford aan een jongen uit zijn kerk. Veel van zijn brieven schreef Rutherford in de gevangenis. Weet je wat opvalt in die brieven? Ze gaan steeds weer over de lieflijkheid, schoonheid en zoetheid van Jezus. Het lijkt of Rutherford ‘kijkt’ naar Jezus en geen woorden heeft om te beschrijven wat hij ziet. Hoe kan dat? Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij opent je ogen voor je eigen zonde én voor de Zaligmaker: Jezus Christus.

Normaal kun je Christus helemaal niet zien, dat kan alleen als de Heilige Geest de ogen van je hart opent. De Heere Jezus zei over de Heilige Geest: “Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26) En: “Die zal Mij verheerlijken.”

De Heilige Geest kan je ogen openen voor Christus Die is gekruisigd en is opgestaan. Dan word je, in Christus, weer verbonden met de hemelse Vader. Paulus schrijft daarover: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8:15)

Het is ook de Heilige Geest die moed en ‘heilig lef’ geeft om te spreken over de Heere Jezus. Voor Pinksteren bleven de discipelen van Jezus verdrietig binnen zitten. Maar toen de Geest hen vervulde, gingen diezelfde discipelen de straten en pleinen op om te getuigen van de opgestane Christus (Handelingen 2). Het is ook de Heilige Geest die de Bijbelschrijvers heeft geleid om Gods Woord te spreken en op te schrijven (2 Petrus 1:21).

De Heilige Geest is niet een vage, onpersoonlijke kracht, maar een Persoon. Hij is de HEERE Zelf, één met de Vader en de Zoon. Dat Hij met Zijn Geest in de harten van gelovigen wil wonen, is een onbevattelijk wonder. Het besef dat Hij in je woont, kan alle verschil maken in het leven van een christen. Dan ga je zien dat “zondigen niet een kwestie is van iets verkeerd doen, maar veel meer van een Persoon krenken” (D.M. Lloyd-Jones).

De Heilige Geest wordt een ‘zegel’ in de harten van gelovigen genoemd (1 Kor.1:21, Ef. 1:13) Door Zijn Geest te geven laat de Heere God zien: Mijn Woord en beloften zijn echt waar en onverwoestbaar! De Geest wordt ook ‘onderpand’ genoemd (1 Kor 1:22). Het werk dat de Heilige Geest doet, geldt als aanbetaling op de volledige erfenis die God voor Zijn volk heeft bereid.

De Heilige Geest helpt gelovigen ook in hun zwakheden. Hij bidt voor hen met ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’, schrijft de apostel Paulus in Romeinen 8:26.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!